Ders Adı Büro Yönetimi ve Halkla İlişkiler
Ders Kodu ADL-120
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Seda Acar
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Büro yönetimiyle ilgili kavramları tanımak, etkin bir büro yönetimi için gerekli becerileri kazanmak, krizi ve stres yönetimi becerisi edinmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Büro ve büro yönetimi kavramları, büro yönetiminde planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim faaliyetleri, bürolarda kriz ve stres yönetimi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Büro ve büro yönetimiyle ilgili kavramları tanıtmak; büro yönetiminde planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim faaliyetleri hakkında bilgi vermek, bürolarda kriz ve stres yönetimi becerisi kazandırmak
Dersin Amacı Büro yönetimiyle ilgili temel kavramları tanıtmak ve etkin bir büro yönetimi için gerekli becerileri kazandırmak
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Büro kavramı, büro türleri, büro elemanları
  Ön Hazırlık: -
2 Yönetim kavramı, yönetim ve büro yönetimi yaklaşımları
  Ön Hazırlık: -
3 Büro yönetiminde planlama, plan türleri, etkili bir planın özellikleri, planlamanın avantaj ve dezavantajları
  Ön Hazırlık: -
4 Bürolarda iş programı ve iş akış şemaları, bürolarda ergonomi ve iş güvenliği
  Ön Hazırlık: -
5 Büro yönetiminde örgütleme, bürolarda bölümlendirme türleri
  Ön Hazırlık: -
6 İş bölümü, iş analizi, iş tanımı, iş gerekleri,iş değerleme, personel seçimi, örgüt şemaları ve örgüt el kitabı
  Ön Hazırlık: -
7 Dönem arası sınavı
  Ön Hazırlık: -
8 Büro yönetiminde yürütme, takım ruhunun oluşturulması, meslek etiği, güdüleme, iletişim
  Ön Hazırlık: -
9 Yetki, emir, liderlik kavramları,personel eğitimi ve oryantasyon, kariyer planlama ve geliştirme
  Ön Hazırlık: -
10 Büro yönetiminde koordinasyon, koordinasyon araçları ve türleri
  Ön Hazırlık: -
11 Büro yönetiminde denetim, denetim amacı ve türleri, denetimin önemi
  Ön Hazırlık: -
12 Bürolarda zaman ve hareket etüdü
  Ön Hazırlık: -
13 Bürolarda krizi ve stres yönetimi
  Ön Hazırlık: -
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: -
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 0
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 0
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 0
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 0
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 0
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 0
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 0
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 0
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 0
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 0
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 0
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 0
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 0
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 8 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 115    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar Öztürk Başpınar,N. ve Bayramlı, Ünver Ü.(2012)"Büro Yönetimi", 5. Basım, Ankara: Nobel Yayıncılık. Topaloğlu, M. ve Koç, H. (2005)"Büro Yönetimi: Kavramlar ve ilkeler", 3.basım, Ankara: Seçkin Yayıncılık. Göral, R. (2006) "Büro Yönetimi", 2.basım, Ankara: Nobel yayıncılık.
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)