Ders Adı Adli Tıp
Ders Kodu ADL-222
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Süleyman Serhat GÜRPINAR
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları adli ölüm olgularının bulgularını analiz edebilir. adli kanıtları değerlendirebilir. ahlaka karşı yapılan fiilleri tanımlayabilir. adli rapor yazabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ölüm, ölümün erken belirtileri, ölümün geç belirtileri, çürümenin istisnaları, keşif, otopsi, asfiksiler, yaralar, adli rapor, yanma tekniği, çocuk öldürmeler, ahlaka karşı yapılan fiiller, patolojik ölümler, çocuk istismarı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri adli ölüm olgularının bulgularını analiz edebilir. adli kanıtları değerlendirebilir. ahlaka karşı yapılan fiilleri tanımlayabilir. adli rapor yazabilir.
Dersin Amacı Adli ölüm olgularının bulgu ve kanıtlarını değerlendirme yetisini geliştirmektir.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Ölüm
  Ön Hazırlık: Tunalı, İ. 2001; Adli Tıp, Seçkin Yayıncılık, Ankara
2 Ölümün erken belirtileri
  Ön Hazırlık: Tunalı, İ. 2001; Adli Tıp, Seçkin Yayıncılık, Ankara
3 Ölümün geç belirtileri
  Ön Hazırlık: Tunalı, İ. 2001; Adli Tıp, Seçkin Yayıncılık, Ankara
4 Çürümenin istisnaları
  Ön Hazırlık: Tunalı, İ. 2001; Adli Tıp, Seçkin Yayıncılık, Ankara
5 Fethi kabir
  Ön Hazırlık: Tunalı, İ. 2001; Adli Tıp, Seçkin Yayıncılık, Ankara
6 Otopsi
  Ön Hazırlık: Tunalı, İ. 2001; Adli Tıp, Seçkin Yayıncılık, Ankara
7 Asfiksiler
  Ön Hazırlık: Tunalı, İ. 2001; Adli Tıp, Seçkin Yayıncılık, Ankara
8 Arasınav
  Ön Hazırlık: Tunalı, İ. 2001; Adli Tıp, Seçkin Yayıncılık, Ankara
9 Yaralar
  Ön Hazırlık: Tunalı, İ. 2001; Adli Tıp, Seçkin Yayıncılık, Ankara
10 Zehirlenmeler
  Ön Hazırlık: Tunalı, İ. 2001; Adli Tıp, Seçkin Yayıncılık, Ankara
11 Çocuk öldürmeler
  Ön Hazırlık: Tunalı, İ. 2001; Adli Tıp, Seçkin Yayıncılık, Ankara
12 Ahlaka karşı yapılan fiiller
  Ön Hazırlık: Tunalı, İ. 2001; Adli Tıp, Seçkin Yayıncılık, Ankara
13 Patolojik ölümler
  Ön Hazırlık: Tunalı, İ. 2001; Adli Tıp, Seçkin Yayıncılık, Ankara
14 Adli rapor
  Ön Hazırlık: Tunalı, İ. 2001; Adli Tıp, Seçkin Yayıncılık, Ankara
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 0
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 0
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 0
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 0
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 0
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 0
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 0
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 0
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 0
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 0
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 0
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 0
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 0
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 16 16
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 94    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Soysal, Z. 1999; Adli Otopsi Cilt I-II-III, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak. Yayınları, İstanbul
Diğer Kaynaklar Tunalı, İ. 2001; Adli Tıp, Seçkin Yayıncılık, Ankara Robinson, S. P. 1996; Principles of Forensic Medicine, Oxford University Press Polat, O. 2009; Klinik Adli Tıp - Adli Tıp Uygulamaları, Seçkin Yayıncılık, Ankara
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)