Ders Adı İflas Hukuku
Ders Kodu ADL-204
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman KAVASOĞLU
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları İflas organları ile iflas takibinin çeşitlerini listeleyebilirler. İflas takip çeşitleri arasındaki farklılıkları ortaya koyabilirler. İflas takibi yürütebilirler. İflas takibinde karşılaşabilecek sorunları çözebilirler. İflas takibinin yapılışını formüle edebilirler.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İflas takibi hakkında genel bilgi, iflasa tabi kişiler, iflas teşkilatı, iflas yolları, iflasın hukuki sonuçları, iflasın tasfiyesi, konkordato.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İflas organları ile iflas takibinin çeşitlerini listeleyebilirler. İflas takip çeşitleri arasındaki farklılıkları ortaya koyabilirler. İflas takibi yürütebilirler. İflas takibinde karşılaşabilecek sorunları çözebilirler. İflas takibinin yapılışını formüle edebilirler.
Dersin Amacı İflas takibinin yürütülmesi ve çeşitleri hakında öğrencilere bilgi vermek
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 İflas hukuku hakkında genel bilgi
  Ön Hazırlık: Kuru, B., Arslan, R., Yımaz, E., 2009, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yay., 23. Bası, Ankara
2 İflas organları, iflasa tabi kişiler
  Ön Hazırlık: Kuru, B., Arslan, R., Yımaz, E., 2009, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yay., 23. Bası, Ankara
3 İflas yolları
  Ön Hazırlık: Kuru, B., Arslan, R., Yımaz, E., 2009, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yay., 23. Bası, Ankara
4 İflasın hukuki sonuçlar: Müflis bakımından sonuçları
  Ön Hazırlık: Kuru, B., Arslan, R., Yımaz, E., 2009, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yay., 23. Bası, Ankara
5 İflasın hukuki sonuçları: Alacaklılar bakımından
  Ön Hazırlık: Kuru, B., Arslan, R., Yımaz, E., 2009, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yay., 23. Bası, Ankara
6 İflasın tasfiyesi
  Ön Hazırlık: Kuru, B., Arslan, R., Yımaz, E., 2009, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yay., 23. Bası, Ankara
7 İflasın tasfiye şekilleri
  Ön Hazırlık: Kuru, B., Arslan, R., Yımaz, E., 2009, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yay., 23. Bası, Ankara
8 Arasınav
  Ön Hazırlık: Kuru, B., Arslan, R., Yımaz, E., 2009, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yay., 23. Bası, Ankara
9 İflas masasının idaresi
  Ön Hazırlık: Kuru, B., Arslan, R., Yımaz, E., 2009, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yay., 23. Bası, Ankara
10 Paraya çevirme (satış)
  Ön Hazırlık: Kuru, B., Arslan, R., Yımaz, E., 2009, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yay., 23. Bası, Ankara
11 Paraların paylaştırılması
  Ön Hazırlık: Kuru, B., Arslan, R., Yımaz, E., 2009, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yay., 23. Bası, Ankara
12 İflasın kapanması ve kaldırılması
  Ön Hazırlık: Kuru, B., Arslan, R., Yımaz, E., 2009, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yay., 23. Bası, Ankara
13 İflasın kamu hukuku bakımından sonuçları
  Ön Hazırlık: Kuru, B., Arslan, R., Yımaz, E., 2009, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yay., 23. Bası, Ankara
14 İflas suçları, Konkordato
  Ön Hazırlık: Kuru, B., Arslan, R., Yımaz, E., 2009, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yay., 23. Bası, Ankara
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 0
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 0
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 0
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 0
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 0
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 0
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 0
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 0
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 0
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 0
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 0
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 0
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 0
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 14 2 28
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Kuru, B., Arslan, R., Yımaz, E., 2009, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yay., 23. Bası, Ankara
Diğer Kaynaklar Pekcanıtez, H., Özekes, M. 2009; İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar, Yetkin Yayınları,İstanbul
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)