Ders Adı Yönetim ve Organizasyon
Ders Kodu IAY-218
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 1) Sağlık ve hastane yönetimine giriş, 2) Hastanelerin tarihi gelişimi, 3) Hastanelerdeki komite ve kurullar 4) Tıp hizmetleri organizasyonu 5) Hastane yöneticisi ve özellikleri 6) Sağlık bakanlığı hastanelerinin organizasyon yapısı ve yönetimi 7) Üniversite hastanelerinin organizasyon yapısı 8) Kamu Hastane Birlikleri 9) Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, 10) Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, 11) Sağlık Kurumlarında Performans Ölçümü, 12) Sağlık Kurumlarında Kullanım Yönetimi, 13) Sağlık Kurumlarında Müşteri Tatmini
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Yönetimin ve sağlık hizmetlerinin temel kavramlarını ve tarihsel gelişimin öğreterek fonksiyon ve özelliklerinin kavranmasını sağlamak
Dersin Amacı Yönetimin ve sağlık hizmetlerinin temel kavramlarını ve tarihsel gelişimin öğreterek fonksiyon ve özelliklerinin kavranmasını sağlamak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Sağlık ve hastane yönetimine giriş,
2 Hastanelerin tarihi gelişimi
3 Hastanelerdeki komite ve kurullar
4 Tıp hizmetleri organizasyonu
5 Hastane yöneticisi ve özellikleri
6 Sağlık bakanlığı hastanelerinin organizasyon yapısı ve yönetimi
7 Üniversite hastanelerinin organizasyon yapısı
8 Kamu Hastane Birlikleri
9 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi,
10 Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi
11 Sağlık Kurumlarında Performans Ölçümü,
12 Sağlık Kurumlarında Kullanım Yönetimi
13 Sağlık Kurumlarında Müşteri Tatmini
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 1 Çalışma ortamında (hastanede, ambulansta ve alanda) kendisinin ve hasta/kazazedenin güvenliğini sağlamak. 1
2 2 Hastane öncesi acil bakımda gerekli olan ambulans ve ambulans içinde yer alan tüm malzeme ve ekipmanların kullanımını öğrenmek ve bakımlarını yapmak 1
3 3 Hastane öncesi acil bakımda hasta/kazazedenin hayatını tehdit eden durumları saptamak ve gerekli önlemleri almak 1
4 4 Hastane öncesi acil bakımda yaşamsal tehlikesi olan hasta/kazazedeyi etkin bir değerlendirme ile problemini saptayıp hareket planı geliştirmek 1
5 5 Hastane öncesi acil bakımda yapılması gereken uygulama ve girişimleri amacına uygun ve doğru yöntemle yapabilmek(damaryolu girişimleri, entübasyon uygulamaları, gerekli ilaç uygulamaları, atel uygulamaları, temel ve ileri yaşam desteği uygulamaları, defibrilasyon ve ekg kullanımı) 1
6 6 Hastane öncesi acil bakımda özellikle toplu kaza ve afet durumlarında triaj uygulamalarını yapıp, nakil önceliğini saptamak ve güvenli nakil işlemini sürdürerek uygun sağlık kuruluşuna hasta naklini yapmak 1
7 7 Haberleşme merkezinde (112 merkez) gelen çağrıları değerlendirip,olay yerine ambulans ekibinin yönlendirilmek ve gelen çağrılara hastane öncesi acil bakıma yönelik danışmanlık hizmeti vermek 1
8 8 Bir paramedikte bulunması gereken iletişim, düşünme becerilerine sahip olmak, önderlik ve karar verme yetilerine sahip olmak, ekip çalışması yapabilmek 1
9 9 Haberleşme merkezinde ve hasta nakil ile teslim sürecinde paramedik tarafından doldurulması gereken tüm rapor, kayıt, form ,defter ve tutanakları eksiksiz ve uygun şekilde doldurup teslim etmek 1
10 10 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılıp, teknolojik gelişmeleri izlemek sosyo kültürel ve bilimsel açıdan kendini geliştirmek 1
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 6 6 36
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 64    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)