Ders Adı Sağlık Mevzuatı
Ders Kodu TDS-211
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör Kübra Ağırkaya
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler; Yasa, Kanun Hükmünde Kararname, Milletlerarası Antlaşmalar,tüzük, yönetmelik ve yönerge kavramları hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Sağlık hizmetleri ile ilgili temel mevzuat ile dolaylı ilişkili mevzuat hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Güncel mevzuata ulaşabilmeyi ve mevzuatı yorumlayabilmeyi öğreneceklerdir.
Ders İşleme Biçimi Uzaktan Eğitim
-
Dersin İçeriği Hukukun temel kavramları Anayasanın sağlıkla ilgili hükümleri Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Aile Hekimliği Kanunu ve Yönetmeliği Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği Özel hastanelere ilişkin düzenlemeler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Hukukun temel kavramlarını öğrenmek Sağlık hizmetlerine ilişkin temel ve ilişkili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak Güncel mevzuata ulaşabilmek Mevzuatı yorumlayabilmek
Dersin Amacı Sağlık hizmetlerine ilişkin yasal düzenlemelerin incelenmesidir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Hukukun temel kavramları
2 Anayasanın sağlıkla ilgili hükümleri
3 Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
  Ön Hazırlık: Mevzuat Okuma
4 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
  Ön Hazırlık: Mevzuat Okuma
5 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
  Ön Hazırlık: Mevzuat Okuma
6 Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun
  Ön Hazırlık: Mevzuat Okuma
7 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği
  Ön Hazırlık: Mevzuat Okuma
8 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği
  Ön Hazırlık: Mevzuat Okuma
9 Aile Hekimliği Kanunu ve Yönetmeliği
  Ön Hazırlık: Mevzuat Okuma
10 Aile Hekimliği Kanunu ve Yönetmeliği
  Ön Hazırlık: Mevzuat Okuma
11 Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği
  Ön Hazırlık: Mevzuat Okuma
12 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği
  Ön Hazırlık: Mevzuat Okuma
13 Özel hastanelere ilişkin düzenlemeler
  Ön Hazırlık: Mevzuat Okuma
14 Özel hastanelere ilişkin düzenlemeler
  Ön Hazırlık: Mevzuat Okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Araştırıcıların ürettikleri bilgilerin düzenli olarak saklanması ve gerektiğinde ilgililere iletilmesi sağlar. 3
2 İnsan ilişkilerinde üstün özelliklere sahip olur ve sosyal ilişkileri olumlu düzeyde yürütür. 3
3 Hastaları tıbbi hizmetlerin işleyişi ve hastanenin genel işleyişi konularında bilgilendirme ile ilgili halkla ilişkiler görevlerini yürütür. 2
4 İleri seviyede İngilizce konuşma ve bilgisayar kullanma yeteneğini kazanır. 3
5 Mesleki alanlarda tıbbi terminolojiye hakim olur. 2
6 Hastalık ve ameliyatları uluslar arası kodlama usullerine göre kodlayarak tasnifleri yapar. 1
7 Üst düzey tıbbi sekreterlik işlerini yapar. 1
8 Hastanelerin Hasta Kabul, Kat Sekreterliği, Kayıt ve taburculuk işlemlerini üst düzeyde yerine getirir. 1
9 Hastalara ilişkin hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları bilimsel metotlarla arşivler. 1
10 Tıbbi istatistikle ilgili verileri derler, bilimsel metotlarla analiz ederek sonuçları Periyodik olarak ilgililere rapor eder. 4
11 Tıbbi raportörlük görevini yerine getirir. 2
12 Tıbbi dokümantasyon ve hasta dosyaları arşivinde kullanılacak olan genel sarf malzemelerinin temini ile ilgili yazışmaları yapar ve malzeme temini işlemlerini takip eder. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 20
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 80
Finalin Başarıya Oranı 20
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 108    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Öğretim Elemanı Ders Notları
Diğer Kaynaklar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Mevzuat Bilgi Sistemi
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)