Ders Adı Vücut Geliştirme II
Ders Kodu IAY-266
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Büşra SÜNGÜ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Egzersiz ve vücut geliştirmenin, bunu sürdürmenin mesleği açısından önemini açıklayabilir. 2-Çeşitli teknikler kullanarak fiziksel yeteneklerin geliştirmeyi ve böylelikle daha iyi taşıma teknikleri ile taşıma işlemini uygulayabilir. 3 Fiziksel gelişimlerini tamamlayarak karşılaşacağı olası güçlüklerin üstesinden nasıl gelebileceğini öğrenir ve doğru taşıma yöntemlerini uygulayabilir. 4-Kas kuvveti ve dayanıklılığı ile ilgili Çalışmalar yapmak, 5-Esneklik, çeviklik ve hız gibi temel özellikleri öğrenmek 6-Aerobik ve anarobik enerji sistemlerini öğrenmek ve buna uygun çalışmalar yapmak, 7-Antrenmanın fizyolojik temelleri ve temel kavramlarını öğrenmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Vücut geliştirme nedir? Tarihsel süreci ve faydaları nelerdir? 2 Kas sistemi, Kasın kasılması. 3 Fiziksel uygunluk , Antrenman presipleri, Verimli ve güvenli ağırlık antrenmanı programı için önemli ipuçları. 4 Trapezius kası , anatomik olarak incelenmesi. Trapezius kasını geliştitren egzersizler,etkilediği temel kas ve diğer kas grupları. 5 Deltoid Kası, anatomik olarak incelenmesi, kası geliştitren egzersizler, etkilediği temel kas ve diğer kas grupları. 6 Pectoralis Major kası, anatomik olarak incelenmesi, kası geliştitren egzersizler, etkilediği temel kas ve diğer kas grupları. 7 Latismis Dorsi, anatomik olarak incelenmesi, kası geliştitren egzersizler, etkilediği temel kas ve diğer kas grupları.Triceps kası, anatomik olarak incelenmesi, kası geliştitren egzersizler, etkilediği temel kas ve diğer kas grupları. 9 Biceps kası, anatomik olarak incelenmesi, kası geliştitren egzersizler, etkilediği temel kas ve diğer kas grupları. 10 Abdominal Kas, anatomik olarak incelenmesi, kası geliştitren egzersizler, etkilediği temel kas ve diğer kas grupları. 11 Quadriceps kası, anatomik olarak incelenmesi, kası geliştitren egzersizler, etkilediği temel kas ve diğer kas grupları. 12 Hamstrings kası, anatomik olarak incelenmesi, kası geliştitren egzersizler, etkilediği temel kas ve diğer kas grupları. 13 Calves kası , anatomik olarak incelenmesi, kası geliştitren egzersizler, etkilediği temel kas ve diğer kas grupları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin hedefleri; Öğrencinin fiziksel uygunluğun geliştirme ilkelerini açıklayabilmesi,fiziksel uygunluğun amacını ve önemini ifade etmesi, Kuvvet ve kassal dayanıklılık programlama prensiplerini uygulayabilmes, Farklı atmosfer ve ortamlarda taşımaya özgü becerileri uygulayabilmesi, Isınma, Soğuma ve dinlenmenin önemi ve amacı açıklayarak buna yönelik uygulamalar yapabilmesidir.
Dersin Amacı Öncelikli olarak spor yapma bilinci ve alışkanlığı kazandırarak, fiziksel uygunluğu geliştirme ilkelerini, amacını ve öneminin kavratılması, farklı atmosfer ve ortamlarda taşımaya özgü becerileri uygulararak, kuvvet ve kassal dayanıklılık programlama prensiplerinin uygulanması amaçlanmıştır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin tanıtılması, Dersin işlenişi hakkın genel bilgilerin verilmesi, dersin ödev ve sorumlulukları, Dersin değerlendirilmesi konularında bilgi verilmesi.
2 Sağlık, Vücut geliştirme , Spor, Fiziksel aktivite, Egzersiz gibi kavramları tanımlanması. Sağlıkla vücut geliştirmenin ilişkisi.
3 Egzersiz düzenli yapıldığında vücudumuzda azalan değerler, Egzersiz düzenli yapıldığında vücudumuzda artan değerler.
4 Vücut geliştirme yaparken dikkat edilmesi gereken ilkeler,Vücut Geliştirmenin faydaları,
5 Fiziksel uygunluk, Beden kitle indeksi, Vücut yağ oranları, Aerobik enerji sistemleri, Anerobik enerji sistemleri.
6 Kas Sistemi, Kasın Yapısının incelenmesi, Kas İskelet Sistemi, Agonist ve antagonist çalışan kaslar.
7 Kas kasılması:İzotonik (Konsantrik kasılmalr - Eksantrik Kasılmalar) ve İzometrik kasılmalar,Agonist ve antagonist çalışan kaslar.
8 Isınma Periyodunun Bileşenleri Soğuma Periyodunun Bİleşenleri Dinlenme Periyodunun Bileşenleri
9 Kas geliştirmenin Esasları: Seri nedir? Genişlik nedir? Hareketi yaparken tempo nefes diyafram, İdman defteri nasıl tutulur? Beslenme
10 Uygulama 1/Beceri yeteneklerini geliştirme (Trapezius kası ,deltoid kası, Pectoralis major kas egzersizleri)
11 Uygulama 2/Beceri yeteneklerini geliştirme (Biceps kası, Triceps kası ve Deltoid kası egzersizleri)
12 Uygulama 3/Beceri yeteneklerini geliştirme (Biceps kası, Triceps kası ve Deltoid kası egzersizleri)
13 Uygulama 4/Beceri yeteneklerini geliştirme (Abdominal kası, Gluteus kası, egzersizleri)
14 Uygulama 5/Beceri yeteneklerini geliştirme (Quadriceps kası, Hamstring kası ve calves kası egzersizleri)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İnsan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını bilir. Sağlık alanına özgü terminolojiyi etkin kullanır. 2
2 Acil bakımda mesleği ile ilgili ilaçların kullanımı ve tıbbi girişimler konusunda bilgiye sahip olur. 2
3 Acil durumlarda olay yeri ve hasta değerlendirmeyi ve alabileceği önlemleri bilir. Hastane öncesi acil bakımda hasta taşıma tekniklerini ve yöntemlerini bilir. 2
4 Türkiye’de ve Dünyada acil sağlık hizmetlerinin durumu ve gelişimini bilir. Alanına ait yasal mevzuatı ve acil sağlık sistemi içindeki görev, yetki ve sorumluluklarını bilir. 2
5 Temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını yapabilme becerisine sahip olur. EKG ritim analizi, defibrilasyon ve kardiyoversiyon yapabilme becerisine sahip olur. 1
6 Travma ekipmanlarının kullanım ve bakım becerisine sahip olur. Acil durumlarda kılavuz/yönergeye uygun ilkyardım ve acil bakım uygular. 3
7 Enfeksiyon kontrol yöntemlerini bilir, kişisel koruyucu önlemler alır ve asepsiantisepsi kurallarına uygun olmasını sağlar. 1
8 Olağan ve olağan dışı durumlarda güvenlik önlemlerini alır ve hasta transportu sırasında hasta veya yaralıların durumlarına uygun pozisyon verebilme becerisine sahip olur. 2
9 Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, ekip içerisinde uyumlu çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme becerisine sahip olur. 2
10 Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. 2
11 Entelektüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirmeye yönelik olarak ulusal ve evrensel değerleri ilke edinerek mesleğinin sorumluluklarını, etik değerleri öğrenip uygulayabilir. 0
12 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır, teknolojik gelişmeleri takip eder ve bunlarla ilgili mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılarak sosyo kültürel ve bilimsel açıdan kendini geliştirir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)