Ders Adı Ceza Muhakemesi Hukuku
Ders Kodu ADL-205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof.Dr. Faruk TURHAN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Ceza muhakemesinin genel hükümlerinin ve ceza muhakemesine özgü kurumların somut olaylar bakımından nasıl uygulanacağının kavranması, edinilen bilgilerin meslek yaşamında tatbiki
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ceza Muhakemesi Hukuku dersi, bir suçun işlenip işlenmediği; işlenmişse kim tarafından işlenmiş olduğu ve yaptırımın ne olacağı sorununa çözüm getirmek amacıyla, kural olarak Ceza Muhakemesi Kanunu?na göre gerçekleştirilen bir dizi faaliyeti konu edinir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ceza hukukunun genel hükümlerinin ve ceza muhakemesine özgü kurumların somut olaylar bakımından nasıl uygulanacağının kavranması, edinilen bilgilerin meslek yaşamında tatbiki
Dersin Amacı Ceza Muhakemesi hHukukunun genel ilkeleri, kurumları ve işleyişi hakkında bilgilendirmek
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Ceza Muhakemesi Hukukunun tanımı, tarihçesi, kaynakları, yorum ve uygulama alanı.
  Ön Hazırlık: -
2 Ceza Muhakemesinde insan hakları kavramı.
  Ön Hazırlık: -
3 Ceza muhakemesinin ilkeleri.
  Ön Hazırlık: -
4 Muhakemenin yürüyüşüne ilişkin insan hakları.
  Ön Hazırlık: -
5 Ceza Muhakemesinde insan haklarının , temel hak ve özgürlüklerin ihlalinin sonuçları.
  Ön Hazırlık: -
6 Delil yasakları.
  Ön Hazırlık: -
7 Teşkilat yapısı
  Ön Hazırlık: -
8 Arasınav
  Ön Hazırlık: -
9 Ceza muhakemesine katılan kişiler: Hakim, Savcı, Şahsi Davacı.
  Ön Hazırlık: -
10 Mağdur, Suçtan Zarar Gören, Katılan, Şahsi Hak Davacısı.
  Ön Hazırlık: -
11 Şüpheli, Sanık, Müdafi.
  Ön Hazırlık: -
12 Ceza muhakemesinde işlemler, süreler ve adli tatil.
  Ön Hazırlık: -
13 Ceza Muhakemesinde İspat Araçları
  Ön Hazırlık: -
14 Ceza Muhakemesinde İspat: delillerin toplanması, değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: -
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 0
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 0
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 0
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 0
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 0
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 0
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 0
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 0
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 0
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 0
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 0
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 0
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 0
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 24 24
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Bahri Öztürk (Ed.); Durmuş Tezcan, Mustafa R. Erdem, Özge Sırma, Yasemin Saygılar, Esra Alan, Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara, Seçkin, 2009. Nurullah Kunter, Feridun Yenisey, Ayşe Nuhoğlu, Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul, Beta, 2008. Nur Centel, Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul, Beta, 2008. Veli Özer Özbek, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara, Seçkin, 2006. Cumhur Şahin, Ceza Muhakemesi Hukuku I, Ankara, Seçkin, 2007.
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)