Ders Adı Baş- Boyun Anatomisi ve Histolojisi
Ders Kodu DIS-109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Emel DEMİRBAĞ
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 Sinir sistemi hakkında genel anatomik bilgi, baş-boyun sinirleri adlarını listeleyebilmeli 2 Ağız bölgesinin topoğrafik anatomisini ve burada bulunan tükürük bezlerinin fonksyonlarını hatıyrlayabilmeli 3 Anatominin genel ve özel terimlerini hatırlamalı, doğru olarak kullanabilmeli 4 Baş-boyun iskeletindeki kemiklerin adlarını sayabilmeli, yerlerini gösterebilmeli 5 Eklemler hakkında genel anatomik bilgiler ve eklem çeşitleri ile baş-boyun eklemlerini listeleyebilmeli 6 Kas sistemi anatomisine ait genel ve özel bilgiler ile baş-boyun somatik kasların adlarını ve fonksiyonlarını hatırlayabilmeli 7 Dolaşım sistemi hakkında genel anatomik bilgi, baş-boyun arteriel sistem, venöz sistem, lenfatik sistem ve dolaşım sistemi bölgesel topografik anatomisi ile genel ve özel terimleri hatırlayabilmeli
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Anatomi’ye giriş, genel kavramlar, genel ve özel anatomi terimleri. Kemikler hakkında genel bilgiler, Kafatası kemikleri ve kafatasının bütünü. Eklemler hakkında genel bilgiler. Eklem çeşitleri, kafatası eklemleri. Kas sistemine ait genel ve özel bilgiler. Baş-boyun kasları. Dolaşım sistemi hakkında genel bilgi,baş-boyun dolaşımı. Baş-boyun bölgesi sinirleri. Sindirim sistemi genel anatomisi, ağız boşluğu ve tükürük salgısı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin amacı öğrencilerin, insan anatomisini tanıması, vücut yapıları ile fonksiyonları arasında ilişki kurabilmesi, insan anatomisindeki genel ve özel terimleri kavraması ve terminolojiyi etkili bir şekilde kullanabilmesini sağlamaktır.
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin, insan anatomisini tanıması, vücut yapıları ile fonksiyonları arasında ilişki kurabilmesi, insan anatomisindeki genel ve özel terimleri kavraması ve terminolojiyi etkili bir şekilde kullanabilmesini sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Anatomi’ye giriş.Terimler, düzlemler, eksenler
2 Hareket Sistemi. Kafa kemikleri ve kafatası
3 Hareket Sistemi. Eklem tipleri, hareketleri.
4 Hareket Sistemi (Kas-İskelet). Baş-boyun kasları
5 Hareket Sistemi (Kas-İskelet).Baş-boyun topografisi
6 Öğrenci Sunumları (grup 1-2)
7 Öğrenci Sunumları (grup 3-4)
8 Ara Sınav
9 Öğrenci Sunumları (grup 5-6)
10 Baş-boyun damarları
11 Baş-boyun sinirleri
12 Ağız bölgesi detaylı anatomisi
13 Tükürük bezleri anatomisi
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ulusal tarihimizi daima göz önünde bulundurarak mesleki ve ahlaki değerlere göre hareket eder. 3
2 Protez hazırlanması sırasında, aldığı temel tıp ve diş hekimliği teorik bilgilerini kullanır. 5
3 Bir diş protez laboratuarında bulunan uygun cihaz ve malzemeleri değerlendirerek üretici firma talimatlarına göre uygun bir şekilde kullanır. 3
4 Diş hekimliği alanında protez laboratuarı için gerekli olan modern teknolojik gelişmeleri takip eder ve uygular 3
5 Protez yapımı aşamasında diş hekimleri ile iletişim kurarak takım çalışması yapar. 5
6 İş organizasyonu yapar ve çalışma ortamında gerekli dezenfeksiyon ve sterilizasyonu sağlar. 4
7 Estetik, hijyenik ve biyomekanik kurallara uygun olarak sabit ve hareketli protezler hazırlar. 5
8 Protez hazırlarken, çiğneme fonksiyonu ve oklüzyon kurallarına uygun olarak hazırlayacak bilgi ve beceriye sahip olur. 5
9 Metal destekli ve tam porselen sabit protez yapar. 2
10 İmplant üstü ve hassas tutuculu protez yapar. 2
11 Ortodontik aperey yapar 2
12 Çene yüz protezleri yapar. 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 3 42
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Tüm konulara ait PowerPoint sunusu çıktıları öğrencilere verilir
Diğer Kaynaklar Sistematik Anatomi, Ed.:Prof.Dr. Figen Gövsa Gökmen, 2003 -Kliniğe Yönelik Anatomi (Moore’un Çevirisi), Ç.Ed:Prof.Dr. Kayıhan Şahinoğlu, 2007 -Pratik Anatomi, Ed.: Okan Bilge 3. baskı 2005 (Asya Tıp Kitabevi) -Topografik Anatomi, Prof.Dr. Mehmet Yıldırım, 2000
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar 1 Vize, 1 Final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)