Ders Adı İlk Yardım
Ders Kodu IAY-214
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Afet tanımı ve afetlerle ilgili kuruluşları öğrenir. 2-Genel ilk yardım kuralları ve insan anatomisini öğrenir. 3-Hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesini öğrenir. 4-Temel yaşam desteği (CPR) uygulamalarını öğrenir. 5-Solunum yolu tıkanıklıkları ve yaralanmalarda ilk yardımı öğrenir. 6-Kanama ve şok durumlarında ilk yardım ve turnike uygulamaları öğrenir. 7-Kazalarda ilk yardım ve yaralı sayısı çok kazalarda triyaj uygulamaları öğrenir. 8-Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım, pansuman, atel, sargı uygulamayı öğrenir. 9-Kafa omurilik yaralanmalarında ve boğulmalarda ilk yardımı öğrenir. 10-Yanık, ısı dengesi bozulmalarında ve ev kazalarında ilk yardımı öğrenir. 11-Ani bilinç kaybı durumlarında ilk yardım(epilepsi, diabet koması vb) öğrenir. 12-Hayvan ısırmalarında ve zehirlenmelerde ilk yardımı öğrenir. 13-Kulak, burun, yutak ve göze yabancı cisim kaçmasında ilk yardımı öğrenir. 14-Hasta/yaralı taşıma tekniklerini ve vücut mekaniğini öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Doğal afetlerde, yanma ve boğulmalarda, ev ve iş kazalarında ortaya çıkan yaralanma ve diğer sağlık sorunlarında ,hayvan ısırma ve zehirlenmelerinde yapılabilecek ilk müdahaleler.temel yaşam desteği, tam ve kısmi hava yolu tıkanıklıkları, kanamalarda yaralanmalarda ilk yardım, kırıklarda ilk yardım.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Afetin tanımı ve afetlerle ilgili kuruluşları öğretmek.. 2-Genel ilk yardım kurallarını ve insan anatomisini öğretmek. 3-Hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesini öğretmek. 4-Temel yaşam desteği (CPR) uygulamalarını öğretmek. 5-Solunum yolu tıkanıklıkları ve yaralanmalarda ilk yardımı öğretmek. 6-Kanama ve şok durumlarında ilk yardım ve turnike uygulamaları öğretmek. 7-Kazalarda ilk yardım ve yaralı sayısı çok kazalarda triyaj uygulamalarını öğretmek. 9-Kafa omurilik yaralanmalarında ve boğulmalarda ilk yardımı öğretmek. 10-Yanık, ısı dengesi bozulmalarında ve ev kazalarında ilk yardımı öğretmek. 11-Ani bilinç kaybı durumlarında ilk yardım(epilepsi, diabet koması vb) öğretmek. 12-Hayvan ısırmalarında ve zehirlenmelerde ilk yardımı öğretmek. 13-Kulak, burun, yutak ve göze yabancı cisim kaçmasında ilk yardımı öğretmek.
Dersin Amacı Öğrencilerin karşılaşabileceği kaza, yaralanma, hayvan sokması, afet vb durumlarda uygulayabileceği ilkyardım metotlarını öğrenmesini, kalp masajı ve suni solunum yapabilmelerini kısmi ve tam solunum yolu tıkanmalarında sırta vuru ve heimlic manevralarını doğru bir şekilde öğrencilerin yapmasını amaçlar
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Afetin tanımı ve afetlerle ilgili kuruluşlar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
2 2 Genel ilk yardım kuralları ve insan anatomisi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
3 Hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
4 Temel yaşam desteği (CPR) uygulamaları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
5 Solunum yolu tıkanıklıkları ve yaralanmalarda ilk yardım
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
6 Kanama ve şok durumlarında ilk yardım ve turnike uygulamaları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
7 Kazalarda ilk yardım ve yaralı sayısı çok kazalarda triyaj uygulamaları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
8 Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım, pansuman, atel, sargı uygulama
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
9 Kafa omurilik yaralanmalarında ve boğulmalarda ilk yardım
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
10 Yanık, ısı dengesi bozulmalarında ve ev kazalarında ilk yardım
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
11 Ani bilinç kaybı durumlarında ilk yardım(epilepsi, diabet koması vb)
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
12 Hayvan ısırmalarında ve zehirlenmelerde ilk yardım
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
13 Kulak, burun, yutak ve göze yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
14 Hasta/yaralı taşıma tekniklerini ve vücut mekaniği
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İnsan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını bilir. Sağlık alanına özgü terminolojiyi etkin kullanır. 3
2 Acil bakımda mesleği ile ilgili ilaçların kullanımı ve tıbbi girişimler konusunda bilgiye sahip olur. 1
3 Acil durumlarda olay yeri ve hasta değerlendirmeyi ve alabileceği önlemleri bilir. Hastane öncesi acil bakımda hasta taşıma tekniklerini ve yöntemlerini bilir. 2
4 Türkiye’de ve Dünyada acil sağlık hizmetlerinin durumu ve gelişimini bilir. Alanına ait yasal mevzuatı ve acil sağlık sistemi içindeki görev, yetki ve sorumluluklarını bilir. 1
5 Temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını yapabilme becerisine sahip olur. EKG ritim analizi, defibrilasyon ve kardiyoversiyon yapabilme becerisine sahip olur. 2
6 Travma ekipmanlarının kullanım ve bakım becerisine sahip olur. Acil durumlarda kılavuz/yönergeye uygun ilkyardım ve acil bakım uygular. 1
7 Enfeksiyon kontrol yöntemlerini bilir, kişisel koruyucu önlemler alır ve asepsiantisepsi kurallarına uygun olmasını sağlar. 2
8 Olağan ve olağan dışı durumlarda güvenlik önlemlerini alır ve hasta transportu sırasında hasta veya yaralıların durumlarına uygun pozisyon verebilme becerisine sahip olur. 2
9 Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, ekip içerisinde uyumlu çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme becerisine sahip olur. 2
10 Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. 1
11 Entelektüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirmeye yönelik olarak ulusal ve evrensel değerleri ilke edinerek mesleğinin sorumluluklarını, etik değerleri öğrenip uygulayabilir. 1
12 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır, teknolojik gelişmeleri takip eder ve bunlarla ilgili mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılarak sosyo kültürel ve bilimsel açıdan kendini geliştirir. 2
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 1 20
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 3 9
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 77    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar [1]İlk Yardım Kılavuzu(2008)Stuart Fischer, Mikado Yayınları, İstanbul [2]İlk Yardım(2008)Macide Tüzün, Elif Taşkın, Funda Gülay Ünal ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık, Ankara [3]İlk Yardım Uygulamaları(2006)Neslihan Koçer, Morpa Kültür Yayınları,İstanbul
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)