Ders Adı Etkili Konuşma ve İletişim
Ders Kodu ADL-116
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör.Hatice MESCİ
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Türkçenin ses yapısı kavranır, buna uygun telaffuz (diksiyon) becerileri kazanılır. Dinleme ve konuşma becerilerinin özellikleri öğrenilerek kullanılır. Sözlü anlatım türleri öğrenilir ve hayatta başarıyla uygulanır. Topluluk karşısında konuşma yolları öğrenilerek uygulama yoluna gidilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Konuşmanın temel prensipleri, Konuşma Sırasında Dikkat edilmesi gerekenler, Güzel ve Tesirli Konuşma Nedir? Konuşma Kabiliyetinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi, Türkçenin Doğru Telâffuzunda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar. Ses Değerinin Yükseltilmesi ve Korunması İçin Yapılması Gereken Uygulamalar, Diksiyon Alıştırmaları, Konuşma Bozuklukları ve Giderilmesi, Konuşma Türleri, Hitabet, Tartışma (Açık Oturum, Sempozyum, Panel, Forum, Münazara, Kolokyum, Konferans), Etkili Dinleme, Not Alma Yöntem ve Teknikleri, Sese Dayalı Dil Yanlışları, Kendini ifade etme, Birebir Konuşmalarda etkili iletişim. İletişimde anlaşılabilirlik, Soru ve Cevap Yöntemleri, Dikkat Toplama, Konuşmada beden kullanımı, Etkin Dinleme ve Kendini Dinletebilme, İkna Etme, Doğaçlama konuları işlenmektedir
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Güzel ve etkili konuşmanın yol ve usulleri öğretilerek konuşma kabiliyetini geliştirmek, dili etkili bir iletişim aracı olarak kullanma alışkanlığını kazandırmak.
Dersin Amacı Güzel ve etkili konuşmanın yol ve usulleri öğretilerek konuşma kabiliyetini geliştirmek, dili etkili bir iletişim aracı olarak kullanma alışkanlığını kazandırmak, mezun olduktan sonra öğrencilerin işlerinde başarılı olması ve insan ilişkilerini bilinçli yönlendirebilme yeteneğine kavuşmalarıdır.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Konuşma kavramı, Sözlü anlatım yolları Konuşmayı bozan fizikî sebepler
  Ön Hazırlık: YAMAN, E, Doğru, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004. YÜZENDAĞ, Ahmet, Dini Hitabet ve Meslekî Uygulama-Örneklerle Hitabet Dersleri, Ankara: Başarı Matbaası, 9. Baskı, Tarihsiz
2 Başarılı konuşmanın nitelikleri ve konuşma fiilinin dayandığı esaslar
  Ön Hazırlık: YAMAN, E, Doğru, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004. YÜZENDAĞ, Ahmet, Dini Hitabet ve Meslekî Uygulama-Örneklerle Hitabet Dersleri, Ankara: Başarı Matbaası, 9. Baskı, Tarihsiz
3 Ses ve kişilik, İyi bir konuşma sesinin özellikleri; Doğru nefes doğru ses, Gevşeme, zihni boşaltma, Vücudun ısıtılması; Solunum (Diyafram uygulamaları, Sesin kullanılışı ve korunması)
  Ön Hazırlık: YAMAN, E, Doğru, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004. YÜZENDAĞ, Ahmet, Dini Hitabet ve Meslekî Uygulama-Örneklerle Hitabet Dersleri, Ankara: Başarı Matbaası, 9. Baskı, Tarihsiz
4 Ses Değerinin Yükseltilmesi ve Korunması İçin Yapılması Gereken Uygulamalar
  Ön Hazırlık: YAMAN, E, Doğru, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004. YÜZENDAĞ, Ahmet, Dini Hitabet ve Meslekî Uygulama-Örneklerle Hitabet Dersleri, Ankara: Başarı Matbaası, 9. Baskı, Tarihsiz
5 Telaffuz /Diksiyon nedir? Gaye, amaç ve faydaları.
  Ön Hazırlık: YAMAN, E, Doğru, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004. YÜZENDAĞ, Ahmet, Dini Hitabet ve Meslekî Uygulama-Örneklerle Hitabet Dersleri, Ankara: Başarı Matbaası, 9. Baskı, Tarihsiz
6 Türkçenin ses özellikleri, (Boğumlanma, Boğumlanma bozuklukları) Söyleyiş kuralları (ulama, vurgu, benzeşme, kaynaşma, düşme, aşınma, daralma ) Tonlama (anlatım, vurgu: kelime vurgusu, cümle vurgusu)
  Ön Hazırlık: YAMAN, E, Doğru, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004. YÜZENDAĞ, Ahmet, Dini Hitabet ve Meslekî Uygulama-Örneklerle Hitabet Dersleri, Ankara: Başarı Matbaası, 9. Baskı, Tarihsiz
7 Diksiyon çalışmaları
  Ön Hazırlık: Diksiyon tekerlemeleri. YAMAN, E, Doğru, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004. YÜZENDAĞ, Ahmet, Dini Hitabet ve Meslekî Uygulama-Örneklerle Hitabet Dersleri, Ankara: Başarı Matbaası, 9. Baskı, Tarihsiz
8 Konuşma Hataları ve önleme yolları, İfade Sıkıntı ve önleme yolları, donanım, dile hakimiyet. Söz söyleme, sözün değeri (Anlam, bilgi, hikmet, hukuk, sanat, iletişim vb değeri) Konuşma yanlışlarının örneklerle gösterilmesi ve bunları düzeltme yolları
  Ön Hazırlık: YAMAN, E, Doğru, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004. YÜZENDAĞ, Ahmet, Dini Hitabet ve Meslekî Uygulama-Örneklerle Hitabet Dersleri, Ankara: Başarı Matbaası, 9. Baskı, Tarihsiz
9 Konuşma Türleri: Hazırlıksız Konuşma, Hazırlıklı Konuşma; Karşılıklı Konuşmalar, Toplulukta konuşma, topluluğa konuşma.
  Ön Hazırlık: YAMAN, E, Doğru, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004. YÜZENDAĞ, Ahmet, Dini Hitabet ve Meslekî Uygulama-Örneklerle Hitabet Dersleri, Ankara: Başarı Matbaası, 9. Baskı, Tarihsiz
10 Tartışmalı Toplantılar: (tartışma, münazara, açıkoturum, panel, forum, sempozyum)
  Ön Hazırlık: YAMAN, E, Doğru, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004. YÜZENDAĞ, Ahmet, Dini Hitabet ve Meslekî Uygulama-Örneklerle Hitabet Dersleri, Ankara: Başarı Matbaası, 9. Baskı, Tarihsiz
11 Hitabet, hitabet Türleri, hitabet türlerinin benzerlikleri ve farklılıkları (Hukukî/Adlî, Siyasî, Askerî, ilmî, dini Hitabet)
  Ön Hazırlık: YAMAN, E, Doğru, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004. YÜZENDAĞ, Ahmet, Dini Hitabet ve Meslekî Uygulama-Örneklerle Hitabet Dersleri, Ankara: Başarı Matbaası, 9. Baskı, Tarihsiz
12 Protokol kuralları ve protokole hitabet
  Ön Hazırlık: YAMAN, E, Doğru, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004. YÜZENDAĞ, Ahmet, Dini Hitabet ve Meslekî Uygulama-Örneklerle Hitabet Dersleri, Ankara: Başarı Matbaası, 9. Baskı, Tarihsiz
13 Topluluk önünde konuşma: Hitabet Uygulamaları
  Ön Hazırlık: YAMAN, E, Doğru, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004. YÜZENDAĞ, Ahmet, Dini Hitabet ve Meslekî Uygulama-Örneklerle Hitabet Dersleri, Ankara: Başarı Matbaası, 9. Baskı, Tarihsiz
14 Topluluk önünde konuşma: Hitabet Uygulamaları
  Ön Hazırlık: YAMAN, E, Doğru, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004. YÜZENDAĞ, Ahmet, Dini Hitabet ve Meslekî Uygulama-Örneklerle Hitabet Dersleri, Ankara: Başarı Matbaası, 9. Baskı, Tarihsiz
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 0
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 0
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 0
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 0
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 0
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 0
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 0
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 0
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 0
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 0
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 0
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 0
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 0
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 14 3 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu YAMAN, E, Doğru, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004. Diksiyon tekerlemeleri
Diğer Kaynaklar İmlâ Kılavuzu, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)