Ders Adı Kişilerarası İletişim
Ders Kodu IAY-801
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Sevim ÖÇAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kişi konu ile ilgili temel düzeyde bilgilenir. İletişimi etkileyen faktörlerden anksiyete,stres,kriz ve duygusal yoksunluk,ağrı-öfke-ümit konularında bilgi sahibi olur, özel durumlarda iletişim yöntemlerini öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İletişim nedir?,İletişimi etkileyen faktörler,Etkili iletişim ve beden dili,Anksiyete, stres, Kriz ve duygusal yoksunlık,Ağrı-öfke-Ümit,İletişimi etkileyen yaklaşımlar, İletişimi kolaylaştıran yetenekler,Özel durumlarda iletişim,Değişen Türk toplumunda iletişim
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1)Terapötik iletişim sürecini ve bileşenlerini açıklamak. 2)Hasta ya da sağlam bireylerle kendi kişisel etkileşim süreçlerini analiz edebilmek. 3)İletişim yeteneklerini geliştirmek ve etkili iletişim tekniklerini kendi yaşamlarında ve meslek hayatlarında kullanabilmek. 4)Özel yaşantılarında ve klinik uygulamalar sırasında karşılaştıkları çeşitli sorunları fark edebilmek ve bunların çözüm yollarını belirleyebilmek.
Dersin Amacı Bu ders, bireyin aile ve toplumla olan ilişkilerini etkileyen temel ilkeleri inceler ve bu bilgilerin hasta ve sağlam bireylerle olan etkileşiminde kullanılmasını konu alır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kişilerarası İlişkilerde İletişim
2 Anksiyete, Stres, Duyusal Yoksunluk, Beden İmajı, Kriz, Öfke, Ağrı,Yalnızlık ve Ümitsizlik, Savunma Mekanizmaları
3 İletişim Tanımı, Amaç ve Ögeleri, İletişim Kuramları, İletişim Çeşit, Yöntem ve Teknikleri, İletişim Biçimine Göre İnsan Tipleri, Hasta İlişkileri, Hasta Ailesi İlişkileri, Diğer Sağlık Görevlileri ile Olan İlişkiler
4 letişim Sürecinin Aşamalarında Sorumluluklar
5 Kendini Tanıma, İnsanı Anlama, Hastayı Anlamaya Çalışma, Empati, Sempati ve Etkilenme, Uygun Teknikle- Amaçlı Soru Sorma, Dinlenme,Kendini Tanıma, İnsanı Anlama, Hastayı Anlamaya Çalışma, Empati, Sempati ve Etkilenme, Uygun Teknikle- Amaçlı Soru Sorma, Dinlenme
6 Hasta Yararına Yardım Amaçlı (Teropötik) İletişim Kurma Becerisi Nasıl Geliştirilebilir?
7 İletişimde Terapötik Olan ve Olmayan Teknikler
8 VİZE
9 İletişimi Kolaylaştıran Yetenekler
10 Terapötik İletişim Kurmayı Engelleyen Nedenler
11 Hakkına Sahip Çıkma (Assertiveness), Girişkenlik ve Empati, Girişken Davranışı Engelleyen Faktörler, Çekingenlikten Kurtulma Yolları
12 Etkili ve Etkileyici İletişim Yeteneği Kazanma Yolları; Beden dili, Göz teması, Yüz ifadesi, Ses tonu vb.
13 İletişimde Güçlük Yaratan Hasta Davranışları Karşısında Hemşirenin İletişimi (Ağlama, Tedaviyi Reddetme, Yakınma)
14 Özel Durumlarda İletişim (Çocukla, Terminal Dönemdeki Hasta Ve Ailesiyle, Ruh Sağlığı Bozuk Bireyle İletişim, Travma Yaşamış Bireyle İletişim, Cinsel İçerikli Davranış Gösteren Hasta ile İletişim, Bilinci Kapalı Bireyle İletişim, Sözel İletişim Kuramayan Hasta İle İletişim, İşitme Sorunu Olan Hasta İle İletişim, Öfkeli Hasta İle İlişkiler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma ortamında (hastanede, ambulansta ve alanda) kendisinin ve hasta/kazazedenin güvenliğini sağlamak. 3
2 Hastane öncesi acil bakımda gerekli olan ambulans ve ambulans içinde yer alan tüm malzeme ve ekipmanların kullanımını öğrenmek ve bakımlarını yapmak 1
3 Hastane öncesi acil bakımda hasta/kazazedenin hayatını tehdit eden durumları saptamak ve gerekli önlemleri almak 1
4 Hastane öncesi acil bakımda yaşamsal tehlikesi olan hasta/kazazedeyi etkin bir değerlendirme ile problemini saptayıp hareket planı geliştirmek 5
5 Hastane öncesi acil bakımda yapılması gereken uygulama ve girişimleri amacına uygun ve doğru yöntemle yapabilmek(damaryolu girişimleri, entübasyon uygulamaları, gerekli ilaç uygulamaları, atel uygulamaları, temel ve ileri yaşam desteği uygulamaları, defibrilasyon ve ekg kullanımı) 5
6 Hastane öncesi acil bakımda özellikle toplu kaza ve afet durumlarında triaj uygulamalarını yapıp, nakil önceliğini saptamak ve güvenli nakil işlemini sürdürerek uygun sağlık kuruluşuna hasta naklini yapmak 1
7 Haberleşme merkezinde (112 merkez) gelen çağrıları değerlendirip,olay yerine ambulans ekibinin yönlendirilmek ve gelen çağrılara hastane öncesi acil bakıma yönelik danışmanlık hizmeti vermek 3
8 Bir paramedikte bulunması gereken iletişim, düşünme becerilerine sahip olmak, önderlik ve karar verme yetilerine sahip olmak, ekip çalışması yapabilmek 1
9 Haberleşme merkezinde ve hasta nakil ile teslim sürecinde paramedik tarafından doldurulması gereken tüm rapor, kayıt, form ,defter ve tutanakları eksiksiz ve uygun şekilde doldurup teslim etmek 4
10 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılıp, teknolojik gelişmeleri izlemek sosyo kültürel ve bilimsel açıdan kendini geliştirmek 5
11 3
12 1
13 3
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 4 60
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 92    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1-Köknel, Ö. Kişilik. 10.Baskı Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul,1983 2-Cüceloğlu D. İnsan İnsana. 4. basım. Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993 3- Köknel Ö. Ailede ve Toplumda Ruh Sağlığı 4-Doğan, O. Sağlık Hizmetlerinde İletişim. Songür Yayınları Ankara, 2002 5-Dökmen, Ü. İletişim Çatışmaları ve Empati. Sistem Yayınları İstanbul,1996
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)