Ders Adı Sağlık Hukuku
Ders Kodu ADL-218
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Hatice MESCİ
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Sağlık hukukunu oluşturan mevzuatın ne olduğunun öğretilmesi 2- Sağlık mevzuatına kolayca ulaşabilen sağlık yöneticileri yetiştirilmesi 3- Sağlık mevzuatını güncel olarak takip edebilme yeteneğinin kazandırılması 4- Sağlık alanındaki ulusal ve uluslar arası örgütlenmenin anlaşılması 5- Sağlık kamu hizmetinin yürütülmesinden doğan sorumluluğun yerine getirilmesi ve böylece hasta haklarının korunması 6- Tıbbi etik ilke ve uygulamalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türkiye ve dünyada sağlık alanında yer alan ulusal ve uluslararası teşkilatlardan tıbbi etik ilkelerine kadar her türlü yazılı ve yazısız kurallar ve uygulamalar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Temel bir hak ve özgürlük olarak sağlık hakkının ve hasta hakları başta olmak üzere sağlık hukukunun temel ilkelerinin anlatılması, sağlık kuruluşlarının örgütlenmesine dair kuralların bilinmesinin sağlanması, tıbbi sözleşmelerden kaynaklanan sorumluluk kavramı ve öneminin gösterilmesi ve tıbbi etik ilkelerinin öneminin anlatılması
Dersin Amacı 1- Sağlık alanında insanların sahip oldukları temel hakları öğretmek 2- Ulusal ve uluslararası düzenlemeleri incelemek; 3- Türkiye’de sağlık alanında kamu ve özel sektörün örgütlenme kural ve ilkelerini tespit etmek; 4- Sağlık alanında ‘sorumluluk’ kavramını açıklamak; 5- Tıbbi Etik ilke ve uygulama örneklerini incelemek; 6- Sağlık hukukunu yakından ilgilendiren sosyal güvenlik hukuku ile ilişkisini incelemektir.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Temel insan hakkı olarak sağlık hakkı
  Ön Hazırlık: 1. ER, Ünal; Sağlık Hukuku, 2008. 2. ÜÇIŞIK, Fehim; Sağlık Hukuku, 2010. 3. HAKERİ, Hakan; Tıp Hukuku, 2012. 4. ATEŞ, Metin; Sağlık Hizmetleri Yönetimi, 2011.
2 Uluslararası Sağlık örgütleri, ulusal sağlık örgütlenmesi
  Ön Hazırlık: 1. ER, Ünal; Sağlık Hukuku, 2008. 2. ÜÇIŞIK, Fehim; Sağlık Hukuku, 2010. 3. HAKERİ, Hakan; Tıp Hukuku, 2012. 4. ATEŞ, Metin; Sağlık Hizmetleri Yönetimi, 2011.
3 Meslek odaları ve üst kuruluşları
  Ön Hazırlık: 1. ER, Ünal; Sağlık Hukuku, 2008. 2. ÜÇIŞIK, Fehim; Sağlık Hukuku, 2010. 3. HAKERİ, Hakan; Tıp Hukuku, 2012. 4. ATEŞ, Metin; Sağlık Hizmetleri Yönetimi, 2011.
4 Özel Sağlık kuruluşları
  Ön Hazırlık: 1. ER, Ünal; Sağlık Hukuku, 2008. 2. ÜÇIŞIK, Fehim; Sağlık Hukuku, 2010. 3. HAKERİ, Hakan; Tıp Hukuku, 2012. 4. ATEŞ, Metin; Sağlık Hizmetleri Yönetimi, 2011.
5 Hastane yönetimi ilke ve kuralları
  Ön Hazırlık: 1. ER, Ünal; Sağlık Hukuku, 2008. 2. ÜÇIŞIK, Fehim; Sağlık Hukuku, 2010. 3. HAKERİ, Hakan; Tıp Hukuku, 2012. 4. ATEŞ, Metin; Sağlık Hizmetleri Yönetimi, 2011.
6 Kamu Hastaneleri Birlikleri yönetimi ilke ve kuralları
  Ön Hazırlık: 1. ER, Ünal; Sağlık Hukuku, 2008. 2. ÜÇIŞIK, Fehim; Sağlık Hukuku, 2010. 3. HAKERİ, Hakan; Tıp Hukuku, 2012. 4. ATEŞ, Metin; Sağlık Hizmetleri Yönetimi, 2011.
7 Kamu sağlığı kavramı ve kamu sağlığının korunması
  Ön Hazırlık: 1. ER, Ünal; Sağlık Hukuku, 2008. 2. ÜÇIŞIK, Fehim; Sağlık Hukuku, 2010. 3. HAKERİ, Hakan; Tıp Hukuku, 2012. 4. ATEŞ, Metin; Sağlık Hizmetleri Yönetimi, 2011.
8 Sağlık hukukunda tedavi sözleşmeleri ve niteliği
  Ön Hazırlık: 1. ER, Ünal; Sağlık Hukuku, 2008. 2. ÜÇIŞIK, Fehim; Sağlık Hukuku, 2010. 3. HAKERİ, Hakan; Tıp Hukuku, 2012. 4. ATEŞ, Metin; Sağlık Hizmetleri Yönetimi, 2011.
9 Sağlık hukukunda sorumluluk kavramı
  Ön Hazırlık: 1. ER, Ünal; Sağlık Hukuku, 2008. 2. ÜÇIŞIK, Fehim; Sağlık Hukuku, 2010. 3. HAKERİ, Hakan; Tıp Hukuku, 2012. 4. ATEŞ, Metin; Sağlık Hizmetleri Yönetimi, 2011.
10 Sağlık hukukunda kurumların sorumluluğu
  Ön Hazırlık: 1. ER, Ünal; Sağlık Hukuku, 2008. 2. ÜÇIŞIK, Fehim; Sağlık Hukuku, 2010. 3. HAKERİ, Hakan; Tıp Hukuku, 2012. 4. ATEŞ, Metin; Sağlık Hizmetleri Yönetimi, 2011.
11 Sağlık hukukunda sağlık personelinin sorumluluğu
  Ön Hazırlık: 1. ER, Ünal; Sağlık Hukuku, 2008. 2. ÜÇIŞIK, Fehim; Sağlık Hukuku, 2010. 3. HAKERİ, Hakan; Tıp Hukuku, 2012. 4. ATEŞ, Metin; Sağlık Hizmetleri Yönetimi, 2011.
12 Sağlık uygulamalarından kaynaklanan ceza sorumluluğu
  Ön Hazırlık: 1. ER, Ünal; Sağlık Hukuku, 2008. 2. ÜÇIŞIK, Fehim; Sağlık Hukuku, 2010. 3. HAKERİ, Hakan; Tıp Hukuku, 2012. 4. ATEŞ, Metin; Sağlık Hizmetleri Yönetimi, 2011.
13 Tıbbi etik ilkeleri ve uygulama örnekleri
  Ön Hazırlık: 1. ER, Ünal; Sağlık Hukuku, 2008. 2. ÜÇIŞIK, Fehim; Sağlık Hukuku, 2010. 3. HAKERİ, Hakan; Tıp Hukuku, 2012. 4. ATEŞ, Metin; Sağlık Hizmetleri Yönetimi, 2011.
14 Hasta hakları ve korunması
  Ön Hazırlık: 1. ER, Ünal; Sağlık Hukuku, 2008. 2. ÜÇIŞIK, Fehim; Sağlık Hukuku, 2010. 3. HAKERİ, Hakan; Tıp Hukuku, 2012. 4. ATEŞ, Metin; Sağlık Hizmetleri Yönetimi, 2011.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 0
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 0
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 0
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 0
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 0
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 0
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 0
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 0
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 0
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 0
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 0
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 0
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 0
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 16 16
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 18 18
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1. ER, Ünal; Sağlık Hukuku, 2008. 2. ÜÇIŞIK, Fehim; Sağlık Hukuku, 2010. 3. HAKERİ, Hakan; Tıp Hukuku, 2012. 4. ATEŞ, Metin; Sağlık Hizmetleri Yönetimi, 2011.
Diğer Kaynaklar 1. AYDIN, Murat; Tıbbi Müdahale Olarak Organ ve Doku Nakli ve Ceza Sorumluluğu, 2008. 2. ÇAKMUT, Özlem; Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi, 2002. 3. ÇATAK IRIZ, Betül; Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Zararlardan Dolayı İdarenin Sorumluluğu, 2011. 4. DEMİR, Mehmet; Sağlık ve Tıp Hukuku Mevzuatı, Uluslararası Kaynaklar, 2006. 5. DEMİR, Mehmet; Tıbbi Organizasyon Kusuru Açısından Hastanelerin Hukuksal Sorumluluğu, 2010. 6. HATIRNAZ, Gültezer; Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu ve Hasta Hakları, 2009. 7. İPEKYÜZ, Filiz; Türk Hukukunda Hekimlik Sözleşmesi, 2006. 8. KARAKAŞ, İsa; Uygulamalı Genel Sağlık Sigortası Rehberi, 2010. 9. KARASU, Sinem; Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü, 2009. 10. KICALIOĞLU, Mustafa; Doktorların ve Hastanelerin Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Sorumlulukları, 2011. 11. KIZILARSLAN, Hakan; Vücudun Muayenesi ve Örnek Alma, 2007. 12. METİN, Sevtap; Biyo-Tıp Etiği ve Hukuk, 2010. 13. ÖZAY, Merter; Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumluluğu, 2006. 14. ÖZDEMİR, Hayrünnisa; Özel Hukukta Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi, 2004. 15. PETEK, Hasan; İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu, 2009. 16. SARITAŞ, Hatice; Hasta Hakları Açısından Hekim Sorumluluğu, 2006. 17. SERT, Gürkan; Hasta Hakları, 2004. 18. SERT, Gürkan; Tıp Etiği ve Mahremiyet Hakkı, 2008. 19. ŞENOCAK, Zarife; Özel Hukukta Hekimin Sorumluluğu, 1998. 20. TACİR, Hamide, Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı, 2011. 21. TÜRKMEN, Ali; Hasta ve Hekim Hukuku, 2010. 22. YILMAZ, Battal; Hekimin Hukuki Sorumluluğu, 2010. 23. KAZMIER, Janice; Health Care Law, 2008. 24. FURROW, Barry; JOST, Timoty; JOHNSON, Sandra; Health Law, 2000. 25. KERVEY, Tamara; McHALE, Jean Vanessa; Health Law and The European Union, 2004. 26. MOSSIALOS, Elias;PERMANAND, Govin; BAETEN, Rita; KERVEY, Tamara; Health Systems Governance in Europe, 2010. 27. GOSTIN, Lawrence; Public Health Law and Ethics, 2002.
Materyal
Dökümanlar 1. GÜZEL, Ali; Uluslararası I.Sağlık Hukuku Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi, 2010. 2. GÜZEL, Ali, Uluslararası II.Sağlık Hukuku Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi, 2011. 3. SEMPOZYUM, Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, 2008 4. BAYGIN, Cem; UÇAR, Metin; BÜYÜKAY, Yusuf; Sağlık Hukuku Sempozyumu, Erzincan, 2006. 5. SARP, Nilgün; HAKERİ, Hakan; Sağlık Hukuku Sempozyumu, Kıbrıs, 2010. 6. SARP, Nilgün; II.Sağlık Hukuku Sempozyumu, Kıbrıs, 2011.
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)