Ders Adı İcra Hukuku
Ders Kodu ADL-207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman KAVASOĞLU
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları İcra organları ile icra ve takibinin çeşitlerini listeleyebilirler. İcra takip çeşitleri arasındaki farklılıkları ortaya koyabilirler. İcra takibi yürütebilirler İcra takibinde karşılaşabilecek sorunları çözebilirler. İcra takibinin yapılışını formüle edebilirler.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İcra ve iflas hukuku hakkında genel bilgi, cebri icra çeşitleri, icra teşkilatı, icra dairelerinin görev ve yükümlülükleri, genel haciz yolu ile ilamsız icra, takip talebi, ödeme emri, ödeme emrine itirazın giderilmesi, haciz, haczedilebilir mallar, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip, kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesi, ilamlı icra takibi, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip, ihtiyati haciz
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İcra organları ile icra ve takibinin çeşitlerini listeleyebilirler. İcra takip çeşitleri arasındaki farklılıkları ortaya koyabilirler. İcra takibi yürütebilirler İcra takibinde karşılaşabilecek sorunları çözebilirler. İcra takibinin yapılışını formüle edebilirler.
Dersin Amacı İcra takibinin yürütülmesi ve türleri hakkına bilgi vermek
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 İcra ve iflas hukuku hakkında genel bilgi, cebri icra çeşitleri
  Ön Hazırlık: -
2 İcra teşkilatı, icra dairelerinin görev ve yükümlülükleri
  Ön Hazırlık: -
3 İcra harç ve giderleri, icra işlerinde tebligat, süreler, icra takibinin tarafları
  Ön Hazırlık: -
4 Genel haciz yolu ile ilamsız icra, takip talebi, ödeme emri
  Ön Hazırlık: -
5 Ödeme emrine itiraz, itirazın giderilmesi
  Ön Hazırlık: -
6 Haciz
  Ön Hazırlık: -
7 Haczedilen malların satılması, paranın alacaklıya ödenmesi
  Ön Hazırlık: -
8 Arasınav
  Ön Hazırlık: -
9 Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip
  Ön Hazırlık: -
10 Kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesi
  Ön Hazırlık: -
11 İlamlı icra hakkında genel bilgi
  Ön Hazırlık: -
12 İlamlı icra çeşitleri
  Ön Hazırlık: -
13 Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip
  Ön Hazırlık: -
14 İptal davası, İhtiyati haciz
  Ön Hazırlık: -
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 0
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 0
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 0
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 0
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 0
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 0
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 0
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 0
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 0
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 0
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 0
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 0
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 0
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 40 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 14 2 28
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Kuru, B., Arslan, R., Yımaz, E., 2009, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yay., 23. Bası, Ankara
Diğer Kaynaklar Pekcanıtez, H., Özekes, M. 2009; İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar, Yetkin Yayınları,İstanbul.
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)