Ders Adı Hastalıklar Bilgisi
Ders Kodu TDS-104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Dr. Rahime ASLANKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Hastalıkları tanımlayabilme, 2- Hastalıklara ait belirti ve bulguların neler olduğunu ifade edebilme, 3- Hastalıkların tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma, 4- Sağlık ekibi üyeleri ile etkin iletişim kurabilme 5- Edindiği bilgileri hasta eğitiminde kullanabilme
Ders İşleme Biçimi Uzaktan Eğitim
-
Dersin İçeriği Temel kavramlar, Sindirim Sistemi Hastalıkları, Solunum Sistemi Hastalıkları, Kardiovasküler Sistem Hastalıkları, Üriner Sistem Hastalıkları, , Endokrin Sistem Hastalıkları, Kan Hastalıkları, Sinir sistemi hastalıkları, Neoplastik Hastalıklar, Kas İskelet Sistemi Hastalıkları, Bağışıklık Sistemi Hastalıkları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Hastalıkları tanımlayabilme, 2- Hastalıklara ait belirti ve bulguların neler olduğunu ifade edebilme, 3- Hastalıkların tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma, 4- Sağlık ekibi üyeleri ile etkin iletişim kurabilme 5- Edindiği bilgileri hasta eğitiminde kullanabilme
Dersin Amacı Hastalıklar Bilgisine ilişkin kavram, yöntem ve tekniklerle ilgili olarak teorik bilgi vermek, öğrendiği bu bilgileri uygulayabilme becerisi kazandırmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Temel kavramlar (İnsan, hastalık, sağlık, stres, homeostazis, ağrı)
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
2 Sindirim Sistemi Hastalıkları
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
3 Sindirim Sistemi Hastalıkları (devam)
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
4 Solunum Sistemi Hastalıkları
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
5 Kardiovasküler Sistem Hastalıkları
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
6 Üriner Sistem Hastalıkları
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
7 Endokrin Sistem Hastalıkları
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
8 Endokrin Sistem Hastalıkları
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
9 Kan Hastalıkları
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
10 Sinir Sistemi Hastalıkları
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
11 Ara Sınav
  Ön Hazırlık: SINAVA HAZIRLIK
12 Neoplastik Hastalıklar
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
13 Kas İskelet Sistemi Hastalıkları
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
14 Bağışıklık Sistemi Hastalıkları
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Araştırıcıların ürettikleri bilgilerin düzenli olarak saklanması ve gerektiğinde ilgililere iletilmesi sağlar. 3
2 İnsan ilişkilerinde üstün özelliklere sahip olur ve sosyal ilişkileri olumlu düzeyde yürütür. 3
3 Hastaları tıbbi hizmetlerin işleyişi ve hastanenin genel işleyişi konularında bilgilendirme ile ilgili halkla ilişkiler görevlerini yürütür. 3
4 İleri seviyede İngilizce konuşma ve bilgisayar kullanma yeteneğini kazanır. 3
5 Mesleki alanlarda tıbbi terminolojiye hakim olur. 5
6 Hastalık ve ameliyatları uluslar arası kodlama usullerine göre kodlayarak tasnifleri yapar. 4
7 Üst düzey tıbbi sekreterlik işlerini yapar. 4
8 Hastanelerin Hasta Kabul, Kat Sekreterliği, Kayıt ve taburculuk işlemlerini üst düzeyde yerine getirir. 3
9 Hastalara ilişkin hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları bilimsel metotlarla arşivler. 4
10 Tıbbi istatistikle ilgili verileri derler, bilimsel metotlarla analiz ederek sonuçları Periyodik olarak ilgililere rapor eder. 3
11 Tıbbi raportörlük görevini yerine getirir. 2
12 Tıbbi dokümantasyon ve hasta dosyaları arşivinde kullanılacak olan genel sarf malzemelerinin temini ile ilgili yazışmaları yapar ve malzeme temini işlemlerini takip eder. 4
13 4
14 4
15 3
16 3
17 3
18 3
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 15
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 25
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 20
Finalin Başarıya Oranı 80
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 1 20 20
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 148    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu İçerik ağacı ve sunumlar
Diğer Kaynaklar Tüm dahiliye Kitapları. Sevim Dursun, Hastalıklar Bilgisi Ders Kitabı. Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakım. Vehbi Koç Vakfı Sanerc Yayınları. İstanbul 2003.
Materyal
Dökümanlar PPT sunumları
Ödevler 1. ödev: Diyebet mellitus 2. ödev: Siroz
Sınavlar Ara sınav : 20-26.04.2011 Final sınavı: 11-12.06.2011 Bütünleme sınavı: 21-22.06.2011
Materyal Diğer kanaat notu
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)