Ders Adı Romatizmal Hastalıklar Rehabilitasyonu
Ders Kodu FZY-211
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Kubilay Güngörer
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Romatizmal hastalıkların tanısı, değerlendirilmesi, fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemleri hakkında gerekli teorik ve pratik bilgilere sahip olunur
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği romatizmal hastalıkların sınıflandırılması.İmmün sistem ve elemanları.Romatoid artrit.Ankilozan spondilit.Osteoartrit.Sistemik lupus eritamatoz.Gut.Ailesel akdeniz ateşi(FMF).Sjogren sendromu.Fibromyalji.Miyofasial ağrı sendromu.Vaskülit.Spondiloartropatiler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Romatizmal hastalıkların sebep olabileceği muskuloskeletal problemlere veya sekonder gelişebilecek fiziksel problemlere yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerinin teorik ve pratik bilgisinin kazandırılması.
Dersin Amacı Bu dersin amacı romatizmal hastalıkların tanımlaması, sınıflandırılması, değerlendirme yöntemleri ve hastalıklara özgü uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerini öğretebilmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 romatizmal hastalıkların sınıflandırılması
2 İmmün sistem ve elemanları.
3 Romatoid artrit.
4 Ankilozan spondilit
5 Osteoartrit.
6 Ara Sınav Haftası
7 Sistemik lupus eritamatoz.
8 Gut Hastalığı
9 Ailesel akdeniz ateşi(FMF)
10 Sjogren sendromu.
11 Fibromyalji
12 Miyofasial ağrı sendromu.
13 Vaskülit..
14 Spondiloartropatiler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir. 4
2 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar. 5
3 Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir 4
4 Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur. 5
5 Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. 5
6 Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir. 4
7 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır. 5
8 Kişisel gelişim ilkesini , bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler. 5
9 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sosyal ilişkileri yönlendirir, farklı normları eleştirel bakış açısıyla inceleyebilir. 4
10 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ilerlemeleri değerlendirerek içinde bulunduğu toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. 4
11 Fizyoterapi Programı, Terapi ve rehabilitasyon alanında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında, görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman yetişmesini sağlar. Fizyoterapi Programı, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve sorumluluk alma özgüveni kazandırarak, toplum önünde fikrini savunacak mesleki donanıma sahip olma becerisi sunar. 4
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 10 140
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 40 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 60 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 168    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)