Ders Adı Tıbbi Terminoloji
Ders Kodu TDS-103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Kübra AĞIRKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Tıbbi kelimeleri oluşturan önek, sonek ve kök gibi temel ögeleri Temel tıbbi terimleri kullanarak ilk defa karşılaştığı bir tıbbi terimin kelime anlamını tahmin edebilecektir. Sahada çalışmaya başladıklarında kendilerine gerekli olan tıbbi terimleri öğrenmiş olacaklardır.
Ders İşleme Biçimi Uzaktan Eğitim
-
Dersin İçeriği Terminolojiye Giriş ve Tarihçe, Terimlerin Okunuş Kuralları, Terimlerin Genel Yapıları, Terimlerin Çözümü, Tıbbi Terminolojide Kullanılan Önekler, Tıbbi Terminolojide Kullanılan Sonekler, Terim Çeşitleri (Genel Terimler, Eponim Terimler, Akronim Terimler),Kısaltmalar, Ölçü Birimleri, Simgeler, Özel Terminoloji, Anestezi ve Reanimasyon Terimleri, Ameliyathane ve Temel Cerrahi Terimleri, Paramedik Terimleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sağlık Terimlerini Öğretmek Sahada çalışmaya başladıklarında kendilerine gerekli olan tıbbi terimleri öğrenmiş olacaklardır
Dersin Amacı Sağlık alanında eğitim alan öğrencilerin alanlarında karşılaşabilecekleri tıbbi terimleri ve temel öğeleri çözümleyerek öğretmek, her türlü bilimsel ve teknolojik gelişmeyi takip edebilecek seviyede kelime bilgisini arttırmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Terminolojiye Giriş ve Tarihçe
2 Terimlerin Okunuş Kuralları
3 Terimlerin Genel Yapıları
4 Terimlerin Çözümü
5 Tıbbi Terminolojide Kullanılan Önekler
6 Tıbbi Terminolojide Kullanılan Sonekler
7 Terim Çeşitleri (Genel Terimler, Eponim Terimler Akronim Terimler)
8 Kısaltmalar
9 Ölçü Birimleri
10 Simgeler
11 Özel Terminoloji
12 Anestezi ve Reanimasyon Terimleri
13 Ameliyathane ve Temel Cerrahi Terimleri
14 Paramedik Terimleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Araştırıcıların ürettikleri bilgilerin düzenli olarak saklanması ve gerektiğinde ilgililere iletilmesi sağlar. 1
2 İnsan ilişkilerinde üstün özelliklere sahip olur ve sosyal ilişkileri olumlu düzeyde yürütür. 1
3 Hastaları tıbbi hizmetlerin işleyişi ve hastanenin genel işleyişi konularında bilgilendirme ile ilgili halkla ilişkiler görevlerini yürütür. 2
4 İleri seviyede İngilizce konuşma ve bilgisayar kullanma yeteneğini kazanır. 2
5 Mesleki alanlarda tıbbi terminolojiye hakim olur. 1
6 Hastalık ve ameliyatları uluslar arası kodlama usullerine göre kodlayarak tasnifleri yapar. 5
7 Üst düzey tıbbi sekreterlik işlerini yapar. 1
8 Hastanelerin Hasta Kabul, Kat Sekreterliği, Kayıt ve taburculuk işlemlerini üst düzeyde yerine getirir. 2
9 Hastalara ilişkin hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları bilimsel metotlarla arşivler. 1
10 Tıbbi istatistikle ilgili verileri derler, bilimsel metotlarla analiz ederek sonuçları Periyodik olarak ilgililere rapor eder. 2
11 Tıbbi raportörlük görevini yerine getirir. 1
12 Tıbbi dokümantasyon ve hasta dosyaları arşivinde kullanılacak olan genel sarf malzemelerinin temini ile ilgili yazışmaları yapar ve malzeme temini işlemlerini takip eder. 2
13 1
14 1
15 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 20
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 20
Finalin Başarıya Oranı 80
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı, 2009- Fakülte Kitapevi Mümin POLAT- Füsun EROĞLU
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)