Ders Adı Medeni Hukuk l
Ders Kodu ADL-123
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Yrd.Doç.Dr.Burcu ÖZKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Medeni Hukukun temel konularını bilir. 2) Temel bilgilerle sorunları teşhis edebilir 3) Sorunlara çözüm üretebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu dersin içeriği Medeni hukukun temel kavramları, hak, hakkın türleri, medeni hukukun başlangıç hükümleri, gerçek ve tüzel kişilerdir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Medeni Hukukun temel konularını bilecektir. 2) Temel bilgilerle sorunları teşhis edebilecektir 3) Sorunlara çözüm üretebilecektir.
Dersin Amacı Medeni Hukuk temel kavramlarını tanıma, kavrama ve yorumlama yeteneği kazanma ve gerçek ve tüzel kişilerin her yönüyle hukuki ilişkilerini ve sonuçlarını ortaya koyabilme
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Hukukun tanımı ve hukuk sistemleri.
2 Medeni Kanunun Tarihçesi ve özellikleri
3 Medeni Hukukun Kaynakları
4 Örf ve Adetler ve hükümleri
5 Medeni Kanunun uygulanması
6 Medeni Kanunun uygulanması
7 İyiniyet ve hükümleri
8 Dürüstlük kuralı ve hükümleri
9 İspat yükü ve hükümleri
10 Gerçek kişilik, hükümleri, hak ve fiil ehliyeti
11 Kişiliğin korunması
12 Tüzel kişiler
13 Dernekler
14 Vakıflar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 5
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 5
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 4
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 4
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 5
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 0
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 0
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 3
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 5
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 0
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 3
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 2
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 0
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 9 18
Sunum 1 9 9
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 123    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Türk Medeni Hukuku, Başlangıç Hükümleri ve Kişiler Hukuku, Jale AKİPEK/ Turgut AKINTÜRK/Derya ATEŞ, 12. Bası, İstanbul, 2016.
Diğer Kaynaklar Medeni Hukuk, OĞUZMAN/BARLAS, İstanbul, 2016. Medeni Hukukun Temel Kavramları, Bilge ÖZTAN, Ankara, 2016. Mustafa DURAL/Tufan ÖĞÜZ,Türk Özel Hukuku 1: Temel Kavramlar ve Medeni Kanununun Başlangıç Hükümleri, İstanbul, 2016.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)