Ders Adı Nörolojik Rehabilitasyon
Ders Kodu FZY-219
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Kubilay Güngörer
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Nörolojik hastalığı olan bir kişinin fiziksel, sosyal, psikolojik ve mesleki açıdan optimal fonksiyon düzeyine ulaşması için yapılan rehabilitasyon çalışmalarının öğretilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 01 Nörolojik rehabilitasyon nedir?, 02 İnsan Sinir Sistemi, 03 SVO Hastalarında görülen nörolojik bozukluklar, 04 SKY hastalarında görülen nörolojik bozukluklar, 05 MS hastalarında görülen nörolojik bozukluklar , 06 Ataksi hastalarında görülen nörolojik bozukluklar, 07 ALS hastalarında görülen nörolojik bozukluklar, 08 Kranial sinirler ve işlevleri, 09 GB hastalarına görülen nörolojik bozukluklar, 10 Parkinson hastalarında görülen nörolojik bozukluklar, 11 CP' çocuklarda görülen nörolojik bozukluklar 12 Nörolojik Reahabilitasyon ile ilgili genel bilgiler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Nörolojik hastaya nasıl yaklaşılacağı 2. Nörofizyolojik egzersizlerin ne olduğu 3. Nörolojik hastalıklar kapsamındaki hastalıklarının her birinde rehabilitasyonunda neler yapıldığını öğrenirler. 4. Nörolojik rehabilitasyon kapsamında karşılaşılan komplikasyonların neler olduğunu öğrenirler. 5. Nörolojik hastaların rehabilitasyonunda ortez ve yürümeye yardımcı cihazların neler olduğunu öğrenirler
Dersin Amacı Bu ders öğrenciye; nörolojik rehabilitasyon kapsamında hangi hastalıkların olduğunu ve bu hastalıkların hastanın fonksiyonel durumunu nasıl etkilediğinin değerlendirilmesi, sağlık durumunun fiziksel boyutunun değerlendirilmesi, bununla yakın ilişkisi içinde olan yaşam kalitesini değerlendirmeyi ve bu alandaki rahabilitasyon çalışmalarının nasıl yapıldığının öğrenilmesini amaçlar
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Sinir Sistemi
2 Periferik Sinir Yaralanmaları-1
3 Periferik Sinir Yaralanmaları-2
4 Parkinson Hastalığı ve Fizyoterapi
5 Multiple Sclerosis ve Fizyoterapi
6 Omurilik yaralanmalı hastada fizik rehabilitasyon
7 Serebrovasküler olay ve Rehabilitasyonu
8 Hemiplejik hastalarda görülen komplikasyonlar
9 Hemipleji tedavisinde kullanılan yöntemler
10 Amyotrofik Lateral Skleroz ve Fizyoterapi
11 Guıllaın- Barre sendromu ve fizyoterapi
12 Spastisite ve tedavisi
13 Vestibuler bozukluklar ve Fizyoterapi
14 Nörolojik hastalıklarda ortotik ve yürüme yardımcıları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir. 4
2 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar. 5
3 Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir 4
4 Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur. 4
5 Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. 5
6 Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir. 4
7 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır. 5
8 Kişisel gelişim ilkesini , bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler. 5
9 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sosyal ilişkileri yönlendirir, farklı normları eleştirel bakış açısıyla inceleyebilir. 4
10 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ilerlemeleri değerlendirerek içinde bulunduğu toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. 5
11 Fizyoterapi Programı, Terapi ve rehabilitasyon alanında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında, görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman yetişmesini sağlar. Fizyoterapi Programı, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve sorumluluk alma özgüveni kazandırarak, toplum önünde fikrini savunacak mesleki donanıma sahip olma becerisi sunar. 4
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 154    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)