Ders Adı Kişilerarası İletişim
Ders Kodu IAY-801
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Yrd.Doç.Dr.Deniz TÜRKÖZ ALTUĞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kişi konu ile ilgili temel düzeyde bilgilenir. İletişimi etkileyen faktörlerden anksiyete,stres,kriz ve duygusal yoksunluk,ağrı-öfke-ümit konularında bilgi sahibi olur, özel durumlarda iletişim yöntemlerini öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İletişim nedir?,İletişimi etkileyen faktörler,Etkili iletişim ve beden dili,Anksiyete, stres, Kriz ve duygusal yoksunlık,Ağrı-öfke-Ümit,İletişimi etkileyen yaklaşımlar, İletişimi kolaylaştıran yetenekler,Özel durumlarda iletişim,Değişen Türk toplumunda iletişim
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1)Terapötik iletişim sürecini ve bileşenlerini açıklamak. 2)Hasta ya da sağlam bireylerle kendi kişisel etkileşim süreçlerini analiz edebilmek. 3)İletişim yeteneklerini geliştirmek ve etkili iletişim tekniklerini kendi yaşamlarında ve meslek hayatlarında kullanabilmek. 4)Özel yaşantılarında ve klinik uygulamalar sırasında karşılaştıkları çeşitli sorunları fark edebilmek ve bunların çözüm yollarını belirleyebilmek.
Dersin Amacı Bu ders, bireyin aile ve toplumla olan ilişkilerini etkileyen temel ilkeleri inceler ve bu bilgilerin hasta ve sağlam bireylerle olan etkileşiminde kullanılmasını konu alır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kişilerarası İlişkilerde İletişim
2 Anksiyete, Stres, Duyusal Yoksunluk, Beden İmajı, Kriz, Öfke, Ağrı,Yalnızlık ve Ümitsizlik, Savunma Mekanizmaları
3 İletişim Tanımı, Amaç ve Ögeleri, İletişim Kuramları, İletişim Çeşit, Yöntem ve Teknikleri, İletişim Biçimine Göre İnsan Tipleri, Hasta İlişkileri, Hasta Ailesi İlişkileri, Diğer Sağlık Görevlileri ile Olan İlişkiler
4 letişim Sürecinin Aşamalarında Sorumluluklar
5 Kendini Tanıma, İnsanı Anlama, Hastayı Anlamaya Çalışma, Empati, Sempati ve Etkilenme, Uygun Teknikle- Amaçlı Soru Sorma, Dinlenme,Kendini Tanıma, İnsanı Anlama, Hastayı Anlamaya Çalışma, Empati, Sempati ve Etkilenme, Uygun Teknikle- Amaçlı Soru Sorma, Dinlenme
6 Hasta Yararına Yardım Amaçlı (Teropötik) İletişim Kurma Becerisi Nasıl Geliştirilebilir?
7 İletişimde Terapötik Olan ve Olmayan Teknikler
8 VİZE
9 İletişimi Kolaylaştıran Yetenekler
10 Terapötik İletişim Kurmayı Engelleyen Nedenler
11 Hakkına Sahip Çıkma (Assertiveness), Girişkenlik ve Empati, Girişken Davranışı Engelleyen Faktörler, Çekingenlikten Kurtulma Yolları
12 Etkili ve Etkileyici İletişim Yeteneği Kazanma Yolları; Beden dili, Göz teması, Yüz ifadesi, Ses tonu vb.
13 İletişimde Güçlük Yaratan Hasta Davranışları Karşısında Hemşirenin İletişimi (Ağlama, Tedaviyi Reddetme, Yakınma)
14 Özel Durumlarda İletişim (Çocukla, Terminal Dönemdeki Hasta Ve Ailesiyle, Ruh Sağlığı Bozuk Bireyle İletişim, Travma Yaşamış Bireyle İletişim, Cinsel İçerikli Davranış Gösteren Hasta ile İletişim, Bilinci Kapalı Bireyle İletişim, Sözel İletişim Kuramayan Hasta İle İletişim, İşitme Sorunu Olan Hasta İle İletişim, Öfkeli Hasta İle İlişkiler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ara eleman olarak görev yapacağı sağlık bilimleri alanındaki temel bilgilerle donanmış olma ve bu bilgileri uygulamada yetkinlik 3
2 Ara eleman olarak görev yapacağı sağlık bilimleri alanındaki tıbbi terminolojiyi bilmede, hakim olmada ve kullanmada yetkinlik 1
3 İlgili olduğu sağlık alanı ile ilgili olarak bilgi ve teknolojiye erişim yolları ve araçlarını kullanmada yetkinlik 1
4 Hekim ile birlikte bir ekip oluşturulmasında ve birlikte çalışmada yetkinlik 5
5 Öncelikli hekim olmak üzere, hastalar, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleriyle etkili iletişim kurabilmede yetkinlik 5
6 Alanı ile ilgili olarak cihazları tanımada ve bunlarla ilgili teknolojik gelişmeleri takip etmede yetkinlik 1
7 Alanı ile ilgili olarak anamnez alma, dosya hazırlayabilme vb. hasta bilgilerinin alınmasında yetkinlik 3
8 Bilgisayar kullanımı becerilerinde yetkinlik 1
9 Etik ilkeleri ve mesleksel değerleri benimseme ve uygulamada yeterlilik 4
10 Ekip çalışmasını gerçekleştirmede yeterlilik 5
11 Mesleki sorumluluğu taşıyabilmede yeterlilik 3
12 Mesleğe ait bilgileri takip etme alışkanlığı edinmede yetkinlik 1
13 Yaşam boyu öğrenme ve kendini geliştirme kavramını edinmede yetkinlik 3
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 62    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1-Köknel, Ö. Kişilik. 10.Baskı Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul,1983 2-Cüceloğlu D. İnsan İnsana. 4. basım. Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993 3- Köknel Ö. Ailede ve Toplumda Ruh Sağlığı 4-Doğan, O. Sağlık Hizmetlerinde İletişim. Songür Yayınları Ankara, 2002 5-Dökmen, Ü. İletişim Çatışmaları ve Empati. Sistem Yayınları İstanbul,1996
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)