Ders Adı Kardiyo-Pulmoner Rehabilitasyon
Ders Kodu FZY-213
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Öğretim Görevlisi Hüsamettin Koçak
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Akciğer hastalıklarının kliniğini kavrama Akciğer hastalıklarının fizyopatolojisini kavrama, Akciğer hastalıklarını önleme yöntemlerini öğrenme Pulmoner rehabilitasyon kavramını öğrenme Pulmoner rehabilitasyon prensiplerini öğrenme Akciğer hastalıklarında fizyoterapi değerlendirmesini öğrenme Akciğer hastalıklarında fizyoterapi uygulamalarını öğrenme Teorik bilgileri pratik olarak uygulayabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Solunum Sistemi Anatomisi Ve Fizyolojisi Pulmoner Rehabilitasyon Kavramı Ve Komponentleri Solunum mekaniği ve kontrolü Solunum Fonksiyon Testleri Arteryel Kan Gaz Analizi Pulmoner Fizyoterapide Değerlendirme Pulmoner Fizyoterapi Uygulamaları Rekstriktif AC Hastalıkları Ve Rehabilitasyonu Obstruktif AC Hastalıkları Ve Rehabilitasyonu Solunum Yetmezliği ve Tedavisi Preoperatif- Postoperatif Dönemde Pulmoner Rehabilitasyon Yaklaşımları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Akciğer hastalarının fizyopatolojisini durdurmayı ya da geri döndürmeyi öğretmek Pulmoner rehabilitasyonda yer alan özel uygulamaları öğretmek
Dersin Amacı Pulmoner rehabilitasyon ile ilgili prensipleri öğretmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Solunum Sistemi Anatomisi Ve Fizyolojisi
2 Pulmoner Rehabilitasyon Kavramı Ve Komponentleri
3 Solunum mekaniği ve kontrolü
4 Solunum Fonksiyon Testleri
5 Arteryel Kan Gaz Analizi
6 Pulmoner Fizyoterapide Değerlendirme
7 Pulmoner Fizyoterapi Uygulamaları
8 Rekstriktif AC Hastalıkları Ve Rehabilitasyonu
9 Obstruktif AC Hastalıkları Ve Rehabilitasyonu
10 Solunum Yetmezliği ve Tedavisi
11 Solunum Yetmezliği ve Tedavisi
12 Cerrahi Yaklaşımlar
13 Preoperatif- Postoperatif Dönemde Pulmoner Rehabilitasyon Yaklaşımları
14 Preoperatif- Postoperatif Dönemde Pulmoner Rehabilitasyon Yaklaşımları Cerrahi Yaklaşımlar,Preoperatif- Postoperatif Dönemde Pulmoner Rehabilitasyon Yaklaşımları Yenidoğanda Anatomik Ve Fizyolojik Farklılıklar, Yenidoğanda Solunum Ve Fizyoterapi Teknikleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir. 5
2 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar. 5
3 Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir 5
4 Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur. 5
5 Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. 5
6 Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir. 5
7 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır. 5
8 Kişisel gelişim ilkesini , bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler. 5
9 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sosyal ilişkileri yönlendirir, farklı normları eleştirel bakış açısıyla inceleyebilir. 5
10 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ilerlemeleri değerlendirerek içinde bulunduğu toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. 5
11 Fizyoterapi Programı, Terapi ve rehabilitasyon alanında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında, görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman yetişmesini sağlar. Fizyoterapi Programı, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve sorumluluk alma özgüveni kazandırarak, toplum önünde fikrini savunacak mesleki donanıma sahip olma becerisi sunar. 5
12 5
13 5
14 5
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 184    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Hough A. Physiotherapy in Respiratory Care.Chapman?Hall 2-6 Boundary Row,London,1991.
Materyal
Dökümanlar Ders notları,slayt sunumları, asetat sunumları ve diğer görsel ve işitsel materyal
Ödevler
Sınavlar 1 ara sınav, 1 final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)