Ders Adı Halk Sağlığı
Ders Kodu TDS-208
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör Kübra Ağırkaya
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Halk Sağlığı dersi, halk sağlığı birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, devam ettirilmesi ve geliştirilmesinde rol ve işlevlerini, hasta bireylerin evde bakım girişimlerini ve hastalık sonrası rehabilitasyonlarına yardımcı olmayı kapsar.
Ders İşleme Biçimi Uzaktan Eğitim
-
Dersin İçeriği Halk Sağlığı ile ilgili kavramlar, Epidemiyolojisi Tanımlar, Sağlık Hizmetlerinin ve Halk Sağlığı Tarihsel Gelişimi, Halk Sağlığının Amaç, Rol ve Görevleri, Bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojisi, Sağlık Düzeyini Belirleyen Epidemiyolojik Ölçütler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin sonunda öğrenciler, Sağlık ve hastalık kavramlarını tanımlayabilecek Hastalıkların nedenlerini açıklayabilecek Sağlık hizmetlerinin çeşitlerini sıralayabileceklerdir
Dersin Amacı Birey, aile ve topluma sağlığın korunması, devam ettirilmesi ve geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, hasta bireylerin evde bakım ve tedavisi, hastalık veya rahatsızlıktan sonra rehabilitasyona yardımcı olmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Halk sağlığının tarihsel gelişimi, halk sağlığı tanımı ve kavramları
2 Demografi ve sağlık, sağlık göstergelerinin öğretilmesi
3 Epidemiyoloji
4 Sağlığı etkileyen davranışçı faktörler
5 Çevre ve sağlık ilişkisi, çevre sağlığı
6 Meslek hastalıkları, iş sağlığı ve güvenliği
7 Halk sağlığı bakışıyla sağlık planlaması, organizasyonu ve değerlendirilmesi
8 Halk Sağlığı açısından sağlık eğitiminin önemi
9 Halk sağlığında özel konulara giriş
10 Kadın sağlığı, üreme sağlığı, aile planlaması
11 Çocuk sağlığı, adölesan sağlığı, bağışıklama
12 Bulaşıcı hastalıkların kontrolü, yaşlılık sorunları, bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü
13 Halk sağlığı açısından kazalar, afetler ve afet tıbbı
14 DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Araştırıcıların ürettikleri bilgilerin düzenli olarak saklanması ve gerektiğinde ilgililere iletilmesi sağlar. 0
2 İnsan ilişkilerinde üstün özelliklere sahip olur ve sosyal ilişkileri olumlu düzeyde yürütür. 0
3 Hastaları tıbbi hizmetlerin işleyişi ve hastanenin genel işleyişi konularında bilgilendirme ile ilgili halkla ilişkiler görevlerini yürütür. 0
4 İleri seviyede İngilizce konuşma ve bilgisayar kullanma yeteneğini kazanır. 0
5 Mesleki alanlarda tıbbi terminolojiye hakim olur. 0
6 Hastalık ve ameliyatları uluslar arası kodlama usullerine göre kodlayarak tasnifleri yapar. 0
7 Üst düzey tıbbi sekreterlik işlerini yapar. 0
8 Hastanelerin Hasta Kabul, Kat Sekreterliği, Kayıt ve taburculuk işlemlerini üst düzeyde yerine getirir. 0
9 Hastalara ilişkin hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları bilimsel metotlarla arşivler. 0
10 Tıbbi istatistikle ilgili verileri derler, bilimsel metotlarla analiz ederek sonuçları Periyodik olarak ilgililere rapor eder. 0
11 Tıbbi raportörlük görevini yerine getirir. 0
12 Tıbbi dokümantasyon ve hasta dosyaları arşivinde kullanılacak olan genel sarf malzemelerinin temini ile ilgili yazışmaları yapar ve malzeme temini işlemlerini takip eder. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 20
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 20
Finalin Başarıya Oranı 80
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Halk Sağlığı Ders Kitabı, Baltaş Z, Can G, Demircan H.Ç ve ark. İstanbul Üniversitesi Yayınları, No: 4747. İstanbul 2008.
Diğer Kaynaklar Halk Sağlığı Ders Kitabı, Baltaş Z, Can G, Demircan H.Ç ve ark. İstanbul Üniversitesi Yayınları, No: 4747. İstanbul 2008.
Materyal
Dökümanlar Halk Sağlığı Ders Kitabı, Baltaş Z, Can G, Demircan H.Ç ve ark. İstanbul Üniversitesi Yayınları, No: 4747. İstanbul 2008.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)