Ders Adı Medeni Hukuk ll
Ders Kodu ADL-126
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Selcen DENİZ UZUNBACAK
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Mal paylaşımı ile ilgili hukuki problemleri analiz edebilir, kanuni ve atanmış mirasçıları belirleyebilir, karmaşık durumların çözülmesi için gerekli becerileri gösterebilirler.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kanuni mirasçılar, ölüme bağlı tasarruflar, vasiyetname, miras sözleşmeleri, ölüme bağlı tasarruflar, mahfuz hisse, mirastan iskat, mirasın tenkisi, mirasın intikali, mirasın paylaştırılması, zilyetlik, taşınır ve taşınmaz mallar, kazanılmaları ve kaybedilmeleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Mal paylaşımı ile ilgili hukuki problemleri analiz edebilir, kanuni ve atanmış mirasçıları belirleyebilir, karmaşık durumların çözülmesi için gerekli becerileri gösterebilirler.
Dersin Amacı Öğrencilere mirasta mal paylaşımı ve eşya hukukuna yönelik bilgiler vermektir.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Miras hakkında genel bilgiler, mirasçılık
  Ön Hazırlık: -Prof. Dr.Aydın Zevkliler, Prof. Dr.Şeref Ertaş, Prof. Dr.Ayşe Havutçu, Dr.Öğr.Üyesi M.Beşir Acabey, Medeni Hukuk,Ankara -Özuğur, A. İ. 2009; Miras Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara. -Prof. Dr. Ahmet M.Kılıçoğlu; Medeni Hukuk, Ankara
2 Kanuni mirasçılar ve ölüme bağlı tasarruflar
  Ön Hazırlık: -Prof. Dr.Aydın Zevkliler, Prof. Dr.Şeref Ertaş, Prof. Dr.Ayşe Havutçu, Dr.Öğr.Üyesi M.Beşir Acabey, Medeni Hukuk,Ankara -Özuğur, A. İ. 2009; Miras Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara. -Prof. Dr. Ahmet M.Kılıçoğlu; Medeni Hukuk, Ankara
3 Maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar, vasiyeti yerine getirme görevlisi
  Ön Hazırlık: -Prof. Dr.Aydın Zevkliler, Prof. Dr.Şeref Ertaş, Prof. Dr.Ayşe Havutçu, Dr.Öğr.Üyesi M.Beşir Acabey, Medeni Hukuk,Ankara -Özuğur, A. İ. 2009; Miras Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara. -Prof. Dr. Ahmet M.Kılıçoğlu; Medeni Hukuk, Ankara
4 Mirasçılıktan çıkarma, mirasın geçmesi
  Ön Hazırlık: -Prof. Dr.Aydın Zevkliler, Prof. Dr.Şeref Ertaş, Prof. Dr.Ayşe Havutçu, Dr.Öğr.Üyesi M.Beşir Acabey, Medeni Hukuk,Ankara -Özuğur, A. İ. 2009; Miras Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara. -Prof. Dr. Ahmet M.Kılıçoğlu; Medeni Hukuk, Ankara
5 Mirasın kazanılması, paylaştırılması, denkleştirilmesi
  Ön Hazırlık: -Prof. Dr.Aydın Zevkliler, Prof. Dr.Şeref Ertaş, Prof. Dr.Ayşe Havutçu, Dr.Öğr.Üyesi M.Beşir Acabey, Medeni Hukuk,Ankara -Özuğur, A. İ. 2009; Miras Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara. -Prof. Dr. Ahmet M.Kılıçoğlu; Medeni Hukuk, Ankara
6 Akademik takvime göre ara sınav
  Ön Hazırlık: -Prof. Dr.Aydın Zevkliler, Prof. Dr.Şeref Ertaş, Prof. Dr.Ayşe Havutçu, Dr.Öğr.Üyesi M.Beşir Acabey, Medeni Hukuk,Ankara -Özuğur, A. İ. 2009; Miras Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara. -Prof. Dr. Ahmet M.Kılıçoğlu; Medeni Hukuk, Ankara
7 Eşya hukukuna ilişkin genel bilgiler, zilyetlik konusuna giriş
  Ön Hazırlık: -Prof. Dr.Aydın Zevkliler, Prof. Dr.Şeref Ertaş, Prof. Dr.Ayşe Havutçu, Dr.Öğr.Üyesi M.Beşir Acabey, Medeni Hukuk,Ankara -Özuğur, A. İ. 2009; Miras Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara. -Prof. Dr. Ahmet M.Kılıçoğlu; Medeni Hukuk, Ankara
8 Zilyetliğin kazanılması, kaybedilmesi, korunması, tapu sicili ve ilkeleri
  Ön Hazırlık: -Prof. Dr.Aydın Zevkliler, Prof. Dr.Şeref Ertaş, Prof. Dr.Ayşe Havutçu, Dr.Öğr.Üyesi M.Beşir Acabey, Medeni Hukuk,Ankara -Özuğur, A. İ. 2009; Miras Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara. -Prof. Dr. Ahmet M.Kılıçoğlu; Medeni Hukuk, Ankara
9 Taşınmazların kütüğe geçmesi, tapu sicil işlemlerine giriş
  Ön Hazırlık: -Prof. Dr.Aydın Zevkliler, Prof. Dr.Şeref Ertaş, Prof. Dr.Ayşe Havutçu, Dr.Öğr.Üyesi M.Beşir Acabey, Medeni Hukuk,Ankara -Özuğur, A. İ. 2009; Miras Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara. -Prof. Dr. Ahmet M.Kılıçoğlu; Medeni Hukuk, Ankara
10 Beyan, terkin ve değiştirme, mülkiyet hakkı
  Ön Hazırlık: -Prof. Dr.Aydın Zevkliler, Prof. Dr.Şeref Ertaş, Prof. Dr.Ayşe Havutçu, Dr.Öğr.Üyesi M.Beşir Acabey, Medeni Hukuk,Ankara -Özuğur, A. İ. 2009; Miras Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara. -Prof. Dr. Ahmet M.Kılıçoğlu; Medeni Hukuk, Ankara
11 Taşınır ve taşınmaz mülkiyeti
  Ön Hazırlık: -Prof. Dr.Aydın Zevkliler, Prof. Dr.Şeref Ertaş, Prof. Dr.Ayşe Havutçu, Dr.Öğr.Üyesi M.Beşir Acabey, Medeni Hukuk,Ankara -Özuğur, A. İ. 2009; Miras Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara. -Prof. Dr. Ahmet M.Kılıçoğlu; Medeni Hukuk, Ankara
12 Taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamaları, kat mülkiyeti, taşınır mülkiyeti
  Ön Hazırlık: -Prof. Dr.Aydın Zevkliler, Prof. Dr.Şeref Ertaş, Prof. Dr.Ayşe Havutçu, Dr.Öğr.Üyesi M.Beşir Acabey, Medeni Hukuk,Ankara -Özuğur, A. İ. 2009; Miras Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara. -Prof. Dr. Ahmet M.Kılıçoğlu; Medeni Hukuk, Ankara
13 Sınırlı ayni haklar
  Ön Hazırlık: -Prof. Dr.Aydın Zevkliler, Prof. Dr.Şeref Ertaş, Prof. Dr.Ayşe Havutçu, Dr.Öğr.Üyesi M.Beşir Acabey, Medeni Hukuk,Ankara -Özuğur, A. İ. 2009; Miras Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara. -Prof. Dr. Ahmet M.Kılıçoğlu; Medeni Hukuk, Ankara
14 Taşınmaz yükü, rehin hakları
  Ön Hazırlık: -Prof. Dr.Aydın Zevkliler, Prof. Dr.Şeref Ertaş, Prof. Dr.Ayşe Havutçu, Dr.Öğr.Üyesi M.Beşir Acabey, Medeni Hukuk,Ankara -Özuğur, A. İ. 2009; Miras Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara. -Prof. Dr. Ahmet M.Kılıçoğlu; Medeni Hukuk, Ankara
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 2
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 4
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 3
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 2
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 5
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 3
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 1
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 2
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 5
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 2
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 1
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 0
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 0
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Özuğur, A. İ. 2009; Miras Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara.
Diğer Kaynaklar Gençcan, Ö. 2008; Miras Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara.
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)