Ders Adı Vücut Geliştirme II
Ders Kodu IAY-266
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Büşra SÜNGÜ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Egzersiz ve vücut geliştirmenin, bunu sürdürmenin mesleği açısından önemini açıklayabilir. 2-Çeşitli teknikler kullanarak fiziksel yeteneklerin geliştirmeyi ve böylelikle daha iyi taşıma teknikleri ile taşıma işlemini uygulayabilir. 3 Fiziksel gelişimlerini tamamlayarak karşılaşacağı olası güçlüklerin üstesinden nasıl gelebileceğini öğrenir ve doğru taşıma yöntemlerini uygulayabilir. 4-Kas kuvveti ve dayanıklılığı ile ilgili Çalışmalar yapmak, 5-Esneklik, çeviklik ve hız gibi temel özellikleri öğrenmek 6-Aerobik ve anarobik enerji sistemlerini öğrenmek ve buna uygun çalışmalar yapmak, 7-Antrenmanın fizyolojik temelleri ve temel kavramlarını öğrenmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Vücut geliştirme nedir? Tarihsel süreci ve faydaları nelerdir? 2 Kas sistemi, Kasın kasılması. 3 Fiziksel uygunluk , Antrenman presipleri, Verimli ve güvenli ağırlık antrenmanı programı için önemli ipuçları. 4 Trapezius kası , anatomik olarak incelenmesi. Trapezius kasını geliştitren egzersizler,etkilediği temel kas ve diğer kas grupları. 5 Deltoid Kası, anatomik olarak incelenmesi, kası geliştitren egzersizler, etkilediği temel kas ve diğer kas grupları. 6 Pectoralis Major kası, anatomik olarak incelenmesi, kası geliştitren egzersizler, etkilediği temel kas ve diğer kas grupları. 7 Latismis Dorsi, anatomik olarak incelenmesi, kası geliştitren egzersizler, etkilediği temel kas ve diğer kas grupları.Triceps kası, anatomik olarak incelenmesi, kası geliştitren egzersizler, etkilediği temel kas ve diğer kas grupları. 9 Biceps kası, anatomik olarak incelenmesi, kası geliştitren egzersizler, etkilediği temel kas ve diğer kas grupları. 10 Abdominal Kas, anatomik olarak incelenmesi, kası geliştitren egzersizler, etkilediği temel kas ve diğer kas grupları. 11 Quadriceps kası, anatomik olarak incelenmesi, kası geliştitren egzersizler, etkilediği temel kas ve diğer kas grupları. 12 Hamstrings kası, anatomik olarak incelenmesi, kası geliştitren egzersizler, etkilediği temel kas ve diğer kas grupları. 13 Calves kası , anatomik olarak incelenmesi, kası geliştitren egzersizler, etkilediği temel kas ve diğer kas grupları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin hedefleri; Öğrencinin fiziksel uygunluğun geliştirme ilkelerini açıklayabilmesi,fiziksel uygunluğun amacını ve önemini ifade etmesi, Kuvvet ve kassal dayanıklılık programlama prensiplerini uygulayabilmes, Farklı atmosfer ve ortamlarda taşımaya özgü becerileri uygulayabilmesi, Isınma, Soğuma ve dinlenmenin önemi ve amacı açıklayarak buna yönelik uygulamalar yapabilmesidir.
Dersin Amacı Öncelikli olarak spor yapma bilinci ve alışkanlığı kazandırarak, fiziksel uygunluğu geliştirme ilkelerini, amacını ve öneminin kavratılması, farklı atmosfer ve ortamlarda taşımaya özgü becerileri uygulararak, kuvvet ve kassal dayanıklılık programlama prensiplerinin uygulanması amaçlanmıştır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin tanıtılması, Dersin işlenişi hakkın genel bilgilerin verilmesi, dersin ödev ve sorumlulukları, Dersin değerlendirilmesi konularında bilgi verilmesi.
2 Sağlık, Vücut geliştirme , Spor, Fiziksel aktivite, Egzersiz gibi kavramları tanımlanması. Sağlıkla vücut geliştirmenin ilişkisi.
3 Egzersiz düzenli yapıldığında vücudumuzda azalan değerler, Egzersiz düzenli yapıldığında vücudumuzda artan değerler.
4 Vücut geliştirme yaparken dikkat edilmesi gereken ilkeler,Vücut Geliştirmenin faydaları,
5 Fiziksel uygunluk, Beden kitle indeksi, Vücut yağ oranları, Aerobik enerji sistemleri, Anerobik enerji sistemleri.
6 Kas Sistemi, Kasın Yapısının incelenmesi, Kas İskelet Sistemi, Agonist ve antagonist çalışan kaslar.
7 Kas kasılması:İzotonik (Konsantrik kasılmalr - Eksantrik Kasılmalar) ve İzometrik kasılmalar,Agonist ve antagonist çalışan kaslar.
8 Isınma Periyodunun Bileşenleri Soğuma Periyodunun Bİleşenleri Dinlenme Periyodunun Bileşenleri
9 Kas geliştirmenin Esasları: Seri nedir? Genişlik nedir? Hareketi yaparken tempo nefes diyafram, İdman defteri nasıl tutulur? Beslenme
10 Uygulama 1/Beceri yeteneklerini geliştirme (Trapezius kası ,deltoid kası, Pectoralis major kas egzersizleri)
11 Uygulama 2/Beceri yeteneklerini geliştirme (Biceps kası, Triceps kası ve Deltoid kası egzersizleri)
12 Uygulama 3/Beceri yeteneklerini geliştirme (Biceps kası, Triceps kası ve Deltoid kası egzersizleri)
13 Uygulama 4/Beceri yeteneklerini geliştirme (Abdominal kası, Gluteus kası, egzersizleri)
14 Uygulama 5/Beceri yeteneklerini geliştirme (Quadriceps kası, Hamstring kası ve calves kası egzersizleri)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 1 Çalışma ortamında (hastanede, ambulansta ve alanda) kendisinin ve hasta/kazazedenin güvenliğini sağlamak. 2
2 2 Hastane öncesi acil bakımda gerekli olan ambulans ve ambulans içinde yer alan tüm malzeme ve ekipmanların kullanımını öğrenmek ve bakımlarını yapmak 2
3 3 Hastane öncesi acil bakımda hasta/kazazedenin hayatını tehdit eden durumları saptamak ve gerekli önlemleri almak 2
4 4 Hastane öncesi acil bakımda yaşamsal tehlikesi olan hasta/kazazedeyi etkin bir değerlendirme ile problemini saptayıp hareket planı geliştirmek 2
5 5 Hastane öncesi acil bakımda yapılması gereken uygulama ve girişimleri amacına uygun ve doğru yöntemle yapabilmek(damaryolu girişimleri, entübasyon uygulamaları, gerekli ilaç uygulamaları, atel uygulamaları, temel ve ileri yaşam desteği uygulamaları, defibrilasyon ve ekg kullanımı) 1
6 6 Hastane öncesi acil bakımda özellikle toplu kaza ve afet durumlarında triaj uygulamalarını yapıp, nakil önceliğini saptamak ve güvenli nakil işlemini sürdürerek uygun sağlık kuruluşuna hasta naklini yapmak 3
7 7 Haberleşme merkezinde (112 merkez) gelen çağrıları değerlendirip,olay yerine ambulans ekibinin yönlendirilmek ve gelen çağrılara hastane öncesi acil bakıma yönelik danışmanlık hizmeti vermek 1
8 8 Bir paramedikte bulunması gereken iletişim, düşünme becerilerine sahip olmak, önderlik ve karar verme yetilerine sahip olmak, ekip çalışması yapabilmek 2
9 9 Haberleşme merkezinde ve hasta nakil ile teslim sürecinde paramedik tarafından doldurulması gereken tüm rapor, kayıt, form ,defter ve tutanakları eksiksiz ve uygun şekilde doldurup teslim etmek 2
10 10 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılıp, teknolojik gelişmeleri izlemek sosyo kültürel ve bilimsel açıdan kendini geliştirmek 2
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)