Ders Adı Staj I
Ders Kodu ADL-118
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Salih KORKMAZ
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları İdari mali, tıbbi ve teknik birimlerdeki mesleki uygulamaları kavrar. Hastaya randevu verir. Hastanın kayıt işlemlerini yapar. Hasta ve yakınları ile etkin iletişim kurar. Kurum içi ve kurum dışı resmi yazıları yazar . Mali ve teknik birimlerdeki personel ile uyumlu çalışmasının önemini anlar. Hastanedeki rolünü ve önemini kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kurum stajı genel olarak, adli birimlerinin idari ve yargısal fonksiyonlarının işleyişini öğrencilere yakından göstermek amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin teorik bilgilerini adli kuruluşlarının yargısal ve idari bölümlerindeki uygulamalarla pekiştirip geliştirmek.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sorumlu öğretim elemanları gözetiminde özel veya kamu sağlık kuruluşlarında tam zamanlı mesleki uygulama yapılmas
Dersin Amacı Kurum stajı genel olarak, adli birimlerinin idari ve yargısal fonksiyonlarının işleyişini öğrencilere yakından göstermek amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin teorik bilgilerini adli kuruluşlarının yargısal ve idari bölümlerindeki uygulamalarla pekiştirip geliştirmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
  Ön Hazırlık: -
2 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
  Ön Hazırlık: -
3 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
  Ön Hazırlık: -
4 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
  Ön Hazırlık: -
5 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
  Ön Hazırlık: -
6 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
  Ön Hazırlık: -
7 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
  Ön Hazırlık: -
8 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
  Ön Hazırlık: -
9 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
  Ön Hazırlık: -
10 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
  Ön Hazırlık: -
11 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
  Ön Hazırlık: -
12 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
  Ön Hazırlık: -
13 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
  Ön Hazırlık: -
14 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
  Ön Hazırlık: -
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 0
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 0
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 0
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 0
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 0
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 0
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 0
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 0
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 0
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 0
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 0
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 0
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 0
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 100 100
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 100
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 30 4 120
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 120    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu İlgili Mevzuat.
Diğer Kaynaklar İlgili Mevzuat.
Materyal
Dökümanlar İlgili Mevzuat.
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)