Ders Adı Sağlık Mevzuatı
Ders Kodu TDS-211
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Kübra Ağırkaya
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler; Yasa, Kanun Hükmünde Kararname, Milletlerarası Antlaşmalar,tüzük, yönetmelik ve yönerge kavramları hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Sağlık hizmetleri ile ilgili temel mevzuat ile dolaylı ilişkili mevzuat hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Güncel mevzuata ulaşabilmeyi ve mevzuatı yorumlayabilmeyi öğreneceklerdir.
Ders İşleme Biçimi Uzaktan Eğitim
-
Dersin İçeriği Hukukun temel kavramları Anayasanın sağlıkla ilgili hükümleri Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Aile Hekimliği Kanunu ve Yönetmeliği Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği Özel hastanelere ilişkin düzenlemeler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Hukukun temel kavramlarını öğrenmek Sağlık hizmetlerine ilişkin temel ve ilişkili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak Güncel mevzuata ulaşabilmek
Dersin Amacı Sağlık hizmetlerine ilişkin yasal düzenlemelerin incelenmesidir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Hukukun temel kavramları
2 Anayasanın sağlıkla ilgili hükümleri
3 Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
  Ön Hazırlık: Mevzuat Okuma
4 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
  Ön Hazırlık: Mevzuat Okuma
5 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
  Ön Hazırlık: Mevzuat Okuma
6 Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun
  Ön Hazırlık: Mevzuat Okuma
7 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği
  Ön Hazırlık: Mevzuat Okuma
8 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği
  Ön Hazırlık: Mevzuat Okuma
9 Aile Hekimliği Kanunu ve Yönetmeliği
  Ön Hazırlık: Mevzuat Okuma
10 Aile Hekimliği Kanunu ve Yönetmeliği
  Ön Hazırlık: Mevzuat Okuma
11 Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği
  Ön Hazırlık: Mevzuat Okuma
12 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği
  Ön Hazırlık: Mevzuat Okuma
13 Özel hastanelere ilişkin düzenlemeler
  Ön Hazırlık: Mevzuat Okuma
14 Özel hastanelere ilişkin düzenlemeler
  Ön Hazırlık: Mevzuat Okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tıbbi tanıtım ile ilgili temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 0
2 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlama ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 0
3 Mesleği ile ilgili etik değerleri bilir ve bu değerleri gözeterek çözüm önerilerini geliştirir. 0
4 Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. 0
5 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen görevleri yerine getirir. 0
6 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği yapar. 0
7 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 0
8 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre içinde proje ve etkinliklere katkı verir. 0
9 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır. 0
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak tıbbi tanıtım ve pazarlama ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 0
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 0
12 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişimlere duyarlıdır. 0
13 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 0
14 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 0
15 Ekonomik hayatı ve işletmenin iç ve dış çevresini analiz eder. 0
16 Mesleği için gerekli matematiksel hesaplama ve analizleri yapabilir. 0
17 Araştırma yapma yeterliklerini kazanır. 0
18 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. 0
19 Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 20
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 20
Finalin Başarıya Oranı 80
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Öğretim Elemanı Ders Notları Teaching staff lecture notes
Diğer Kaynaklar Öğretim Elemanı Ders Notları Teaching staff lecture notes
Materyal
Dökümanlar Öğretim Elemanı Ders Notları Teaching staff lecture notes
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Mevzuat Bilgi Sistemi
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)