Ders Adı Adalet Meslek Etiği
Ders Kodu ADL-124
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Salih Korkmaz
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Etik kavramının adalet mesleğindeki yeri ve önemini kavramak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Etik kavramı esas alınarak, etiğin hukuk-adalet mesleklerindeki önemini anlatmak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Adalet meslek etiği hususunda öğrencileri bilgilendirmek. Etik kuralların hayatımızdaki yerini göstermek
Dersin Amacı Adalet meslek etiği hususunda öğrencileri bilgilendirmek. Etik kuralların hayatımızdaki yerini göstermek
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Etiğin tanımı ve konusu.
  Ön Hazırlık: -
2 Etiğin sınırları. Etikle ilgili kavramlar.
  Ön Hazırlık: -
3 Bilginin kaynağı sorunu ve epistemoloji.
  Ön Hazırlık: -
4 Kavramsal ve yaptırımsal açıdan ahlak ve hukuk.
  Ön Hazırlık: -
5 İyi, kötü, doğru, yanlış kavramları.
  Ön Hazırlık: -
6 Bireysel ahlak, Aile ahlakı sosyal ahlak.
  Ön Hazırlık: -
7 Kamu etiği kavramı ve gelişimi.
  Ön Hazırlık: -
8 Etik davranış ilkeleri ve Kamu görevlileri etik sözleşmesi.
  Ön Hazırlık: -
9 DMK'da etik ile ilgili hükümler.
  Ön Hazırlık: -
10 Meslek etiği ve gelişim süreci.
  Ön Hazırlık: -
11 İnsan hakları, hümanizm, eşitlik, adalet, nezaket.
  Ön Hazırlık: -
12 Rüşvet, mobbing, İhmal, taciz, sahtecilik.
  Ön Hazırlık: -
13 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
  Ön Hazırlık: -
14 Bazı yasaların etik ile ilgili hükümleri.
  Ön Hazırlık: -
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 0
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 0
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 0
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 0
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 0
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 0
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 0
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 0
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 0
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 0
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 0
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 0
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 0
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)