Ders Adı İdari Yargı İşlemleri ve Uygulamaları
Ders Kodu ADL-212
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Emrah DUMAN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrencinin gerek gündeolik hayatı gerek meslek hayatında kamu idarelerinde ve idai yargı kuruluşlarında karşılaştığı olay ve sorunlara çözüm üretebilmesi, öğrencinin teorik bilgilerini pratiğe dökebilmesi dersin temel çıktısını oluşturmaktadır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kamu görevlisi kavramı, Memurluk statüsü, memurluk hukuki rejimi, kamu malı kavramı, kamu malı ilkeleri ve özellikleri, idarenin mal edinme usulleri, kamulaştırma, idarenin kusurlu sorumluluğu, idarenin kusursuz sorumluluğu, idarenin siyasi denetimi, idarenin idari denetimi, idarenin bağımsız organlar tarafından denetimi, idare hukuku ve idari yargı konularında pratik çalışmalar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kamu görevlisi kavramı, Memurluk statüsü, memurluk hukuki rejimi, kamu malı kavramı, kamu malı ilkeleri ve özellikleri, idarenin mal edinme usulleri, kamulaştırma, idarenin kusurlu sorumluluğu, idarenin kusursuz sorumluluğu, idarenin siyasi denetimi, idarenin idari denetimi, idarenin bağımsız organlar tarafından denetimi, idare hukuku ve idari yargı konularında pratik çalışma konularında öğrencinin yetkinliğini sağlamak dersin hedefini oluşturur.
Dersin Amacı Kamu görevlisi kavramı, Memurluk statüsü, memurluk hukuki rejimi, kamu malı kavramı, kamu malı ilkeleri ve özellikleri, idarenin mal edinme usulleri, kamulaştırma, idarenin kusurlu sorumluluğu, idarenin kusursuz sorumluluğu, idarenin siyasi denetimi, idarenin idari denetimi, idarenin bağımsız organlar tarafından denetimi, idare hukuku ve idari yargı konularında pratik çalışma konularında öğrencinin yetkinliğini sağlamak.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Kamu görevlisi kavramı
  Ön Hazırlık: İdare Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Seçkin Yayıncılık
2 Memurların hukuki statüsü
  Ön Hazırlık: İdare Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Seçkin Yayıncılık
3 Kamu malı kavramı
  Ön Hazırlık: İdare Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Seçkin Yayıncılık
4 Kamu mallarının türleri ve özellikleri
  Ön Hazırlık: İdare Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Seçkin Yayıncılık
5 Kamulaştırma
  Ön Hazırlık: İdare Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Seçkin Yayıncılık
6 İdarenin kusurlu sorumluluğu
  Ön Hazırlık: İdare Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Seçkin Yayıncılık
7 İdarenin kusursuz sorumluluğu
  Ön Hazırlık: İdare Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Seçkin Yayıncılık
8 İdarenin soumluluğunun şartları
  Ön Hazırlık: İdare Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Seçkin Yayıncılık
9 İdarenin siyasi ve idari denetimi
  Ön Hazırlık: İdare Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Seçkin Yayıncılık
10 İdarenin bağımsız organlar tarafından denetimi
  Ön Hazırlık: İdare Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Seçkin Yayıncılık
11 İdare hukuku ve idari yargı pratik çalışmaları
  Ön Hazırlık: İdare Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Seçkin Yayıncılık
12 İdare hukuku ve idari yargı pratik çalışmaları
  Ön Hazırlık: İdare Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Seçkin Yayıncılık
13 İdare hukuku ve idari yargı pratik çalışmaları
  Ön Hazırlık: İdare Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Seçkin Yayıncılık
14 İdare hukuku ve idari yargı pratik çalışmaları
  Ön Hazırlık: İdare Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Seçkin Yayıncılık
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 0
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 0
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 0
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 0
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 0
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 0
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 0
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 0
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 0
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 0
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 0
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 0
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 0
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 91    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu İdare Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Seçkin Yayıncılık
Diğer Kaynaklar 1-İdare Hukukuna Giriş, Kemal GÖZLER 2-İdari Yargı Pratik Çalışma Kitabı, Oğuz SANCAKDAR
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)