Ders Adı Kriminoloji
Ders Kodu ADL-224
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Salih KORKMAZ
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Ceza adalet sisteminin yapısını ve fonksiyonunun tanımlar. 2-Suça iten faktörleri öğrenir. 3-Suçla bağlantılı faktörleri öğrenir 4-Ceza hukukunun temel kavramlarını öğrenir. 5-Kriminolojinin sosyolojik yönleri, çocuk suçluluğu ve sokak çeteleri kavramlarını tanımlar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Suç, suçlu, kriminoloji kavramları, ceza adalet sisteminin amacı, kriminolojinin tanımı, tarihçesi, benzer bilim dalları ile ilişkisi, kriminolojide araştırma metodları, kriminolojide düşünceler ve teoriler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Ceza adalet sisteminin yapısını ve fonksiyonunun tanımlar. 2-Suça iten faktörleri öğrenir. 3-Suçla bağlantılı faktörleri öğrenir 4-Ceza hukukunun temel kavramlarını öğrenir. 5-Kriminolojinin sosyolojik yönleri, çocuk suçluluğu ve sokak çeteleri kavramlarını tanımlar.
Dersin Amacı Kriminoloji hakkında bilgi vermektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kriminoloji kavramı, tanımı, konusu ve görevi
  Ön Hazırlık: Akıncı, F. 2008; Viktimoloji, Beta Yayınları, İstanbul
2 Kriminolojinin diğer bilimlerle ilişkisi
  Ön Hazırlık: Akıncı, F. 2008; Viktimoloji, Beta Yayınları, İstanbul
3 Kriminolojide araştırma yöntemleri ve bilinmeyen suçluluk
  Ön Hazırlık: Akıncı, F. 2008; Viktimoloji, Beta Yayınları, İstanbul
4 Yaşa, cinsiyete ve medeni duruma göre suçluluk
  Ön Hazırlık: Akıncı, F. 2008; Viktimoloji, Beta Yayınları, İstanbul
5 Irk, din, kültür ve suçluluk
  Ön Hazırlık: Akıncı, F. 2008; Viktimoloji, Beta Yayınları, İstanbul
6 Toplumsal değişim ve suçluluk
  Ön Hazırlık: Akıncı, F. 2008; Viktimoloji, Beta Yayınları, İstanbul
7 İkamet Çevresi ve suçluluk
  Ön Hazırlık: Akıncı, F. 2008; Viktimoloji, Beta Yayınları, İstanbul
8 Alkol,uyuşturucu ve suçluluk
  Ön Hazırlık: Akıncı, F. 2008; Viktimoloji, Beta Yayınları, İstanbul
9 Arasınav
  Ön Hazırlık: Akıncı, F. 2008; Viktimoloji, Beta Yayınları, İstanbul
10 Alkol,uyuşturucu ve suçluluk
  Ön Hazırlık: Akıncı, F. 2008; Viktimoloji, Beta Yayınları, İstanbul
11 Suç mağdurları
  Ön Hazırlık: Akıncı, F. 2008; Viktimoloji, Beta Yayınları, İstanbul
12 Gençlik çeteleri, organize suçluluk ve terörizm
  Ön Hazırlık: Akıncı, F. 2008; Viktimoloji, Beta Yayınları, İstanbul
13 Bireysel silahlanma ve suç
  Ön Hazırlık: Akıncı, F. 2008; Viktimoloji, Beta Yayınları, İstanbul
14 Medya ve suçluluk
  Ön Hazırlık: Akıncı, F. 2008; Viktimoloji, Beta Yayınları, İstanbul
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 2
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 2
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 3
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 2
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 3
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 3
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 2
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 4
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 2
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 2
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 2
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 0
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 0
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 8 16
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 92    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Akıncı, F. 2008; Viktimoloji, Beta Yayınları, İstanbul
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)