Ders Adı İlk Yardım
Ders Kodu IAY-214
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Afet tanımı ve afetlerle ilgili kuruluşları öğrenir. 2-Genel ilk yardım kuralları ve insan anatomisini öğrenir. 3-Hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesini öğrenir. 4-Temel yaşam desteği (CPR) uygulamalarını öğrenir. 5-Solunum yolu tıkanıklıkları ve yaralanmalarda ilk yardımı öğrenir. 6-Kanama ve şok durumlarında ilk yardım ve turnike uygulamaları öğrenir. 7-Kazalarda ilk yardım ve yaralı sayısı çok kazalarda triyaj uygulamaları öğrenir. 8-Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım, pansuman, atel, sargı uygulamayı öğrenir. 9-Kafa omurilik yaralanmalarında ve boğulmalarda ilk yardımı öğrenir. 10-Yanık, ısı dengesi bozulmalarında ve ev kazalarında ilk yardımı öğrenir. 11-Ani bilinç kaybı durumlarında ilk yardım(epilepsi, diabet koması vb) öğrenir. 12-Hayvan ısırmalarında ve zehirlenmelerde ilk yardımı öğrenir. 13-Kulak, burun, yutak ve göze yabancı cisim kaçmasında ilk yardımı öğrenir. 14-Hasta/yaralı taşıma tekniklerini ve vücut mekaniğini öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Doğal afetlerde, yanma ve boğulmalarda, ev ve iş kazalarında ortaya çıkan yaralanma ve diğer sağlık sorunlarında ,hayvan ısırma ve zehirlenmelerinde yapılabilecek ilk müdahaleler.temel yaşam desteği, tam ve kısmi hava yolu tıkanıklıkları, kanamalarda yaralanmalarda ilk yardım, kırıklarda ilk yardım.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Afetin tanımı ve afetlerle ilgili kuruluşları öğretmek.. 2-Genel ilk yardım kurallarını ve insan anatomisini öğretmek. 3-Hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesini öğretmek. 4-Temel yaşam desteği (CPR) uygulamalarını öğretmek. 5-Solunum yolu tıkanıklıkları ve yaralanmalarda ilk yardımı öğretmek. 6-Kanama ve şok durumlarında ilk yardım ve turnike uygulamaları öğretmek. 7-Kazalarda ilk yardım ve yaralı sayısı çok kazalarda triyaj uygulamalarını öğretmek. 9-Kafa omurilik yaralanmalarında ve boğulmalarda ilk yardımı öğretmek. 10-Yanık, ısı dengesi bozulmalarında ve ev kazalarında ilk yardımı öğretmek. 11-Ani bilinç kaybı durumlarında ilk yardım(epilepsi, diabet koması vb) öğretmek. 12-Hayvan ısırmalarında ve zehirlenmelerde ilk yardımı öğretmek. 13-Kulak, burun, yutak ve göze yabancı cisim kaçmasında ilk yardımı öğretmek.
Dersin Amacı Öğrencilerin karşılaşabileceği kaza, yaralanma, hayvan sokması, afet vb durumlarda uygulayabileceği ilkyardım metotlarını öğrenmesini, kalp masajı ve suni solunum yapabilmelerini kısmi ve tam solunum yolu tıkanmalarında sırta vuru ve heimlic manevralarını doğru bir şekilde öğrencilerin yapmasını amaçlar
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Afetin tanımı ve afetlerle ilgili kuruluşlar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
2 2 Genel ilk yardım kuralları ve insan anatomisi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
3 Hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
4 Temel yaşam desteği (CPR) uygulamaları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
5 Solunum yolu tıkanıklıkları ve yaralanmalarda ilk yardım
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
6 Kanama ve şok durumlarında ilk yardım ve turnike uygulamaları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
7 Kazalarda ilk yardım ve yaralı sayısı çok kazalarda triyaj uygulamaları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
8 Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım, pansuman, atel, sargı uygulama
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
9 Kafa omurilik yaralanmalarında ve boğulmalarda ilk yardım
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
10 Yanık, ısı dengesi bozulmalarında ve ev kazalarında ilk yardım
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
11 Ani bilinç kaybı durumlarında ilk yardım(epilepsi, diabet koması vb)
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
12 Hayvan ısırmalarında ve zehirlenmelerde ilk yardım
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
13 Kulak, burun, yutak ve göze yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
14 Hasta/yaralı taşıma tekniklerini ve vücut mekaniği
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 1 Çalışma ortamında (hastanede, ambulansta ve alanda) kendisinin ve hasta/kazazedenin güvenliğini sağlamak. 3
2 2 Hastane öncesi acil bakımda gerekli olan ambulans ve ambulans içinde yer alan tüm malzeme ve ekipmanların kullanımını öğrenmek ve bakımlarını yapmak 1
3 3 Hastane öncesi acil bakımda hasta/kazazedenin hayatını tehdit eden durumları saptamak ve gerekli önlemleri almak 2
4 4 Hastane öncesi acil bakımda yaşamsal tehlikesi olan hasta/kazazedeyi etkin bir değerlendirme ile problemini saptayıp hareket planı geliştirmek 1
5 5 Hastane öncesi acil bakımda yapılması gereken uygulama ve girişimleri amacına uygun ve doğru yöntemle yapabilmek(damaryolu girişimleri, entübasyon uygulamaları, gerekli ilaç uygulamaları, atel uygulamaları, temel ve ileri yaşam desteği uygulamaları, defibrilasyon ve ekg kullanımı) 2
6 6 Hastane öncesi acil bakımda özellikle toplu kaza ve afet durumlarında triaj uygulamalarını yapıp, nakil önceliğini saptamak ve güvenli nakil işlemini sürdürerek uygun sağlık kuruluşuna hasta naklini yapmak 1
7 7 Haberleşme merkezinde (112 merkez) gelen çağrıları değerlendirip,olay yerine ambulans ekibinin yönlendirilmek ve gelen çağrılara hastane öncesi acil bakıma yönelik danışmanlık hizmeti vermek 2
8 8 Bir paramedikte bulunması gereken iletişim, düşünme becerilerine sahip olmak, önderlik ve karar verme yetilerine sahip olmak, ekip çalışması yapabilmek 2
9 9 Haberleşme merkezinde ve hasta nakil ile teslim sürecinde paramedik tarafından doldurulması gereken tüm rapor, kayıt, form ,defter ve tutanakları eksiksiz ve uygun şekilde doldurup teslim etmek 2
10 10 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılıp, teknolojik gelişmeleri izlemek sosyo kültürel ve bilimsel açıdan kendini geliştirmek 1
11 1
12 2
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 1 20
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 3 9
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 77    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar [1]İlk Yardım Kılavuzu(2008)Stuart Fischer, Mikado Yayınları, İstanbul [2]İlk Yardım(2008)Macide Tüzün, Elif Taşkın, Funda Gülay Ünal ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık, Ankara [3]İlk Yardım Uygulamaları(2006)Neslihan Koçer, Morpa Kültür Yayınları,İstanbul
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)