Ders Adı Mahalli İdareler Hukuku
Ders Kodu ADL-223
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Emrah DUMAN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Mahalli idareler hukukuna ilişkin temel giriş konuları ve kavramları, mahalli idare kavramı, mahalli idare ile benzer kavramların karşılaştırılması, yetki paylaşımı, kamu tüzel kişiliği ilkesi, mahalli idarelerin özerkliği, vesayet, hiyerarşi, İl özel idaresi, belediye, büyükşehir belediyesi, köy konularında öğrencinin temel hukuki yetkinliğe ulaşması ve gündelik sivil ve mesleki hayatında farkındalık oluşturmasıdır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Mahalli idareler hukukuna ilişkin temel giriş konuları ve kavramları, mahalli idare kavramı, mahalli idare ile benzer kavramların karşılaştırılması, yetki paylaşımı, kamu tüzel kişiliği ilkesi, mahalli idarelerin özerkliği, vesayet, hiyerarşi, İl özel idaresi, belediye, büyükşehir belediyesi, köy
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Mahalli idareler hukukuna ilişkin temel giriş konuları ve kavramları, mahalli idare kavramı, mahalli idare ile benzer kavramların karşılaştırılması, yetki paylaşımı, kamu tüzel kişiliği ilkesi, mahalli idarelerin özerkliği, vesayet, hiyerarşi, İl özel idaresi, belediye, büyükşehir belediyesi, köy konularında öğrencinin temel hukuki yetkinliğe ulaşması dersin hedefini oluşturmaktadır.
Dersin Amacı Mahalli idareler hukukuna ilişkin temel giriş konuları ve kavramları, mahalli idare kavramı, mahalli idare ile benzer kavramların karşılaştırılması, yetki paylaşımı, kamu tüzel kişiliği ilkesi, mahalli idarelerin özerkliği, vesayet, hiyerarşi, İl özel idaresi, belediye, büyükşehir belediyesi, köy konularında öğrencinin donanıma sahip olmasını sağlamak.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Mahalli idareler hukukunun tanımı, konusu, kısımları
  Ön Hazırlık: Mahalli İdareler Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Ekin Yayınları
2 Mahalli idareler hukuku ön konuları
  Ön Hazırlık: Mahalli İdareler Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Ekin Yayınları
3 Mahalli idare kavramı
  Ön Hazırlık: Mahalli İdareler Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Ekin Yayınları
4 Mahalli idare kavramı ile benzer kavramların karşılaştırılması
  Ön Hazırlık: Mahalli İdareler Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Ekin Yayınları
5 Yetki paylaşımı
  Ön Hazırlık: Mahalli İdareler Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Ekin Yayınları
6 Kamu tüzel kişiliği
  Ön Hazırlık: Mahalli İdareler Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Ekin Yayınları
7 Özerklik
  Ön Hazırlık: Mahalli İdareler Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Ekin Yayınları
8 Vesayet
  Ön Hazırlık: Mahalli İdareler Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Ekin Yayınları
9 Hiyerarşi
  Ön Hazırlık: Mahalli İdareler Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Ekin Yayınları
10 İl Özel İdaresi
  Ön Hazırlık: Mahalli İdareler Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Ekin Yayınları
11 Belediye
  Ön Hazırlık: Mahalli İdareler Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Ekin Yayınları
12 Büyükşehir Belediyesi
  Ön Hazırlık: Mahalli İdareler Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Ekin Yayınları
13 Köy
  Ön Hazırlık: Mahalli İdareler Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Ekin Yayınları
14 Mahalli Kamu Kurumları
  Ön Hazırlık: Mahalli İdareler Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Ekin Yayınları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 0
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 0
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 0
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 0
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 0
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 0
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 0
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 0
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 0
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 0
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 0
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 0
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 0
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 30 1 30
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 30 1 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 30 1 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ramazan ŞENGÜL, YEREL YÖNETİMLER, UMUTTEPE YAYINLARI, KOCAELİ, 2016. Mahalli İdareler Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Ekin Yayınları
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)