Ders Adı Yaşlılarda rehabilitasyon
Ders Kodu Fzy-218
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) öğ. gör. Handan Çağlar ÇAVDAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları YAŞLILARDA SIK GÖRÜLEN PROBLEMLER(DÜŞME, DEJENERASYON, MALNUTRİSYON, POLİFARMASİ VB.) VE FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYONU
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği YAŞLILARDA SIK GÖRÜLEN PROBLEMLER(DÜŞME, DEJENERASYON, MALNUTRİSYON, POLİFARMASİ VB.) VE FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYONU
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri GERİATRİK POPÜLASYONDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARI İLKELERİNİ ÖĞRETMEK
Dersin Amacı GERİATRİK POPÜLASYONDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARI İLKELERİNİ ÖĞRETMEK
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 GERİATRİ GENEL BİLGİLER
2 GERİATRİ KAVRAMI
3 GERİATRİK POPÜLASYONDA ORTOPEDİK DEĞİŞİKLİKLER
4 GERİATRİK POPÜLASYONDA FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER
5 GERİATRİK POPÜLASYONDA ANATOMİK DEĞİŞİKLİKLER
6 SINAV
7 GERİATRİDE POLİFARMASİ
8 GERİATRİDE BESLENME
9 GERİATRİDE DÜŞME
10 GERİATRİDE REHABİLİTASYON
11 GERİATRİDE FİZYOTERAPİ YAKLAŞIMLARI
12 GERİATRİDE SUİSTİMAL
13 GERİATRİK BAKIM
14 FİNAL SINAVI
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir. 0
2 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar. 4
3 Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir 3
4 Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur. 0
5 Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. 0
6 Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir. 0
7 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır. 0
8 Kişisel gelişim ilkesini , bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler. 4
9 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sosyal ilişkileri yönlendirir, farklı normları eleştirel bakış açısıyla inceleyebilir. 0
10 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ilerlemeleri değerlendirerek içinde bulunduğu toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. 0
11 Fizyoterapi Programı, Terapi ve rehabilitasyon alanında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında, görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman yetişmesini sağlar. Fizyoterapi Programı, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve sorumluluk alma özgüveni kazandırarak, toplum önünde fikrini savunacak mesleki donanıma sahip olma becerisi sunar. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 4 15 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 2 15 30
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu SUNUM ÇIKTILARI , DERS PPT ÇIKTILARI
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)