Ders Adı Ticaret Hukuku
Ders Kodu ADL-211
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Mehmet Fahrettin ÖNDER
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Fırat KESKİN Arş. Gör. İsmail AKBAŞ
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Ticaret hukukunun, hukuk sistemi ve ticari hayattaki rolü ve önemi. 2) Bireysel ticari girişimler için gerekli bilgilerin verilmesi 3) Ticari faaliyetlerle ilgili temel müesseselerin tanıtımı. 4) Meslek sınavlarına katkı.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ders, Ticaret Hukukunun işletme hukuku kısmıyla sınırlıdır. Derste, Ticaret Hukukunun temel konuları ele alınmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Ticaret hukukunun, hukuk sistemi ve ticari hayattaki rolü ve önemi. 2) Bireysel ticari girişimler için gerekli bilgilerin verilmesi 3) Ticari faaliyetlerle ilgili temel müesseselerin tanıtımı. 4) Meslek sınavlarına katkı.
Dersin Amacı Ticari hayatı düzenleyen kurallardan bir kısmının; kişilerin hem bireysel hem de özel sektördeki çalışmalarında karşılaşacakları, uymak ve uygulamak zorunda kalacakları ticari hükümlerin tanıtılmasıdır. Bu derse ilişkin konular meslek sınavlarında da önemli bir yer tutmaktadır. Böylece öğrenci, bu tür sınavlar için gerekli olan bilgi birikimine de sahip olmaktadır.
WorkPlacement Hukuk Fakültesi
Hafta Konular  
1 Ticaret Hukukunun konusu ve ilgili sistemler, ticari işletmenin temel nitelikleri ve tanımı.
  Ön Hazırlık: -
2 Ticari işletmenin unsurları, merkez ve şube ayırımı.
  Ön Hazırlık: -
3 Ticari işletmenin konu olduğu hukuki muameleler; işletmenin devri ve rehni.
  Ön Hazırlık: -
4 Ticari iş ve ticari hüküm, ticari iş sayılmaya bağlanan sonuçlar, ticari yargı.
  Ön Hazırlık: -
5 Gerçek ve tüzel kişilerde tacir sıfatının kazanılması ve kaybı.
  Ön Hazırlık: -
6 Tacir sıfatının sonuçları.
  Ön Hazırlık: -
7 Ticaret sicili, önemi ve fonksiyonları.
  Ön Hazırlık: -
8 Ticaret unvanı ve işletme adı, Fikri mülkiyet hakları (Özellikle marka, coğrafi işaretler, patent ve know how).
  Ön Hazırlık: -
9 Arasınav
  Ön Hazırlık: -
10 Genel anlamda rekabet hukuku, haksız rekabet, şartları ve ilgili yaptırımlar.
  Ön Hazırlık: -
11 Tacirler için defter tutma zorunluluğu, tutulacak defterler, hüküm ve sonuçları.
  Ön Hazırlık: -
12 Cari hesap.
  Ön Hazırlık: -
13 Tacir yardımcıları, bağlı tacir yardımcıları (ticari mümessil, ticari vekil, seyyar tüccar memurluğu).
  Ön Hazırlık: -
14 Bağlı olmayan tacir yardımcıları (ticaret işleri tellalı, acenta, komisyoncu).
  Ön Hazırlık: -
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 0
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 0
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 0
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 0
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 0
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 0
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 0
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 0
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 0
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 0
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 0
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 0
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 0
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat.
Diğer Kaynaklar Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat.
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)