Ders Adı Avukatlık ve Noterlik Hukuku
Ders Kodu ADL-114
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Selcen DENİZ UZUNBACAK
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Avukatlık ve Noterlik hukukuna ilişkin yeterli düzeyde bilgi edinilmesi.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Avukatlık hukuku, avukat olabilmenin koşulları, avukatlık sözleşmesi, avukatın hak ve yükümlülükleri, avukatlık mesleğinin örgütleri, avukatın sorumluluğu, noterlik hukuku, noterliklerin kurulması ve mesleğe giriş ve sona erme, noterlerin hak ve yükümlülükleri, noter işlemleri ve noterlerin sorumluluğu
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Mezunların Avukat ve Noterlik işlemleri hakkında mesleki ve hukuki bilgi kazanması.
Dersin Amacı Adalet meslek yüksek okulu mezunlarına, iş hayatlarında, avukat veya noter yanında çalışırken yahut farklı alanlarda bile birçok kez karşı karşıya gelebilecek Avukatlık ve Noterlik işlemleri hakkında yeterli derecede bilgi verilmesi amaçlamaktadır.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Avukatlık mesleğinin tanımı, amacı, nitelikleri
  Ön Hazırlık: -Yrd.Doç.Dr. T.Polat İŞOĞLU, Avukatlık ve Kalem Mevzuatı, Adana, -Av.Süleyman Çetin, Dr.Öğr.Üyesi Derya Ateş, Avukatlık ve Noterlik Hukuku, -Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, -Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
2 Avukatlık Mesleğine Kabul Şartları, Avukatlık Mesleğinin Yürütülme Biçimleri
  Ön Hazırlık: -Yrd.Doç.Dr. T.Polat İŞOĞLU, Avukatlık ve Kalem Mevzuatı, Adana, -Av.Süleyman Çetin, Dr.Öğr.Üyesi Derya Ateş, Avukatlık ve Noterlik Hukuku, -Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, -Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
3 Avukatlık Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, Hizmet (İş) Sözleşmesi, Vekâlet Sözleşmesi, Avukatlık sözleşmesi, Avukatlık Sözleşmesinin Diğer İş Görme Sözleşmelerinden Olan Hizmet ve Vekâlet Sözleşmeleri İle Karşılaştırılması
  Ön Hazırlık: -Yrd.Doç.Dr. T.Polat İŞOĞLU, Avukatlık ve Kalem Mevzuatı, Adana, -Av.Süleyman Çetin, Dr.Öğr.Üyesi Derya Ateş, Avukatlık ve Noterlik Hukuku, -Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, -Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
4 Avukatın Hakları, (İşi Reddetme Hakkı, Aldığı İşi Bırakma Hakkı, İşi Başka Bir Avukatla Birlikte veya Başka Bir Avukata Vererek Takip Etme Hakkı, Ücret İsteme Hakkı, Avans ve Masraf Talep Hakkı, Avukatın Yetkileri
  Ön Hazırlık: -Yrd.Doç.Dr. T.Polat İŞOĞLU, Avukatlık ve Kalem Mevzuatı, Adana, -Av.Süleyman Çetin, Dr.Öğr.Üyesi Derya Ateş, Avukatlık ve Noterlik Hukuku, -Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, -Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
5 Avukatın Müvekkili ile Olan İlişkisinden Kaynaklanan Yükümlülükleri, Avukatın Mesleki Statüsünden Kaynaklanan Yükümlülükleri
  Ön Hazırlık: -Yrd.Doç.Dr. T.Polat İŞOĞLU, Avukatlık ve Kalem Mevzuatı, Adana, -Av.Süleyman Çetin, Dr.Öğr.Üyesi Derya Ateş, Avukatlık ve Noterlik Hukuku, -Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, -Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
6 Avukatın Hukuki, Cezai ve Disiplin Sorumluluğu
  Ön Hazırlık: -Yrd.Doç.Dr. T.Polat İŞOĞLU, Avukatlık ve Kalem Mevzuatı, Adana, -Av.Süleyman Çetin, Dr.Öğr.Üyesi Derya Ateş, Avukatlık ve Noterlik Hukuku, -Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, -Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
7 Barolar, Türkiye Barolar Birliği, Uluslararası Meslek Örgütleri
  Ön Hazırlık: -Yrd.Doç.Dr. T.Polat İŞOĞLU, Avukatlık ve Kalem Mevzuatı, Adana, -Av.Süleyman Çetin, Dr.Öğr.Üyesi Derya Ateş, Avukatlık ve Noterlik Hukuku, -Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, -Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
8 Noter ve Noterlik Kavramları, Noterlik Mesleğinin Hukuki Statüsü ile Noterlik Mesleğine Hâkim Olan İlkeler, Hukuk Sistemimizde Noterlik
  Ön Hazırlık: -Yrd.Doç.Dr. T.Polat İŞOĞLU, Avukatlık ve Kalem Mevzuatı, Adana, -Av.Süleyman Çetin, Dr.Öğr.Üyesi Derya Ateş, Avukatlık ve Noterlik Hukuku, -Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, -Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
9 Noterliklerin Kurulması, Noterliklerin Yetki Çevresi, Noterlerin Eğitimi, Atanması ve Terfisi
  Ön Hazırlık: -Yrd.Doç.Dr. T.Polat İŞOĞLU, Avukatlık ve Kalem Mevzuatı, Adana, -Av.Süleyman Çetin, Dr.Öğr.Üyesi Derya Ateş, Avukatlık ve Noterlik Hukuku, -Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, -Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
10 Noterlerin Hakları, Yükümlülükleri (Noterin Mesleki Statülerinden), Noterlik mesleğine ilişkin mevzuat, Noterlerin Gelirleri ve Giderleri
  Ön Hazırlık: -Yrd.Doç.Dr. T.Polat İŞOĞLU, Avukatlık ve Kalem Mevzuatı, Adana, -Av.Süleyman Çetin, Dr.Öğr.Üyesi Derya Ateş, Avukatlık ve Noterlik Hukuku, -Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, -Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
11 Noterlik Dairesi, Noterlik Dairesinde Tutulması Gereken Defterler, Dosya ve Kartonlar, Noterlik Dairesinde Çalışan Görevliler, Noterlik Dairesinin Devri
  Ön Hazırlık: -Yrd.Doç.Dr. T.Polat İŞOĞLU, Avukatlık ve Kalem Mevzuatı, Adana, -Av.Süleyman Çetin, Dr.Öğr.Üyesi Derya Ateş, Avukatlık ve Noterlik Hukuku, -Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, -Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
12 Noter İşlemlerinin Çeşitleri, Noter İşlemlerinde Şekil, Yabancı Ülkelerde Noter İşlemleri
  Ön Hazırlık: -Yrd.Doç.Dr. T.Polat İŞOĞLU, Avukatlık ve Kalem Mevzuatı, Adana, -Av.Süleyman Çetin, Dr.Öğr.Üyesi Derya Ateş, Avukatlık ve Noterlik Hukuku, -Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, -Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
13 Noterlerin Sorumluluğunun Niteliği (Noterlerin Hukuki, Cezai ve Disiplin Sorumluluğunun Hüküm ve Sonuçları
  Ön Hazırlık: -Yrd.Doç.Dr. T.Polat İŞOĞLU, Avukatlık ve Kalem Mevzuatı, Adana, -Av.Süleyman Çetin, Dr.Öğr.Üyesi Derya Ateş, Avukatlık ve Noterlik Hukuku, -Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, -Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
14 Noter Odalarının Kuruluşu ve Konumu, Noter Odalarının Yapısı ve Görevleri, Türkiye Noterler Birliği, Türkiye Noterler Birliğinin ve Noter Odalarının Denetimi
  Ön Hazırlık: -Yrd.Doç.Dr. T.Polat İŞOĞLU, Avukatlık ve Kalem Mevzuatı, Adana, -Av.Süleyman Çetin, Dr.Öğr.Üyesi Derya Ateş, Avukatlık ve Noterlik Hukuku, -Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, -Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 0
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 0
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 0
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 0
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 0
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 0
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 0
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 0
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 0
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 0
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 0
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 0
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 0
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 1 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 97    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu -Yrd.Doç.Dr. T.Polat İŞOĞLU, Avukatlık ve Kalem Mevzuatı, Adana, -Av.Süleyman Çetin, Dr.Öğr.Üyesi Derya Ateş, Avukatlık ve Noterlik Hukuku, -Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, -Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
Diğer Kaynaklar -Yrd.Doç.Dr. T.Polat İŞOĞLU, Avukatlık ve Kalem Mevzuatı, Adana, -Av.Süleyman Çetin, Dr.Öğr.Üyesi Derya Ateş, Avukatlık ve Noterlik Hukuku, -Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, -Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
Materyal
Dökümanlar -Yrd.Doç.Dr. T.Polat İŞOĞLU, Avukatlık ve Kalem Mevzuatı, Adana, -Av.Süleyman Çetin, Dr.Öğr.Üyesi Derya Ateş, Avukatlık ve Noterlik Hukuku, -Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, -Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)