Ders Adı Türk Yargı Teşkilatı
Ders Kodu ADL-125
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Emrah DUMAN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Türkiye’deki mahkemeleri, bunların yapılarını, teşkilat sistemlerini ve işleyişlerini kavrar. 2- Yerel mahkemelerdeki yargılamaya katılan esas ve ara süjelerin neler olduğunu özümser. 3- Öğrenci bu derste devletin yasama-yürütme-yargı kuvvetleri arasındaki ilişkiyi kavrar. 4- Yargılama faaliyetinin işleyiş biçimini öğrenir. 5- Türk Hukuk sisteminin işleyiş mantığını öğrenir. 6- Hükme karşı müraacat yollarını tanır. 7- Ceza hukuku ile yargılama hukuku arasındaki farkları tanır. 8- Türk Yargı Sistemindeki kurumları tanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hukuk Devleti ve Yargı Erki, Yargı Bağımsızlığı, Hakimler, Savcılar, Adli Yargı Örgütü, İdari Yargı Örgütü, Askeri Ceza Yargısı, Kalem Görevlileri, Yargı Örgütü ile İlgili İdari Organlar ve Diğer Meslekler, Mahkemelerin Sınıflandırılması ve Türk Yargı Örgütünün Şeması, İdari Yargı Örgütü, Hesap Yargısı, Uyuşmazlık Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Bakanlığı Teşkilatı konuları ders içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilere genel olarak yargı kuvvetini ve yargılama faaliyetini öğretmek, Türk yargı örgütü içerisinde yer alan yargılama mercilerini, bu merciler arasındaki ilişkileri ve yargılama faaliyetine doğrudan veya dolaylı katılan görevlileri tanıtmak, böylece diğer hukuk derslerinde geçen yargılamayla ilgili kavramları daha iyi anlamalarını sağlamaktır. Ayrıca bu derste öğretilen kavramlar aracılığıyla öğrencilerin genel anlamda ulusal ve uluslararası yargı sisteminin nasıl çalıştığı da gösterilmek amaçlanmaktadır.
Dersin Amacı Yargı örgütüne ilişkin kurallar ve bu kurallara göre oluşturulmuş yargı yerlerinin kuruluş, işleyiş ve görevleri hakkında bilgi vermektir.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Yargı İşlevi ve Mahkeme Kavramı
  Ön Hazırlık: 1- İsmail AKSEL, Türk Yargı Teşkilatı, Ankara. 2- Ramazan ASLAN- Süha TANRIVER, Yargı Örgütü Hukuku, Ankara. 3- Cevdet ATAY, Türk Yargı Örgütü, Bursa.
2 Yargı Örgütü Hukukuna Giriş
  Ön Hazırlık: 1- İsmail AKSEL, Türk Yargı Teşkilatı, Ankara. 2- Ramazan ASLAN- Süha TANRIVER, Yargı Örgütü Hukuku, Ankara. 3- Cevdet ATAY, Türk Yargı Örgütü, Bursa.
3 Uyuşmazlık Kavramı ve Uyuşmazlık Çözüm Yolları
  Ön Hazırlık: 1- İsmail AKSEL, Türk Yargı Teşkilatı, Ankara. 2- Ramazan ASLAN- Süha TANRIVER, Yargı Örgütü Hukuku, Ankara. 3- Cevdet ATAY, Türk Yargı Örgütü, Bursa.
4 Cezalandırma yetkisi, Kuvvetler Ayrılığı ve Yargı-Yasama/Yargı-Yürütme İlişkisi
  Ön Hazırlık: 1- İsmail AKSEL, Türk Yargı Teşkilatı, Ankara. 2- Ramazan ASLAN- Süha TANRIVER, Yargı Örgütü Hukuku, Ankara. 3- Cevdet ATAY, Türk Yargı Örgütü, Bursa.
5 Yargılama Alanında İnsan Kaynağı (Adalet Personeli ve Adalet Çalışanları)
  Ön Hazırlık: 1- İsmail AKSEL, Türk Yargı Teşkilatı, Ankara. 2- Ramazan ASLAN- Süha TANRIVER, Yargı Örgütü Hukuku, Ankara. 3- Cevdet ATAY, Türk Yargı Örgütü, Bursa.
6 Anayasa Mahkemesinin Yapısı ve İşleyişi
  Ön Hazırlık: 1- İsmail AKSEL, Türk Yargı Teşkilatı, Ankara. 2- Ramazan ASLAN- Süha TANRIVER, Yargı Örgütü Hukuku, Ankara. 3- Cevdet ATAY, Türk Yargı Örgütü, Bursa.
7 Adli Yargı İlk Derece Hukuk Mahkemelerinin Yapısı ve İşleyişi
  Ön Hazırlık: 1- İsmail AKSEL, Türk Yargı Teşkilatı, Ankara. 2- Ramazan ASLAN- Süha TANRIVER, Yargı Örgütü Hukuku, Ankara. 3- Cevdet ATAY, Türk Yargı Örgütü, Bursa.
8 Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemelerinin Yapısı ve İşleyişi
  Ön Hazırlık: 1- İsmail AKSEL, Türk Yargı Teşkilatı, Ankara. 2- Ramazan ASLAN- Süha TANRIVER, Yargı Örgütü Hukuku, Ankara. 3- Cevdet ATAY, Türk Yargı Örgütü, Bursa.
9 Bölge Adliye Mahkemelerinin (istinaf) Yapısı ve İşleyişi
  Ön Hazırlık: 1- İsmail AKSEL, Türk Yargı Teşkilatı, Ankara. 2- Ramazan ASLAN- Süha TANRIVER, Yargı Örgütü Hukuku, Ankara. 3- Cevdet ATAY, Türk Yargı Örgütü, Bursa.
10 Adli yargı Üst Derece Mahkemesinin Yapısı ve İşleyişi
  Ön Hazırlık: 1- İsmail AKSEL, Türk Yargı Teşkilatı, Ankara. 2- Ramazan ASLAN- Süha TANRIVER, Yargı Örgütü Hukuku, Ankara. 3- Cevdet ATAY, Türk Yargı Örgütü, Bursa.
11 İdari Yargı İlk Derece Mahkemelerinin (İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri) Yapısı ve İşleyişi
  Ön Hazırlık: 1- İsmail AKSEL, Türk Yargı Teşkilatı, Ankara. 2- Ramazan ASLAN- Süha TANRIVER, Yargı Örgütü Hukuku, Ankara. 3- Cevdet ATAY, Türk Yargı Örgütü, Bursa.
12 Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştayın Yapısı ve İşleyişleri
  Ön Hazırlık: 1- İsmail AKSEL, Türk Yargı Teşkilatı, Ankara. 2- Ramazan ASLAN- Süha TANRIVER, Yargı Örgütü Hukuku, Ankara. 3- Cevdet ATAY, Türk Yargı Örgütü, Bursa.
13 Uyuşmazlık Yargısı, Hesap Yargısı, Seçim Yargısı
  Ön Hazırlık: 1- İsmail AKSEL, Türk Yargı Teşkilatı, Ankara. 2- Ramazan ASLAN- Süha TANRIVER, Yargı Örgütü Hukuku, Ankara. 3- Cevdet ATAY, Türk Yargı Örgütü, Bursa.
14 Yargı Teşkilatı ile kamu kurumları ve ilgili meslek örgütleri (Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye Baralor Birliği, Türkiye Noterler Birliği)
  Ön Hazırlık: 1- İsmail AKSEL, Türk Yargı Teşkilatı, Ankara. 2- Ramazan ASLAN- Süha TANRIVER, Yargı Örgütü Hukuku, Ankara. 3- Cevdet ATAY, Türk Yargı Örgütü, Bursa.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 0
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 0
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 0
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 0
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 0
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 0
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 0
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 0
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 0
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 0
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 0
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 0
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 0
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 2 2
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 99    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1- İsmail AKSEL, Türk Yargı Teşkilatı, Ankara. 2- Ramazan ASLAN- Süha TANRIVER, Yargı Örgütü Hukuku, Ankara. 3- Cevdet ATAY, Türk Yargı Örgütü, Bursa. 4- Nazmi KÜÇÜKYAĞCI, Geçmişten Günümüze Türk Yargı Sistemi ve Yargı Bürokrasisi, Ankara.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)