Ders Adı Klavye Kullanımı ll
Ders Kodu ADL-128
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Hatice MESCİ
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Standart Türkçe F klavyeyi hızlı ve hatasız kullanabilecektir. 2. F klavye kullanırken ekrana ve klavyeye bakmadan yazabilecektir. 3. Kullanım sıklığıyla paralel olarak yazma hızı artacak, hata oranı azalacaktı. 4. Latin alfabesi kullanan diğer dillerde de aynı şekilde hatasız ekrana ve klavyeye bakmadan hızlı yazmayı geliştirebilecektir. 5. Meslekî gelişimlerine paralel olarak uygulama becerileri artacaktır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında bakmadan 10 parmak yöntemiyle F klavye kulanılarak harf, rakam çalışmaları, sembol çalışmaları, noktalama çalışmaları, hız arttırma ve hata giderme çalışmaları, müsveddeden yazı yazma, süreli yazı yazma, hız hesabı yapma, konuları yer almaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri F klavye kullanarak klavyeye ve ekrana bakmadan tekniğine uygun olarak on parmakla harf ve sayı tuşlarını hızlı ve hatasız kullanma, noktalama işaretleri ile yardımcı tuşları hızlı ve hatasız kullanma, süreli metin yazma, hız arttırma-hata azaltma, okunan/dinlenen metni yazabilme yetisi kazanmaları hedeflenir.
Dersin Amacı Öğrencilerin F klavyeyi, bakmadan on parmak yöntem ve tekniklerine göre günlük hayatlarında kullanmalarını ve böylelikle hatasız ve seri bir şekilde on parmak F klavye kullanımını alışkanlık haline getirmelerini sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Capslock, Shift, Delete ve Tab Tuşlarının kullanımının pekiştirilmesi ve hız çalışmalarının ve hata giderme çalışmalarının yapılması
  Ön Hazırlık: 1) Nuray KESKİN, Klavye Teknikleri On Parmak F Klavye Kullanımı, Bursa. 2) Ali ÜNLÜ, 26 Saatte On Parmak Öğreniyorum, Konya. 3) Menekşe TARHAN ÖZTOPRAK, Klavye Teknikleri, Ankara. 3) Yazım kılavuzu 4) Şampiyon kursları ders notları 5) Kelime tekrarına yönelik her türlü diksiyon tekerlemeleri
2 Klavyede sayı tuşlarının ve noktalama işaretlerinin kullanımının pekiştirilmesi ve hız çalışmalarının ve hata giderme çalışmalarının yapılması
  Ön Hazırlık: 1) Nuray KESKİN, Klavye Teknikleri On Parmak F Klavye Kullanımı, Bursa. 2) Ali ÜNLÜ, 26 Saatte On Parmak Öğreniyorum, Konya. 3) Menekşe TARHAN ÖZTOPRAK, Klavye Teknikleri, Ankara. 3) Yazım kılavuzu 4) Şampiyon kursları ders notları 5) Kelime tekrarına yönelik her türlü diksiyon tekerlemeleri
3 Klavyede sayı tuşlarının ve noktalama işaretlerinin kullanımının pekiştirilmesi ve hız çalışmalarının ve hata giderme çalışmalarının yapılması
  Ön Hazırlık: 1) Nuray KESKİN, Klavye Teknikleri On Parmak F Klavye Kullanımı, Bursa. 2) Ali ÜNLÜ, 26 Saatte On Parmak Öğreniyorum, Konya. 3) Menekşe TARHAN ÖZTOPRAK, Klavye Teknikleri, Ankara. 3) Yazım kılavuzu 4) Şampiyon kursları ders notları 5) Kelime tekrarına yönelik her türlü diksiyon tekerlemeleri
4 Klavyede hızlı ve hatasız yazmaya yönelik hız çalışmalarının ve hata giderme çalışmalarının yapılması
  Ön Hazırlık: 1) Nuray KESKİN, Klavye Teknikleri On Parmak F Klavye Kullanımı, Bursa. 2) Ali ÜNLÜ, 26 Saatte On Parmak Öğreniyorum, Konya. 3) Menekşe TARHAN ÖZTOPRAK, Klavye Teknikleri, Ankara. 3) Yazım kılavuzu 4) Şampiyon kursları ders notları 5) Kelime tekrarına yönelik her türlü diksiyon tekerlemeleri
5 Klavyede hızlı ve hatasız yazmaya yönelik hız çalışmalarının ve hata giderme çalışmalarının yapılması
  Ön Hazırlık: 1) Nuray KESKİN, Klavye Teknikleri On Parmak F Klavye Kullanımı, Bursa. 2) Ali ÜNLÜ, 26 Saatte On Parmak Öğreniyorum, Konya. 3) Menekşe TARHAN ÖZTOPRAK, Klavye Teknikleri, Ankara. 3) Yazım kılavuzu 4) Şampiyon kursları ders notları 5) Kelime tekrarına yönelik her türlü diksiyon tekerlemeleri
6 Klavyede hızlı ve hatasız yazmaya yönelik hız çalışmalarının ve hata giderme çalışmalarının yapılması
  Ön Hazırlık: 1) Nuray KESKİN, Klavye Teknikleri On Parmak F Klavye Kullanımı, Bursa. 2) Ali ÜNLÜ, 26 Saatte On Parmak Öğreniyorum, Konya. 3) Menekşe TARHAN ÖZTOPRAK, Klavye Teknikleri, Ankara. 3) Yazım kılavuzu 4) Şampiyon kursları ders notları 5) Kelime tekrarına yönelik her türlü diksiyon tekerlemeleri
7 Klavyede hızlı ve hatasız yazmaya yönelik hız çalışmalarının ve hata giderme çalışmalarının yapılması
  Ön Hazırlık: 1) Nuray KESKİN, Klavye Teknikleri On Parmak F Klavye Kullanımı, Bursa. 2) Ali ÜNLÜ, 26 Saatte On Parmak Öğreniyorum, Konya. 3) Menekşe TARHAN ÖZTOPRAK, Klavye Teknikleri, Ankara. 3) Yazım kılavuzu 4) Şampiyon kursları ders notları 5) Kelime tekrarına yönelik her türlü diksiyon tekerlemeleri
8 Klavyede hızlı ve hatasız yazmaya yönelik hız çalışmalarının ve hata giderme çalışmalarının yapılması
  Ön Hazırlık: 1) Nuray KESKİN, Klavye Teknikleri On Parmak F Klavye Kullanımı, Bursa. 2) Ali ÜNLÜ, 26 Saatte On Parmak Öğreniyorum, Konya. 3) Menekşe TARHAN ÖZTOPRAK, Klavye Teknikleri, Ankara. 3) Yazım kılavuzu 4) Şampiyon kursları ders notları 5) Kelime tekrarına yönelik her türlü diksiyon tekerlemeleri
9 Klavyede hızlı ve hatasız yazmaya yönelik hız çalışmalarının ve hata giderme çalışmalarının yapılması, yabancı dilde metin yazımı
  Ön Hazırlık: 1) Nuray KESKİN, Klavye Teknikleri On Parmak F Klavye Kullanımı, Bursa. 2) Ali ÜNLÜ, 26 Saatte On Parmak Öğreniyorum, Konya. 3) Menekşe TARHAN ÖZTOPRAK, Klavye Teknikleri, Ankara. 3) Yazım kılavuzu 4) Şampiyon kursları ders notları 5) Kelime tekrarına yönelik her türlü diksiyon tekerlemeleri
10 Klavyede hızlı ve hatasız yazmaya yönelik hız çalışmalarının ve hata giderme çalışmalarının yapılması, yabancı dilde metin yazımı
  Ön Hazırlık: 1) Nuray KESKİN, Klavye Teknikleri On Parmak F Klavye Kullanımı, Bursa. 2) Ali ÜNLÜ, 26 Saatte On Parmak Öğreniyorum, Konya. 3) Menekşe TARHAN ÖZTOPRAK, Klavye Teknikleri, Ankara. 3) Yazım kılavuzu 4) Şampiyon kursları ders notları 5) Kelime tekrarına yönelik her türlü diksiyon tekerlemeleri
11 Klavyede hızlı ve hatasız yazmaya yönelik hız çalışmalarının ve hata giderme çalışmalarının yapılması, yabancı dilde metin yazımı
  Ön Hazırlık: 1) Nuray KESKİN, Klavye Teknikleri On Parmak F Klavye Kullanımı, Bursa. 2) Ali ÜNLÜ, 26 Saatte On Parmak Öğreniyorum, Konya. 3) Menekşe TARHAN ÖZTOPRAK, Klavye Teknikleri, Ankara. 3) Yazım kılavuzu 4) Şampiyon kursları ders notları 5) Kelime tekrarına yönelik her türlü diksiyon tekerlemeleri
12 Klavyede hızlı ve hatasız yazmaya yönelik hız çalışmalarının ve hata giderme çalışmalarının yapılması, yabancı dilde metin yazımı
  Ön Hazırlık: 1) Nuray KESKİN, Klavye Teknikleri On Parmak F Klavye Kullanımı, Bursa. 2) Ali ÜNLÜ, 26 Saatte On Parmak Öğreniyorum, Konya. 3) Menekşe TARHAN ÖZTOPRAK, Klavye Teknikleri, Ankara. 3) Yazım kılavuzu 4) Şampiyon kursları ders notları 5) Kelime tekrarına yönelik her türlü diksiyon tekerlemeleri
13 Klavyede hızlı ve hatasız yazmaya yönelik hız çalışmalarının ve hata giderme çalışmalarının yapılması, yabancı dilde metin yazımı
  Ön Hazırlık: 1) Nuray KESKİN, Klavye Teknikleri On Parmak F Klavye Kullanımı, Bursa. 2) Ali ÜNLÜ, 26 Saatte On Parmak Öğreniyorum, Konya. 3) Menekşe TARHAN ÖZTOPRAK, Klavye Teknikleri, Ankara. 3) Yazım kılavuzu 4) Şampiyon kursları ders notları 5) Kelime tekrarına yönelik her türlü diksiyon tekerlemeleri
14 Klavyede hızlı ve hatasız yazmaya yönelik hız çalışmalarının ve hata giderme çalışmalarının yapılması, yabancı dilde metin yazımı
  Ön Hazırlık: 1) Nuray KESKİN, Klavye Teknikleri On Parmak F Klavye Kullanımı, Bursa. 2) Ali ÜNLÜ, 26 Saatte On Parmak Öğreniyorum, Konya. 3) Menekşe TARHAN ÖZTOPRAK, Klavye Teknikleri, Ankara. 3) Yazım kılavuzu 4) Şampiyon kursları ders notları 5) Kelime tekrarına yönelik her türlü diksiyon tekerlemeleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 0
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 0
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 0
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 0
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 0
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 0
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 0
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 0
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 0
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 0
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 0
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 0
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 0
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 2 28
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 16 16
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 126    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1) Her dilde yabancı dil metinler 2) Kelime tekrarına yönelik her türlü diksiyon tekerlemeleri 3) Yazım kılavuzu 4) Şampiyon kursları ders notları 5) Nuray KESKİN, Klavye Teknikleri On Parmak F Klavye Kullanımı, Bursa. 6) Ali ÜNLÜ, 26 Saatte On Parmak Öğreniyorum, Konya. 7) Menekşe TARHAN ÖZTOPRAK, Klavye Teknikleri, Ankara.
Diğer Kaynaklar 1) Her dilde yabancı dil metinler 2) Kelime tekrarına yönelik her türlü diksiyon tekerlemeleri 3) Yazım kılavuzu 4) Şampiyon kursları ders notları 5) Nuray KESKİN, Klavye Teknikleri On Parmak F Klavye Kullanımı, Bursa. 6) Ali ÜNLÜ, 26 Saatte On Parmak Öğreniyorum, Konya. 7) Menekşe TARHAN ÖZTOPRAK, Klavye Teknikleri, Ankara.
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)