Ders Adı Arabuluculuk ve Tahkim Hukuku
Ders Kodu ADL-215
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Süleyman DOST
Dersin Yardımcıları Doç. Dr. Süleyman DOST
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Arabuluculuk ve tahkim kavramlarının öğrenilmesi 2-Arabuluculuk ve tahkim kurallarının öğrenilmesi 3-Arabuluculuk ve tahkim sisteminin uygulanması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 1-Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları 2-Arabuluculuk kavramı 3-Arabuluculuk temel ilkeleri 4-Arabuluculuk aşamaları 5-Arabuculuk mevzuatı 6-Arabuculukta etik 7-Tahkim kavramı 8-Tahkim türleri 9-HMK'da tahkim 10-MTK'da tahkim 11-Tahkim kararlarının uygulanması 12-Yabancı tahkim kararlarının uygulanması 13-Uygulama 14-Uygulama
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Alternatif uyuşmazlık çözüm kuralları hakkında bilgi edinmek
Dersin Amacı Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri hakkında bilgi edinmek
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 1-Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları
  Ön Hazırlık: - Mustafa Serdar ÖZBEK, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara. - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yönetmeliği - Türkiye Arabuluculuk Kurulu Arabuluculuk Sistemi ve Arabulucular için model etik ve uygulama Kuralları - Diğer mevzuatta geçen arabuluculuğa ilişkin hükümler
2 2-Arabuluculuk kavramı
  Ön Hazırlık: - Mustafa Serdar ÖZBEK, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara. - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yönetmeliği - Türkiye Arabuluculuk Kurulu Arabuluculuk Sistemi ve Arabulucular için model etik ve uygulama Kuralları - Diğer mevzuatta geçen arabuluculuğa ilişkin hükümler
3 3-Arabuluculuk temel ilkeleri
  Ön Hazırlık: - Mustafa Serdar ÖZBEK, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara. - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yönetmeliği - Türkiye Arabuluculuk Kurulu Arabuluculuk Sistemi ve Arabulucular için model etik ve uygulama Kuralları - Diğer mevzuatta geçen arabuluculuğa ilişkin hükümler
4 4-Arabuluculuk aşamaları
  Ön Hazırlık: - Mustafa Serdar ÖZBEK, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara. - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yönetmeliği - Türkiye Arabuluculuk Kurulu Arabuluculuk Sistemi ve Arabulucular için model etik ve uygulama Kuralları - Diğer mevzuatta geçen arabuluculuğa ilişkin hükümler
5 5-Arabuculuk mevzuatı
  Ön Hazırlık: - Mustafa Serdar ÖZBEK, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara. - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yönetmeliği - Türkiye Arabuluculuk Kurulu Arabuluculuk Sistemi ve Arabulucular için model etik ve uygulama Kuralları - Diğer mevzuatta geçen arabuluculuğa ilişkin hükümler
6 6-Arabuculukta etik
  Ön Hazırlık: - Mustafa Serdar ÖZBEK, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara. - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yönetmeliği - Türkiye Arabuluculuk Kurulu Arabuluculuk Sistemi ve Arabulucular için model etik ve uygulama Kuralları - Diğer mevzuatta geçen arabuluculuğa ilişkin hükümler
7 7-Tahkim kavramı
  Ön Hazırlık: - Mustafa Serdar ÖZBEK, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara. - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yönetmeliği - Türkiye Arabuluculuk Kurulu Arabuluculuk Sistemi ve Arabulucular için model etik ve uygulama Kuralları - Diğer mevzuatta geçen arabuluculuğa ilişkin hükümler
8 8-Tahkim türleri
  Ön Hazırlık: - Mustafa Serdar ÖZBEK, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara. - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yönetmeliği - Türkiye Arabuluculuk Kurulu Arabuluculuk Sistemi ve Arabulucular için model etik ve uygulama Kuralları - Diğer mevzuatta geçen arabuluculuğa ilişkin hükümler
9 9-HMK'da tahkim
  Ön Hazırlık: - Mustafa Serdar ÖZBEK, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara. - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yönetmeliği - Türkiye Arabuluculuk Kurulu Arabuluculuk Sistemi ve Arabulucular için model etik ve uygulama Kuralları - Diğer mevzuatta geçen arabuluculuğa ilişkin hükümler
10 10-MTK'da tahkim
  Ön Hazırlık: - Mustafa Serdar ÖZBEK, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara. - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yönetmeliği - Türkiye Arabuluculuk Kurulu Arabuluculuk Sistemi ve Arabulucular için model etik ve uygulama Kuralları - Diğer mevzuatta geçen arabuluculuğa ilişkin hükümler
11 11-Tahkim kararlarının uygulanması
  Ön Hazırlık: - Mustafa Serdar ÖZBEK, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara. - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yönetmeliği - Türkiye Arabuluculuk Kurulu Arabuluculuk Sistemi ve Arabulucular için model etik ve uygulama Kuralları - Diğer mevzuatta geçen arabuluculuğa ilişkin hükümler
12 12-Yabancı tahkim kararlarının uygulanması
  Ön Hazırlık: - Mustafa Serdar ÖZBEK, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara. - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yönetmeliği - Türkiye Arabuluculuk Kurulu Arabuluculuk Sistemi ve Arabulucular için model etik ve uygulama Kuralları - Diğer mevzuatta geçen arabuluculuğa ilişkin hükümler
13 13-Uygulama
  Ön Hazırlık: - Mustafa Serdar ÖZBEK, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara. - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yönetmeliği - Türkiye Arabuluculuk Kurulu Arabuluculuk Sistemi ve Arabulucular için model etik ve uygulama Kuralları - Diğer mevzuatta geçen arabuluculuğa ilişkin hükümler
14 14-Uygulama
  Ön Hazırlık: - Mustafa Serdar ÖZBEK, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara. - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yönetmeliği - Türkiye Arabuluculuk Kurulu Arabuluculuk Sistemi ve Arabulucular için model etik ve uygulama Kuralları - Diğer mevzuatta geçen arabuluculuğa ilişkin hükümler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 4
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 3
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 4
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 3
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 2
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 3
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 4
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 3
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 4
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 5
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 3
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 1
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 3
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 3
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 97    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1- Mustafa Serdar ÖZBEK, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara, 2013. 2-Temel Arabuluculuk Eğitimi, Adalet Bakanlığı, 2019.
Diğer Kaynaklar 1- Mustafa Serdar ÖZBEK, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara, 2013. 2-Temel Arabuluculuk Eğitimi, Adalet Bakanlığı, 2019.
Materyal
Dökümanlar 1- Mustafa Serdar ÖZBEK, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara, 2013. 2-Temel Arabuluculuk Eğitimi, Adalet Bakanlığı, 2019.
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)