Ders Adı Fizyoterapi Yöntemleri 2
Ders Kodu FZY-108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 8
Dersi Veren(ler) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ HANDAN ÇAĞLAR ÇAVDAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 Ara eleman olarak görev yapacağı sağlık bilimleri alanındaki temel bilgilerle donanmış olma ve bu bilgileri uygulamada yetkinlik 2 Mevcut sağlık alanı ile ilgili olarak bilgi ve teknolojiye erişim yolları ve araçlarını kullanmada yetkinlik 3 Bilgi verici ve etkili bir yolla hastalarla iletişim kurup yapılması gereken işlemleri yapabilirler 4 İlgili sorunları bilimsel veriler doğrultusunda tespit edip çözüm üretirler
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği DİADİNAMİK AKIMLAR ENTERFERANSİYEL AKIMLAR NÖROMUSKÜLER ELEKTRİK STİMÜLASYONU RUSSİAN AKIMI HVPGS AKIM ULRTAREİZ AKIM KLASİK MASAJ GENEL BİLGİLER KLASİK MASAJ SIRT BOYUN UYGULAMA KLASİK MASAJ BEL GLUTEAL UYGULAMA KLASİK MASAJ ALT EKSTREMİTE AYAK BÖLGESİ UYGULAMA KLASİK MASAJ KARIN YÜZ UYGULAMA KLASİK MASAJ ÜST EKSTREMİTE EL BÖLGESİ UYGULAMA
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARI İÇERİSİNDE ELEKTROTERAPİ AJANLARI SICAKLIK AJANLARI VE MASAJ TERAPİSİ İLE İLGİLİ FİZİK TEDAVİ TEKNİKERLİĞİ KAPSAMINDA TEORİK VE PRATİK BECERİLER EDİNMEK
Dersin Amacı FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARI İÇERİSİNDE ELEKTROTERAPİ AJANLARI SICAKLIK AJANLARI VE MASAJ TERAPİSİ İLE İLGİLİ FİZİK TEDAVİ TEKNİKERLİĞİ KAPSAMINDA TEORİK VE PRATİK BECERİLER EDİNMEK
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 DİADİNAMİK AKIMLAR
2 ENTERFERANSİYEL AKIMLAR
3 NÖROMUSKÜLER ELEKTRİK STİMÜLASYONU
4 RUSSİAN AKIMI
5 HVPGS AKIM
6 ULTRA-REİZ AKIM
7 VİZE
8 KLASİK MASAJ GENEL TEORİK BİLGİLER
9 KLASİK MASAJ SIRT BOYUN UYGULAMA
10 KLASİK MASAJ BEL GLUTEAL UYGULAMA
11 KLASİK MASAJ ÜST EKSTREMİTE EL UYGULAMA
12 KLASİK MASAJ ALT EKSTREMİTE AYAK UYGULAMA
13 KLASİK MASAJ ABDOMEN YÜZ UYGULAMA
14 FİNAL SINAVI
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir. 3
2 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar. 0
3 Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir 3
4 Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur. 0
5 Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. 0
6 Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir. 3
7 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır. 0
8 Kişisel gelişim ilkesini , bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler. 0
9 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sosyal ilişkileri yönlendirir, farklı normları eleştirel bakış açısıyla inceleyebilir. 0
10 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ilerlemeleri değerlendirerek içinde bulunduğu toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. 0
11 Fizyoterapi Programı, Terapi ve rehabilitasyon alanında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında, görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman yetişmesini sağlar. Fizyoterapi Programı, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve sorumluluk alma özgüveni kazandırarak, toplum önünde fikrini savunacak mesleki donanıma sahip olma becerisi sunar. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 16 224
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 2 6 12
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 244    
Dersin Akts Kredisi 8    
Ders Notu Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar KİTABI PROF. DR. NURAY KIRDI MASAJ TEKNİKLERİ KİTABI PROF. DR. İNCİ YÜKSEL
Diğer Kaynaklar Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar KİTABI PROF. DR. NURAY KIRDI MASAJ TEKNİKLERİ KİTABI PROF. DR. İNCİ YÜKSEL
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)