Ders Adı Fizyoterapi Yöntemleri 1
Ders Kodu FZY-117
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 9
Dersi Veren(ler) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ HANDAN ÇAĞLAR ÇAVDAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 Ara eleman olarak görev yapacağı sağlık bilimleri alanındaki temel bilgilerle donanmış olma ve bu bilgileri uygulamada yetkinlik 2 Mevcut sağlık alanı ile ilgili olarak bilgi ve teknolojiye erişim yolları ve araçlarını kullanmada yetkinlik 3 Bilgi verici ve etkili bir yolla hastalarla iletişim kurup yapılması gereken işlemleri yapabilirler 4 İlgili sorunları bilimsel veriler doğrultusunda tespit edip çözüm üretirler
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Isının fizyolojik özellikleri, Yüzeysel ısı veren ajanlar-hot pack-parafin-infraruj- ultraviyole, Derin ısı veren ajanlar, ultrason, kısa dalga diatermi, mikrodalga diatermi ve uzun dalga diatermi, Soğuk uygulama, Elektroterapinin tanımı, Elektrofizyolojik temel bilgiler, Doğru akım-Galvanik akım, Fonoforez–iyontoforez, Alçak frekanslı akımlar, Orta frekanslı akımlar, Diadinamik akımlar, Vakum tedavisi, Elektrik stimülasyonu, Transkütan elektrik sinir stimülasyonu Fluidoterapi. ESWT, TRAKSİYON, NMES, MASAJ İLKELERİ
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu derste; fizyoterapi yöntemlerinin teoriğinin kazandırılması, ve edinilen bilgileri kullanarak uygulamaya geçirilmesi amaçlanmaktadır
Dersin Amacı Bu derste; fizyoterapi yöntemlerinin teoriğinin kazandırılması, ve edinilen bilgileri kullanarak uygulamaya geçirilmesi amaçlanmaktadır
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 GENEL FTR GİRİŞ
2 ISI SICAKLIK TERİMLERİ
3 ELEKTROTERAPİ TANIMI VE TARİHÇESİ
4 YÜZEYEL SICAKLIK AJANLARI
5 KRİYOTERAPİ
6 DERİN SICAKLIK AJANLARI (ULTRASON)
7 SINAV
8 DERİN SICAKLIK AJANLARI - KDD MDD
9 GALVANİK AKIM İYONTOFOROZİS
10 ALÇAK FREKANSLI AKIMLAR
11 TENS
12 FARADİK VE SİNÜZOİDAL AKIMLAR
13 GENEL TEKRAR
14 FİNAL SINAVI
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir. 0
2 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar. 0
3 Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir 3
4 Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur. 0
5 Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. 3
6 Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir. 0
7 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır. 0
8 Kişisel gelişim ilkesini , bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler. 0
9 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sosyal ilişkileri yönlendirir, farklı normları eleştirel bakış açısıyla inceleyebilir. 0
10 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ilerlemeleri değerlendirerek içinde bulunduğu toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. 0
11 Fizyoterapi Programı, Terapi ve rehabilitasyon alanında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında, görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman yetişmesini sağlar. Fizyoterapi Programı, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve sorumluluk alma özgüveni kazandırarak, toplum önünde fikrini savunacak mesleki donanıma sahip olma becerisi sunar. 3
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 18 252
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 4 8 32
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 288    
Dersin Akts Kredisi 9    
Ders Notu "Fizyoterapide Isı, Işık, Su" Hülya KAYIHAN ve Nur DOLUNAY Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayınları, 8, 1992 Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar KİTABI PROF. DR. NURAY KIRDI
Diğer Kaynaklar "Fizyoterapide Isı, Işık, Su" Hülya KAYIHAN ve Nur DOLUNAY Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayınları, 8, 1992 Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar KİTABI PROF. DR. NURAY KIRDI
Materyal
Dökümanlar "Fizyoterapide Isı, Işık, Su" Hülya KAYIHAN ve Nur DOLUNAY Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayınları, 8, 1992 Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar KİTABI PROF. DR. NURAY KIRDI
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)