Ders Adı Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme
Ders Kodu FZY-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Handan Çağlar ÇAVDAR
Dersin Yardımcıları • Otman AS, Demirel H, Sade A. Tedavi Hareketlerinde Temel Değerlendirme Prensipleri. H.Ü.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO Yayınları No: 16. Ankara,1995
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonla ilgili geçerli temel ve biyomedikal bilimlerin (anatomi, fizik, fizyoloji vs.) prensipleri ile ilgili temel bilgisi 2 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulama alanları (erişkin ve pediatrik nörolojik rehabilitasyon, ortopedik ve romatizmal hastalıklarda rehabilitasyon, ortez rehabilitasyonu, protez rehabilitasyonu, kardiyak rehabilitasyon, pulmoner rehabilitasyon, iş ve uğraşı tedavisi,sporcu sağlığı ve rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyon gibi....... ) bilgisi 3 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda araştırma yöntem ve teknikleri bilgisi 4 Farklı çevresel alanlarda (hastane, rehabilitasyon merkezi, huzurevi, endüstri, ev, okul, iş, spor, rekreasyon alanı gibi) hastaların ve sağlıklı kişilerin sağlıklarını korumak, geliştirmek ve fonksiyonel açıdan en yüksek düzeye erişmelerini sağlamak için kanıta dayalı fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları bilgisi 5 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanındaki ülke önceliklerini belirleyebilme, planlama ve programlayabilme becerisi 6 Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeleme/doğru ve etkili kayıt tutma. 7 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında edindiği temel ve ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, öğrenme hedeflerini ve kaynaklarını belirleme, kaynaklara etkin/hızlı erişim sağlama.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kas iskelet sistemi hastalıklarında öykü ve genel bilgilendirme, Üst ekstrimite eklem hareket açıklığının değerlendirilmesi, Alt ekstrimite eklem hareket açıklığının değerlendirilmesi, Üst ekstrimite kas gücünün değerlendirilmesi, Alt ekstrimite kas gücünün değerlendirilmesi, Gövde kaslarında kas gücü değerlendirilmesi, Kas iskelet sistemi hastalıklarında ağrının değerlendirilmesi, Bölgesel ağrıların değerlendirimi ve özel testler (Üst ekstrimite), Bölgesel ağrıların değerlendirimi ve özel testler (Alt ekstrimite), Kas boyu ölçüm testleri, Esneklim ve hibermobilite, Antropometrik ölçümler, Postür ve postür analizi,
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonla ilgili geçerli temel ve biyomedikal bilimlerin (anatomi, fizik, fizyoloji vs.) prensipleri ile ilgili temel bilgisi 2 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulama alanları (erişkin ve pediatrik nörolojik rehabilitasyon, ortopedik ve romatizmal hastalıklarda rehabilitasyon, ortez rehabilitasyonu, protez rehabilitasyonu, kardiyak rehabilitasyon, pulmoner rehabilitasyon, iş ve uğraşı tedavisi,sporcu sağlığı ve rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyon gibi....... ) bilgisi 3 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda araştırma yöntem ve teknikleri bilgisi 4 Farklı çevresel alanlarda (hastane, rehabilitasyon merkezi, huzurevi, endüstri, ev, okul, iş, spor, rekreasyon alanı gibi) hastaların ve sağlıklı kişilerin sağlıklarını korumak, geliştirmek ve fonksiyonel açıdan en yüksek düzeye erişmelerini sağlamak için kanıta dayalı fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları bilgisi 5 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanındaki ülke önceliklerini belirleyebilme, planlama ve programlayabilme becerisi 6 Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeleme/doğru ve etkili kayıt tutma. 7 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında edindiği temel ve ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, öğrenme hedeflerini ve kaynaklarını belirleme, kaynaklara etkin/hızlı erişim sağlama.
Dersin Amacı Fizik Tedavide Temel Ölçme ve Değerlendirme dersi; kas iskelet sistemini tanıtmayı, ölçüm ve değerlendirme teknikleri konusunda gerekli bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 hasta hikayesi anamnez SOAP
2 POSTÜR ANALİZİ
3 POSTÜR ANALİZİ
4 ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER
5 GONYOMETRİK ÖLÇÜMLER ÜST EKSTREMİTE
6 GONYOMETRİK ÖLÇÜMLER ALT EKSTREMİTE
7 SINAV
8 KAS KISALIK TESTLERİ
9 KAS ESNEKLİK TESTLERİ
10 KAS KUVVET ÖLÇÜMLERİ GÖVDE
11 KAS KUVVET ÖLÇÜMLERİ ALT EKSTREMİTE
12 KAS KUVVET ÖLÇÜMLERİ ÜST EKSTREMİTE
13 GENEL TEKRAR
14 FİNAL SINAVI
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir. 3
2 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar. 3
3 Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir 3
4 Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur. 0
5 Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. 0
6 Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir. 0
7 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır. 0
8 Kişisel gelişim ilkesini , bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler. 3
9 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sosyal ilişkileri yönlendirir, farklı normları eleştirel bakış açısıyla inceleyebilir. 0
10 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ilerlemeleri değerlendirerek içinde bulunduğu toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. 0
11 Fizyoterapi Programı, Terapi ve rehabilitasyon alanında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında, görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman yetişmesini sağlar. Fizyoterapi Programı, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve sorumluluk alma özgüveni kazandırarak, toplum önünde fikrini savunacak mesleki donanıma sahip olma becerisi sunar. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 2 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 12 168
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 2 4 8
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Otman AS, Demirel H, Sade A. Tedavi Hareketlerinde Temel Değerlendirme Prensipleri. H.Ü.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO Yayınları No: 16. Ankara,1995
Diğer Kaynaklar Otman AS, Demirel H, Sade A. Tedavi Hareketlerinde Temel Değerlendirme Prensipleri. H.Ü.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO Yayınları No: 16. Ankara,1995
Materyal
Dökümanlar Otman AS, Demirel H, Sade A. Tedavi Hareketlerinde Temel Değerlendirme Prensipleri. H.Ü.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO Yayınları No: 16. Ankara,1995
Ödevler
Sınavlar Otman AS, Demirel H, Sade A. Tedavi Hareketlerinde Temel Değerlendirme Prensipleri. H.Ü.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO Yayınları No: 16. Ankara,1995
Materyal Diğer Otman AS, Demirel H, Sade A. Tedavi Hareketlerinde Temel Değerlendirme Prensipleri. H.Ü.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO Yayınları No: 16. Ankara,1995
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)