Ders Adı Eşya Hukuku
Ders Kodu ADL-122
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 2-Mehmet ALTUNKAYA
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Eşya Hukuku ile ilgili temel kavram ve kurumları açıklayabilecekler Eşya Hukukunun temel ilkelerini öğrenebilecekler Olay çalışması yapabilir Zilyetlik ve diğer haklarla ilgili tarafların hak ve yetkilerini analiz edebilir Hukuki problemleri tanımlayabilir ve çözebilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Eşya hukukunun kapsamı, zilyetlik, zilyetliğin kazanılması, kaybı, korunması, zilyetlik çeşitleri, tapu siciline tescil, ilkeler, tapu siline yapılan kayıtların etkisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Eşya Hukuku ile ilgili temel kavram ve kurumları açıklayabilecekler Eşya Hukukunun temel ilkelerini öğrenebilecekler Olay çalışması yapabilir Zilyetlik ve diğer haklarla ilgili tarafların hak ve yetkilerini analiz edebilir Hukuki problemleri tanımlayabilir ve çözebilir
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilere eşya hukuku konuları ile ilgili genel bilgiler vermektir.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Eşya Hukukuna giriş,
  Ön Hazırlık: -
2 Eşya Hukukunun kapsamı
  Ön Hazırlık: -
3 Zilyedlik, Zilyedliğin kazanılması
  Ön Hazırlık: -
4 Zilyedliğin sona ermesi, zilyedliğe yönelik tecavüzler
  Ön Hazırlık: -
5 Kısmi zilyedlik, birlikte zilyedlik, dolaylı zilyedlik, zilyedliğin devri
  Ön Hazırlık: -
6 Zilyetlik hakkının korunması
  Ön Hazırlık: -
7 Arasınav
  Ön Hazırlık: -
8 Tapu sicili
  Ön Hazırlık: -
9 Tapu siciline tesciller
  Ön Hazırlık: -
10 Tescilin şartları
  Ön Hazırlık: -
11 Tapu sicilindeki kayıtların etkisi
  Ön Hazırlık: -
12 Tapu sicilinde değişiklikler
  Ön Hazırlık: -
13 Tescilin niteliği
  Ön Hazırlık: -
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: -
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 0
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 0
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 0
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 0
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 0
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 0
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 0
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 0
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 0
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 0
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 0
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 0
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 0
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Akipek, Jale/Akıntürk, Turgut, 2009, Eşya Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul
Diğer Kaynaklar Aybay, Aydın/Hatemi, Hüseyin, 2009, Eşya Hukuku, Vedat Yayınevi, İstanbul
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)