Ders Adı Vergi ve Harçlar
Ders Kodu ADL-216
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Emrah DUMAN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Vergilendirme ilkeleri, vergi hukukunun kaynakları,verginin tarafları, mükellefin ödevleri, vergilendirme süreçleri, vergi, suç kabahat ve cezaları, vergi uyuşmazlıklarınınidari çözümü, harçların tanımı ve özellikleri, harç türleri, yargılama harçları, icra ve iflas harçları, yargılama harçlarında yükümlülük, yargılama harçlarının hesaplanması ve ödenmesi konularında bilgi sahibi yapmak dersin öğrenme çıktısını oluşturur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Vergilendirme ilkeleri, vergi hukukunun kaynakları,verginin tarafları, mükellefin ödevleri, vergilendirme süreçleri, vergi, suç kabahat ve cezaları, vergi uyuşmazlıklarınınidari çözümü, harçların tanımı ve özellikleri, harç türleri, yargılama harçları, icra ve iflas harçları, yargılama harçlarında yükümlülük, yargılama harçlarının hesaplanması ve ödenmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Vergilendirme ilkeleri, vergi hukukunun kaynakları,verginin tarafları, mükellefin ödevleri, vergilendirme süreçleri, vergi, suç kabahat ve cezaları, vergi uyuşmazlıklarınınidari çözümü, harçların tanımı ve özellikleri, harç türleri, yargılama harçları, icra ve iflas harçları, yargılama harçlarında yükümlülük, yargılama harçlarının hesaplanması ve ödenmesi konularında bilgi sahibi yapmak dersin hedefini oluşturur.
Dersin Amacı Dersin amacı vergilendirme ilkeleri, vergi hukukunun kaynakları,verginin tarafları, mükellefin ödevleri, vergilendirme süreçleri, vergi, suç kabahat ve cezaları, vergi uyuşmazlıklarınınidari çözümü, harçların tanımı ve özellikleri, harç türleri, yargılama harçları, icra ve iflas harçları, yargılama harçlarında yükümlülük, yargılama harçlarının hesaplanması ve ödenmesi konularında bilgi sahibi yapmaktır.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Vergilendirme ilkeleri
  Ön Hazırlık: Damge Vergisi ve Harçlar Bilgisi, İdris Hakan FURTUN
2 vergi hukukunun kaynakları
  Ön Hazırlık: Damge Vergisi ve Harçlar Bilgisi, İdris Hakan FURTUN
3 verginin tarafları
  Ön Hazırlık: Damge Vergisi ve Harçlar Bilgisi, İdris Hakan FURTUN
4 vergilendirme süreçleri
  Ön Hazırlık: Damge Vergisi ve Harçlar Bilgisi, İdris Hakan FURTUN
5 vergi suç kabahat ve cezaları
  Ön Hazırlık: Damge Vergisi ve Harçlar Bilgisi, İdris Hakan FURTUN
6 vergi uyuşmazlıklarının idari çözümü
  Ön Hazırlık: Damge Vergisi ve Harçlar Bilgisi, İdris Hakan FURTUN
7 harçların tanımı ve özellikleri
  Ön Hazırlık: Damge Vergisi ve Harçlar Bilgisi, İdris Hakan FURTUN
8 Harç türleri
  Ön Hazırlık: Damge Vergisi ve Harçlar Bilgisi, İdris Hakan FURTUN
9 Yargılama harçları
  Ön Hazırlık: Damge Vergisi ve Harçlar Bilgisi, İdris Hakan FURTUN
10 icra ve iflas harçları
  Ön Hazırlık: Damge Vergisi ve Harçlar Bilgisi, İdris Hakan FURTUN
11 yargılama harçlarında yükümlülük
  Ön Hazırlık: Damge Vergisi ve Harçlar Bilgisi, İdris Hakan FURTUN
12 yargılama harçlarının hesaplanması ve ödenmesi
  Ön Hazırlık: Damge Vergisi ve Harçlar Bilgisi, İdris Hakan FURTUN
13 Pratik çalışma
  Ön Hazırlık: Damge Vergisi ve Harçlar Bilgisi, İdris Hakan FURTUN
14 Pratik çalışma
  Ön Hazırlık: Damge Vergisi ve Harçlar Bilgisi, İdris Hakan FURTUN
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 0
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 0
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 0
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 0
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 0
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 0
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 0
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 0
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 0
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 0
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 0
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 0
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 0
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 14 3 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Damge Vergisi ve Harçlar Bilgisi, İdris Hakan FURTUN
Diğer Kaynaklar Damge Vergisi ve Harçlar Bilgisi, İdris Hakan FURTUN
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)