Ders Adı Fiziksel Aktivite ve Egzersiz
Ders Kodu SPR-159
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) öğretim görevlisi mehmet akif bal
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Fiziksel uygunluğun geliştirme ilkelerini, amacını ve önemini ifade eder, Kuvvet ve kassal dayanıklılık programlama prensiplerini uygular.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Fiziksel aktivite, egzersiz, ve spor, Fiziksel aktivite, İnaktivite, Fiziksel uygunluk, egzersiz eğitimi yöntemleri, fiziksel aktivitenin ve egzersizin etkileri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri fiziksel aktivite ve egzersiz kavramlarını tanıtmak, aktivite ve egzersizlerin sağlıklı yaşamdaki önemini değerlendirmektir.
Dersin Amacı Spor yapma bilinci ve alışkanlığı kazandırmak, fiziksel uygunluğu geliştirme ilkelerini, amacını ve öneminin kavratılması, egzersizler öncesi ısınmanın önemi, kuvvet ve kassal dayanıklılık programlama prensiplerinin uygulanması amaçlanmıştır.
WorkPlacement üniversite spor salonu
Hafta Konular  
1 Sağlık , fiziksel aktivite, egzersiz vb. kavramların tanımlanması. Fiziksel aktivite ve egzersizlerin sağlığımıza etkileri. Harekete geçmek için nedenler.
2 Kas sistemi, Kasın kasılması (İzometrik kasılma, İzotonik kasılma, Eksantrik kasılma, Konsantirik kasılma)
3 Fiziksel uygunluk , Antrenman prensipleri, verimli ve güvenli antrenman programı için önemli ipuçları.
4 Isınma periyodunun bileşenleri , Soğuma periyodunun bileşenleri ve Dinlenme periyodunun bileşenleri.
5 Trapezius kası , anatomik olarak incelenmesi. Trapezius kasını geliştiren egzersizler, Egzersizlerin etkilediği diğer kas grupları.
6 deltoid kası , anatomik olarak incelenmesi. deltoid kasını geliştiren egzersizler, Egzersizlerin etkilediği diğer kas grupları.
7 pectoralis major kası , anatomik olarak incelenmesi. pectoralis major kasını geliştiren egzersizler, Egzersizlerin etkilediği diğer kas grupları.
8 latissimus dorsi kası , anatomik olarak incelenmesi. latissimus dorsi kasını geliştiren egzersizler, Egzersizlerin etkilediği diğer kas grupları.
9 triceps kası , anatomik olarak incelenmesi. Triceps kasını geliştiren egzersizler, Egzersizlerin etkilediği diğer kas grupları.
10 biceps kası , anatomik olarak incelenmesi. biceps kasını geliştiren egzersizler, Egzersizlerin etkilediği diğer kas grupları.
11 abdominal kası , anatomik olarak incelenmesi. abdominal kasını geliştiren egzersizler, Egzersizlerin etkilediği diğer kas grupları.
12 quadriceps kası , anatomik olarak incelenmesi. quadriceps kasını geliştiren egzersizler, Egzersizlerin etkilediği diğer kas grupları.
13 hamstring kası , anatomik olarak incelenmesi. Hamstring kasını geliştiren egzersizler, Egzersizlerin etkilediği diğer kas grupları.
14 gastro-cnemius kası , anatomik olarak incelenmesi. Gastro-cnemius kasını geliştiren egzersizler, Egzersizlerin etkilediği diğer kas grupları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir. 5
2 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar. 4
3 Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir 0
4 Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur. 4
5 Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. 0
6 Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir. 0
7 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır. 0
8 Kişisel gelişim ilkesini , bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler. 4
9 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sosyal ilişkileri yönlendirir, farklı normları eleştirel bakış açısıyla inceleyebilir. 0
10 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ilerlemeleri değerlendirerek içinde bulunduğu toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. 0
11 Fizyoterapi Programı, Terapi ve rehabilitasyon alanında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında, görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman yetişmesini sağlar. Fizyoterapi Programı, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve sorumluluk alma özgüveni kazandırarak, toplum önünde fikrini savunacak mesleki donanıma sahip olma becerisi sunar. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 84    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu word, pdf, sunum, video formatı
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)