Ders Adı Genel Protez Uygulamaları l
Ders Kodu DIS-207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 18
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. Kemal Çavdarlı
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 sabit ve hareketli restorasyonların tedavi planlaması hakkında bilgi sahibi olur. 2 Direkt ve indirekt post-core restorasyon yapar. 3 Köprü restorasyonlarını biyomekanik prensiplere göre hazırlar. 4 Sabit restorasyonlarda lehim ve kaynak yapar. 5 Ölçü alma tekniklerine uygun olarak ölçü alır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sabit restorasyonlarda ölçü, ölçü materyalleri .Köprü planlanması .Sabit restorasyonlar için biyomekanik değerlendirmeler .Sabit restorasyonlarda okluzyon.Post-core restorasyonlar .
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sabit ve hareketli protetik restorasyonların teorik ve pratik bilgiler ile yapım yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Amacı Sabit ve hareketli protetik restorasyonların teorik ve pratik bilgiler ile yapım yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement derslik ve laboratuvar
Hafta Konular  
1 Sabit restorasyonlarda ölçü, ölçü materyalleri
  Ön Hazırlık: 1.Ödev:Ön keser dişler ve kanin diş üzerine metal-porselen kuron
2 Köprü gövdeleri , köprü modelajı
  Ön Hazırlık: 1.Ödev:Ön keser dişler ve kanin diş üzerine metal-porselen kuron
3 Köprü planlanması
  Ön Hazırlık: 1.Ödev:Ön keser dişler ve kanin diş üzerine metal-porselen kuron
4 Metal – Porselen restorasyonlarla metal desteksiz restorasyonların avantaj ve dezavantajlarının karşılaştırılması
  Ön Hazırlık: 2. Ödev:Ön bölge ( 3 Üyeli )metal porselen köprü
5 Tijleme ve revetmana alma
  Ön Hazırlık: 2. Ödev:Ön bölge ( 3 Üyeli )metal porselen köprü
6 Döküm ve tesviye
  Ön Hazırlık: 2. Ödev:Ön bölge ( 3 Üyeli )metal porselen köprü
7 Bilgisayar destekli ( CAD- CAM ) tam seramik sistemleri
  Ön Hazırlık: 3.Ödev:Arka Bölge ( 3 üyeli ) metal porselen köprü
8 Sabit restorasyonlar için biyomekanik değerlendirmeler
  Ön Hazırlık: 3.Ödev:Arka Bölge ( 3 üyeli ) metal porselen köprü
9 Sabit restorasyonlarda okluzyon
  Ön Hazırlık: 3.Ödev:Arka Bölge ( 3 üyeli ) metal porselen köprü
10 Metal desteksiz inley – onley restorasyonlar ve porselen lamineyt veneer restorasyonlar
  Ön Hazırlık: 1.Ödev : Total Protezler
11 Post-core restorasyonlar
  Ön Hazırlık: 1.Ödev : Total Protezler
12 Lehimleme ve çeşitleri
  Ön Hazırlık: 1.Ödev : Total Protezler
13 Diş ProtezLaboratuvarlarında Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonun Önemi
  Ön Hazırlık: 1.Ödev : Total Protezler
14 Aletlerin,Ölçülerin ve Protezlerin Dezenfeksiyonu
  Ön Hazırlık: 1.Ödev : Total Protezler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ulusal tarihimizi daima göz önünde bulundurarak mesleki ve ahlaki değerlere göre hareket eder. 1
2 Protez hazırlanması sırasında, aldığı temel tıp ve diş hekimliği teorik bilgilerini kullanır. 5
3 Bir diş protez laboratuarında bulunan uygun cihaz ve malzemeleri değerlendirerek üretici firma talimatlarına göre uygun bir şekilde kullanır. 5
4 Diş hekimliği alanında protez laboratuarı için gerekli olan modern teknolojik gelişmeleri takip eder ve uygular 5
5 Protez yapımı aşamasında diş hekimleri ile iletişim kurarak takım çalışması yapar. 5
6 İş organizasyonu yapar ve çalışma ortamında gerekli dezenfeksiyon ve sterilizasyonu sağlar. 5
7 Estetik, hijyenik ve biyomekanik kurallara uygun olarak sabit ve hareketli protezler hazırlar. 5
8 Protez hazırlarken, çiğneme fonksiyonu ve oklüzyon kurallarına uygun olarak hazırlayacak bilgi ve beceriye sahip olur. 5
9 Metal destekli ve tam porselen sabit protez yapar. 5
10 İmplant üstü ve hassas tutuculu protez yapar. 5
11 Ortodontik aperey yapar 4
12 Çene yüz protezleri yapar. 4
13 4
14 5
15 5
16 5
17 5
18 5
19 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 14 20
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 80
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 16 224
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 12 168
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 12 168
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 560    
Dersin Akts Kredisi 18    
Ders Notu Power point sunumu , tepegöz kullanımı ve model üzerinde uygulamalı anlatım.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Kataoka S., Nishionura Y.: Atlas- Diş Şekileri ve Formu ( Nature's Morphology. An Atlas Of Tooth Shape And Form), Quintessence,2005 Magne P, Belser U.:Bonded Porselian Restorations, Quintessence, 2003 Rosenstiel S F.,Land M.,Fujimoto J.:Contemporary Fixed Prosthodontics 3rd Ed., C.Vmosb St Lous,2001 Schillingburg H T.,Hobo S.,Whitsett L D.: Fundamentals Of Fixed Prosthodontics.Chicago:Quintessence, 1976 Sınmazışık G.: Porselen Restorasyonlarda Renk Seçimi Dişhekimliği Klinik,21 ( 2 ),2006 Fischer J., Fischer C.: Materials Science Aspects Of Ceramic – Fused – To – Metal And Full Ceramics. Quintessence , Chicago, 1999 Mc Lean J W. , Jeansonna E E . , Chicle G., Pinault A. : All-Ceramic Crowns And Foil Crowns. Quintessence , Chicago, 1994. Pascal M., Besler U.: Bonded Porcelain Restorations. Quintessence , Chicago, 2003 Ralph W., Phillips S.: Skinner’s Science Of Dental Materials 9th Ed. Philadelphia, W.B:Saunders Company, 1991 Sınmazışık G.: Mum Modelaj – Sıcak Presleme Tekniği Kullanılarak Hazırlanan Tam Porselen Sabit Restorasyonlar Türk Dişhekimliği Dergisi, 13 ( 64 ), 68-71. ( 2006 ) Çintan S.,Demirel K.:Muayenehane pratiğinde enfeksiyon kontrolü.Dişhekimliğinde Klinik.13,77-81,2000 Külekçi G.:Dişhekimliğinde bulaşabilir enfeksiyonlar.Dişhekimliğinde Klinik.13,69-76,2000 Külekçi G.:Postayla sterilizasyon kontrolü(spor testi).TDB Dergisi.75,19-20,2003. TDB Dergisi,Dişhekimliğinde Enfeksiyon Kontrolü Özel Sayısı,2000.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)