Ders Adı Tıbbi Deontoloji ve Etik
Ders Kodu TDS-202
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Dr. Rahime ASLANKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Deontoloji Ve Tıbbi Etik Kavramları Ve Tanımlamaları 2.Tıbbi Deontolojinin Tıp Eğitimi Açısından Önemi 3.Felsefi Yaklaşımların Işığında Tıbbi Etik Kavramları Ve Tanımlamaları 4.Temel Tıp Etiği İlkeleri 5.Temel Tıp Etiği Kuralları 6.Klinik Etik 7.Hastane Etik Kurulları 8.Tibbi Deontoloji Nizamnamesi 9.Hasta Hakları Yönetmeliği
Ders İşleme Biçimi Uzaktan Eğitim
-
Dersin İçeriği Tıbbi Deontolojinin Önemi,Tıbbi Deontoloji ve Tıbbi Uygulamalar,Ülkemizde Tıbbi Deontoloji ve Tıbbi Etik Eğitimi,Temel Tıp Etiği İlkeleri ve kuralları,Yaşam ile ilgili etik konular,Biyoetik Eğitimi,Hasta Hakları Yönetmeliği.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1.Tıbbi Deontolojinin Önemi 2.Mesleki çalışmalarda Tıbbi Etik 3.Hastane Etik Kurulları 4.Tıbbi etik standartları 5.Hasta ve sağlık çalışanlarının hakları
Dersin Amacı Mesleki açıdan deontoloji ve etik kavram ve ilkeleri öğrenmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tıbbi Deontolojinin Önemi
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
2 Tıbbi Deontoloji ve Tıbbi Uygulamalar
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
3 Ülkemizde Tıbbi Deontoloji ve Tıbbi Etik Eğitimi
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
4 Felsefi Yaklaşımların Işığında Tıbbi Etik Kavramları Ve Tanımlamaları
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
5 Temel Tıp Etiği İlkeleri ve kuralları
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
6 Bilginin değişimiyle ilgili etik konular
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
7 Yaşam ile ilgili etik konular, Klinikte etik ve tıbbi girişim
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
8 Etik kurullarının tarihçesi ve Hastane Etik Kurulları
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
9 Hastane Etik Kurulları'nın Yapıları ve işlevi
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
10 Biyoetik Eğitimi
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
11 Ara sınav
  Ön Hazırlık: Sınava hazırlık
12 Tibbi Deontoloji Nizamnamesi
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
13 Hasta Hakları Yönetmeliği
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
14 Hasta Hakları Yönetmeliği
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Araştırıcıların ürettikleri bilgilerin düzenli olarak saklanması ve gerektiğinde ilgililere iletilmesi sağlar. 4
2 İnsan ilişkilerinde üstün özelliklere sahip olur ve sosyal ilişkileri olumlu düzeyde yürütür. 3
3 Hastaları tıbbi hizmetlerin işleyişi ve hastanenin genel işleyişi konularında bilgilendirme ile ilgili halkla ilişkiler görevlerini yürütür. 4
4 İleri seviyede İngilizce konuşma ve bilgisayar kullanma yeteneğini kazanır. 3
5 Mesleki alanlarda tıbbi terminolojiye hakim olur. 5
6 Hastalık ve ameliyatları uluslar arası kodlama usullerine göre kodlayarak tasnifleri yapar. 4
7 Üst düzey tıbbi sekreterlik işlerini yapar. 5
8 Hastanelerin Hasta Kabul, Kat Sekreterliği, Kayıt ve taburculuk işlemlerini üst düzeyde yerine getirir. 4
9 Hastalara ilişkin hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları bilimsel metotlarla arşivler. 4
10 Tıbbi istatistikle ilgili verileri derler, bilimsel metotlarla analiz ederek sonuçları Periyodik olarak ilgililere rapor eder. 4
11 Tıbbi raportörlük görevini yerine getirir. 4
12 Tıbbi dokümantasyon ve hasta dosyaları arşivinde kullanılacak olan genel sarf malzemelerinin temini ile ilgili yazışmaları yapar ve malzeme temini işlemlerini takip eder. 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 15
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 25
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 20
Finalin Başarıya Oranı 80
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 1 14 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 14 14
Ödevler 2 15 30
Sunum 1 1 1
Proje 2 10 20
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 2 15 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu İçerik ağacı ve sunumlar
Diğer Kaynaklar 1.Dr.Hamiyet KARAKAYA. Hastane Etîk Kurullarının Tarihçesi, Yapısı ve İşlevleri Üzerine. T Klin Tıbbi Etik 1993, 1 2.Nermin ERSOY. Biyoetik Eğitimi: Gereği, Amaçları. TKlin Tıbbi Etik 1996, 4
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Birinci Ödev İkinci Ödev
Sınavlar ARASINAV FİNAL SINAVI
Materyal Diğer Tartışma konuları
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)