Ders Adı Sağlık Hizmetlerinde İletişim
Ders Kodu IAY-216
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Merve Ay
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Öğrenciler iletişim ile ilgili temel kavramları ve iletişimin önemini açıklar. 2. Öğrenciler çeşitli iletişim yöntem ve araçlarını tanır. 3. Öğrenciler ileriki yıllarda mesleki yaşamlarında iş arkadaşları, hasta ve hasta yakınlarıyla iletişim kurmaya ilişkin bilgi ve beceriler edinir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İletişim, iletişim türleri, iletişim engelleri, halkla ilişkilerin tanımı ve önemi, halkla ilişkilerin faaliyet alanları, halkla ilişkilere yakın kavramlar, sağlık kuruluşlarında halkla ilişkilerde izlenen amaçlar, hastanelerde halkla ilişkiler biriminin örgütlenmesi, sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler faaliyetlerinin organizasyonu, Sağlık kuruluşlarında yürütülen halkla ilişkiler faaliyetleri, halkla ilişkilerde kullanılan araç- gereç ve yöntemler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Öğrencilerin iletişim ile ilgili temel kavramları öğrenebilmesi 2. Öğrencilerin iletişim becerilerini edinebilmesi 3. Öğrencilerin sağlık kurumlarında diğer personel, hasta ve hasta yakınlarıyla iletişim kurabilmesi 4. Öğrencilerin sağlık hizmetlerinde kullanılan çeşitli iletişim yöntemlerini kullanabilmesi
Dersin Amacı Bu ders kapsamında, öğrencilere sağlık kurumlarında yürütülen halkla ilişkiler faaliyetlerini ve halkla ilişkilerde kullanılan yöntemleri öğretmek amaçlanmaktadır
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İletişimin tanımı
2 iletişim türleri
3 İletişim engelleri
4 Birey içi ve bireyler arası iletişim
5 Örgütlerde iletişim
6 İletişim teknolojileri
7 Etkili iletişim
8 Sağlık hizmetlerinde etkili iletişimin önemi
9 Halkla ilişkilerin tanımı ve önemi
10 halkla ilişkilerin faaliyet alanları, halkla ilişkilere yakın kavramlar
11 Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler faaliyetlerinin organizasyonu
12 Sağlık kuruluşlarında yürütülen halkla ilişkiler faaliyetleri
13 halkla ilişkilerde kullanılan araç- gereç ve yöntemler
14 halkla ilişkilerde kullanılan araç- gereç ve yöntemler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İnsan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını bilir. Sağlık alanına özgü terminolojiyi etkin kullanır. 1
2 Acil bakımda mesleği ile ilgili ilaçların kullanımı ve tıbbi girişimler konusunda bilgiye sahip olur. 1
3 Acil durumlarda olay yeri ve hasta değerlendirmeyi ve alabileceği önlemleri bilir. Hastane öncesi acil bakımda hasta taşıma tekniklerini ve yöntemlerini bilir. 1
4 Türkiye’de ve Dünyada acil sağlık hizmetlerinin durumu ve gelişimini bilir. Alanına ait yasal mevzuatı ve acil sağlık sistemi içindeki görev, yetki ve sorumluluklarını bilir. 1
5 Temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını yapabilme becerisine sahip olur. EKG ritim analizi, defibrilasyon ve kardiyoversiyon yapabilme becerisine sahip olur. 1
6 Travma ekipmanlarının kullanım ve bakım becerisine sahip olur. Acil durumlarda kılavuz/yönergeye uygun ilkyardım ve acil bakım uygular. 1
7 Enfeksiyon kontrol yöntemlerini bilir, kişisel koruyucu önlemler alır ve asepsiantisepsi kurallarına uygun olmasını sağlar. 1
8 Olağan ve olağan dışı durumlarda güvenlik önlemlerini alır ve hasta transportu sırasında hasta veya yaralıların durumlarına uygun pozisyon verebilme becerisine sahip olur. 1
9 Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, ekip içerisinde uyumlu çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme becerisine sahip olur. 1
10 Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. 1
11 Entelektüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirmeye yönelik olarak ulusal ve evrensel değerleri ilke edinerek mesleğinin sorumluluklarını, etik değerleri öğrenip uygulayabilir. 0
12 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır, teknolojik gelişmeleri takip eder ve bunlarla ilgili mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılarak sosyo kültürel ve bilimsel açıdan kendini geliştirir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 6 6 36
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 64    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)