Ders Adı Anatomi
Ders Kodu TDS-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Dr. Rahime ASLAMKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Anatomik terimleri öğrenir 2- Hareket sistemi (kemik, kas, eklem) anatomisini öğrenir 3- Dolaşım sistemi anatomisini öğrenir 4- Sindirim sistemi anatomisini öğrenir 5- Solunum sistemi anatomisini öğrenir 6- Üriner sistem anatomisini öğrenir 7- Kadın üreme sistemi anatomisini öğrenir 8- Erkek üreme sistemi anatomisini öğrenir 9- Endokrin sistem anatomisini öğrenir 10- Sinir sistemi anatomisini öğrenir 11- Duyu organları anatomisini öğrenir
Ders İşleme Biçimi Uzaktan Eğitim
-
Dersin İçeriği Anatomik terimler, Hareket sistemi (kemik, kas, eklem) anatomisi, Dolaşım sistemi anatomisi, Sindirim sistemi anatomisi, Solunum sistemi anatomisi, Üriner sistem anatomisi, Kadın üreme sistemi anatomisi, Erkek üreme sistemi anatomisi, Endokrin sistem anatomisi, Sinir sistemi anatomisi, Duyu organları anatomisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Anatomik terminolojiyi kullanabilme becerisi kazandırmak 2- İnsan vücudunu oluşturan sistemlerin normal şekil ve yapısının öğrenilmesini sağlamak
Dersin Amacı İnsan vücudunun normal şekil ve yapısının kavratılması
WorkPlacement online derslik
Hafta Konular  
1 Anatomik terimler Hareket sistemi (kemik) anatomisi
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
2 Hareket sistemi ( kas, eklem) anatomisi
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
3 Dolaşım sistemi anatomisi I
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
4 Dolaşım sistemi anatomisi II
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
5 Sindirim sistemi anatomisi
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
6 Solunum sistemi anatomisi
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
7 Üriner sistem anatomisi
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
8 Ara sınav
  Ön Hazırlık: Sınav hazırlık
9 Kadın üreme sistemi anatomisi
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
10 Erkek üreme sistemi anatomisi
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
11 Endokrin sistem anatomisi
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
12 Sinir sistemi anatomisi I Merkezi sinir sistemi
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
13 Sinir sistemi anatomisi II Periferik sinir sistemi, Otonom sinir sistemi
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
14 Duyu organları anatomisi
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Araştırıcıların ürettikleri bilgilerin düzenli olarak saklanması ve gerektiğinde ilgililere iletilmesi sağlar. 0
2 İnsan ilişkilerinde üstün özelliklere sahip olur ve sosyal ilişkileri olumlu düzeyde yürütür. 2
3 Hastaları tıbbi hizmetlerin işleyişi ve hastanenin genel işleyişi konularında bilgilendirme ile ilgili halkla ilişkiler görevlerini yürütür. 3
4 İleri seviyede İngilizce konuşma ve bilgisayar kullanma yeteneğini kazanır. 0
5 Mesleki alanlarda tıbbi terminolojiye hakim olur. 0
6 Hastalık ve ameliyatları uluslar arası kodlama usullerine göre kodlayarak tasnifleri yapar. 0
7 Üst düzey tıbbi sekreterlik işlerini yapar. 0
8 Hastanelerin Hasta Kabul, Kat Sekreterliği, Kayıt ve taburculuk işlemlerini üst düzeyde yerine getirir. 0
9 Hastalara ilişkin hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları bilimsel metotlarla arşivler. 0
10 Tıbbi istatistikle ilgili verileri derler, bilimsel metotlarla analiz ederek sonuçları Periyodik olarak ilgililere rapor eder. 0
11 Tıbbi raportörlük görevini yerine getirir. 4
12 Tıbbi dokümantasyon ve hasta dosyaları arşivinde kullanılacak olan genel sarf malzemelerinin temini ile ilgili yazışmaları yapar ve malzeme temini işlemlerini takip eder. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 1 20
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 20
Finalin Başarıya Oranı 80
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 4 48
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 134    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notu
Diğer Kaynaklar Arşive öğretim elemanı tarafından yüklenen kaynak ders notları
Materyal
Dökümanlar Ders notu Kaynak kitaplar
Ödevler Bir tane ödev
Sınavlar Ara sınav Final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)