Ders Adı Ortodonti I
Ders Kodu DIS-203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğretim Görevlisi Adile ER
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Beş yıllık, 300 AKTS'lik zorunlu ve seçmeli teorik dersleri ve pratik uygulamaları içeren programın başarıyla tamamlanmış ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 55 olması gereklidir. Her yarıyılda toplam 30 AKTS'lik kredi alınmalıdır. Klinik öncesi pratik uygulamalarda, öğrenci her yıl belirli sayıda saptanan işleri verilen sürede veya telafi süresinde tamamlamak ve teslim etmek zorundadır. 4. ve 5. sınıflarda teorik derslere klinik eğitimi de eklenir. Klinik stajlarda öğrencilerin belirtilen dönemlerde belirli sayıda hasta bakmak ve tedavi uygulamaları yapmanın yanı sıra pratik ve sözlü sınavlardan da başarılı olmaları gerekmektedir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği ağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na bağlı Diş Protez Teknolojisi Programı 2 yıllık eğitim vermektedir. Eğitim dili Türkçedir. 1984 yılında açılan Diş Protez Teknolojisi eğitim programından mezun olan öğrencilerimizin görevi, diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre sabit protez, hareketli parsiyel protez, total protez, implant üstü protezler, ortodontik aparey ve çene-yüz protezlerinin laboratuar aşamalarını yapmaktır. Diş protez teknolojisi programı mezunlarımız akademik kurumlar, çeşitli kamu ve özel kuruluşlarında görev yapabilmektedirler. Diş protez programının temel hedefi ülkemiz için nitelikli diş protez teknikeri yetiştirmektir. Bu nedenle öğrenciler, üniversitede edindikleri mesleğe ilişkin kuramsal bilgilerini beceriye dönüştürmek, bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirmek amacıyla öğrenimlerinin ikinci ve son dönemlerinde staj yaparlar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Temel diş teknisyenliği bilgilerini kapsayan 2 yıllık bir eğitimle ön lisansı olan üstün nitelikli diş teknisyenleri yetiştirmek, etik kurallara bağlı kalarak toplumun ağız diş sağlığının korunmasında ve tedavisinde gerekli tüm faaliyetleri en üst düzeyde yürütmektir. Bu program, diş teknisyenliği alanındaki tüm pratik ve teorik konuları kapsayarak, mezunlarına teknik beceri ve yetkinlikleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Mezunlarımız, dişler ve çevre dokuların hastalıklarının ve gelişimsel bozukluklarının apareylerinin yapımı konusunda gerekli donanıma sahip olmaktadırlar.
Dersin Amacı Temel diş teknisyenliği bilgilerini kapsayan 2 yıllık bir eğitimle ön lisansı olan üstün nitelikli diş teknisyenleri yetiştirmek, etik kurallara bağlı kalarak toplumun ağız diş sağlığının korunmasında ve tedavisinde gerekli tüm faaliyetleri en üst düzeyde yürütmektir. Bu program, diş teknisyenliği alanındaki tüm pratik ve teorik konuları kapsayarak, mezunlarına teknik beceri ve yetkinlikleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Mezunlarımız, dişler ve çevre dokuların hastalıklarının ve gelişimsel bozukluklarının apareylerinin yapımı konusunda gerekli donanıma sahip olmaktadırlar.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ortodontinin Amaçları Düzlem üzerinde kare ve üçgen bükümler (0,7)
2 Anomaliler, Angle Sınıflaması Düzlem üzerinde kare ve üçgen bükümler (0,9)
3 Ortodontik ölçü ve model yapımı Ölçü alma ve Ortodontik model yapımı (1)
4 Dişler ve Artiküle, Diş Kavisleri Arşiv model yapımı
5 Hareketli apareyler Adams kroşe yapmak
6 Tutucu elementler Ok kroşe yapmak
7 Aktif elemanlar Topuz kroşe yapmak
8 Akril gövde plak C kroşe yapmak
9 Diş hareketleri Üçgen kroşe bükmek
10 Ankraj Vestibül ark bükmek
11 Ortodontik tellerin özellikleri Parmak zemberek yapmak
12 Hareketli apareylerin endikasyonları Z zemberek yapmak
13 Hareketli apareylerin sınırları Düz itici Z zemberek yapmak
14 Sınav Helixli zemberek
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ulusal tarihimizi daima göz önünde bulundurarak mesleki ve ahlaki değerlere göre hareket eder. 5
2 Protez hazırlanması sırasında, aldığı temel tıp ve diş hekimliği teorik bilgilerini kullanır. 5
3 Bir diş protez laboratuarında bulunan uygun cihaz ve malzemeleri değerlendirerek üretici firma talimatlarına göre uygun bir şekilde kullanır. 5
4 Diş hekimliği alanında protez laboratuarı için gerekli olan modern teknolojik gelişmeleri takip eder ve uygular 5
5 Protez yapımı aşamasında diş hekimleri ile iletişim kurarak takım çalışması yapar. 5
6 İş organizasyonu yapar ve çalışma ortamında gerekli dezenfeksiyon ve sterilizasyonu sağlar. 5
7 Estetik, hijyenik ve biyomekanik kurallara uygun olarak sabit ve hareketli protezler hazırlar. 5
8 Protez hazırlarken, çiğneme fonksiyonu ve oklüzyon kurallarına uygun olarak hazırlayacak bilgi ve beceriye sahip olur. 5
9 Metal destekli ve tam porselen sabit protez yapar. 5
10 İmplant üstü ve hassas tutuculu protez yapar. 5
11 Ortodontik aperey yapar 5
12 Çene yüz protezleri yapar. 5
13 5
14 5
15 5
16 5
17 5
18 5
19 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 2 28
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 140    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1-Ders Notları. Hareketli Sabit ve Fonksiyonel Tedavi Teknikleri. Prof.Dr.E.IŞIKSAL, Prof.Dr.Ö.SEÇKİN, Prof.Dr. M.E.SABAH Bornova 1989 2-Witt E, Gehrke ME, Shaye R. Removable Appliance Fabrication. A Text for Technicians, Students, and Practioners of Orthodontics. Quintessence Publishing Co., Inc. 1988. 3-Isaacson K.G, Muir J.D, Reed R.T.Removable Orthodontic Appliances.MPG books LTD. 2003 4-Proffit W.R. ,Fields H.W. Contemporary Orthodontics. The C.V.Mosby Company.1986 5-Ders Notları. Prof Dr Alev Çınsar
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)