Ders Adı İlkyardım
Ders Kodu TDS-203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Dr. Rahime ASLANKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.İlk yardımın temel ilkelerini uygulamak 2.Temel yaşam desteği sağlamak 3.Yaralanmalarda ilk yardım uygulamak 4.Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım uygulamak 5.Diğer acil durumlarda ilk yardım uygulamak 6.Hasta veya yaralıları taşımak
Ders İşleme Biçimi Uzaktan Eğitim
-
Dersin İçeriği İlk yardıma giriş, İnsan vücudu ve yaşamsal bulgular, Temel yaşam desteği, Kanamalar, Şoklar, Bilinç bozuklukları, Yaralar, Pansuman ve sargılar, Travmalar, Kırıklar, Burkulmalar, Çıkıklar, Yanıklar ve donuklar, Elektrik çarpması, Sıcak ve güneş çarpması, Boğulmalar, Zehirlenmeler, Burun, boğaz ve göze yabancı cisim kaçmasında ilk yardım, Hayvan ısırma ve sokmasında ilk yardım, Doğal afetlerde ilk yardım, İlk yardım malzemeleri, hasta taşınma ilkleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- İlk yardım gerektiren durumların neler olduğunun öğretilmesi 2- İlk yardım uygulamalarının nasıl yapılması gerektiğini bilmek 3- Acil durumlarda ilk yardım ve taşımalar ile ilgili yeterlikleri kazandırmak.
Dersin Amacı Kişinin yaşamını korumak ve sürdürmesini sağlamaktır.
WorkPlacement Online derslik
Hafta Konular  
1 İlk yardıma giriş, İnsan vücudu ve yaşamsal bulgular
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
2 Temel yaşam desteği
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
3 Kanamalarda ilk yardım
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
4 Şok ve Bilinç bozukluklarında ilk yardım
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
5 Yaralarda ilk yardım, Pansuman ve sargılar
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
6 Travmalarda ilk yardım
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
7 Kırıklar, burkulmalar ve çıkıklarda ilk yardım
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
8 Ara sınav
  Ön Hazırlık: Sınav hazırlık
9 Yanıklar ve donuklarda ilk yardım
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
10 Elektrik çarpmasında ilk yardım, Sıcak ve güneş çarpmasında ilk yardım
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
11 Boğulmalarda ilk yardım, Zehirlenmelerde ilk yardım
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
12 Burun, boğaz ve göze yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
13 Hayvan ısırma ve sokmasında ilk yardım Doğal afetlerde ilk yardım
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
14 İlk yardım malzemeleri, hasta taşınma ilkeleri
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Araştırıcıların ürettikleri bilgilerin düzenli olarak saklanması ve gerektiğinde ilgililere iletilmesi sağlar. 0
2 İnsan ilişkilerinde üstün özelliklere sahip olur ve sosyal ilişkileri olumlu düzeyde yürütür. 0
3 Hastaları tıbbi hizmetlerin işleyişi ve hastanenin genel işleyişi konularında bilgilendirme ile ilgili halkla ilişkiler görevlerini yürütür. 3
4 İleri seviyede İngilizce konuşma ve bilgisayar kullanma yeteneğini kazanır. 0
5 Mesleki alanlarda tıbbi terminolojiye hakim olur. 4
6 Hastalık ve ameliyatları uluslar arası kodlama usullerine göre kodlayarak tasnifleri yapar. 2
7 Üst düzey tıbbi sekreterlik işlerini yapar. 0
8 Hastanelerin Hasta Kabul, Kat Sekreterliği, Kayıt ve taburculuk işlemlerini üst düzeyde yerine getirir. 0
9 Hastalara ilişkin hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları bilimsel metotlarla arşivler. 0
10 Tıbbi istatistikle ilgili verileri derler, bilimsel metotlarla analiz ederek sonuçları Periyodik olarak ilgililere rapor eder. 0
11 Tıbbi raportörlük görevini yerine getirir. 0
12 Tıbbi dokümantasyon ve hasta dosyaları arşivinde kullanılacak olan genel sarf malzemelerinin temini ile ilgili yazışmaları yapar ve malzeme temini işlemlerini takip eder. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 1 20
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 20
Finalin Başarıya Oranı 80
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 62    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notu
Diğer Kaynaklar Arşive öğretim elemanı tarafından yüklenen kaynak ders notları
Materyal
Dökümanlar Ders notu Kaynak kitaplar
Ödevler Bir tane ödev
Sınavlar Ara sınav Final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)