Ders Adı Hızlı Okuma Teknikleri
Ders Kodu ADL-225
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Salih Korkmaz
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Bu dersi alan öğrenci, yazılı metinleri, derste öğretilen teknikleri öğrenmeden önceki durumuna göre daha hızlı okuyabilir ve daha etkin anlayabilir. 2- okuma kavramı ve okumanın unsurları hakkında bilgi sahibi olma 3- Okumada etkili olan unsurların neler olduğunu bilme 4- Okuma hızını yüksek seviyelere çıkarabilme 5- Okumaya başlarken gerekli hazırlıkların neler olduğunu bilme ve bu hazırlıkları yapabilme 6- Okurken konstrasyonun dağılmasını önleme 7- Okuma hızının ve anlama oranının yükselmesi ile özgüvendeki artışı farketme 8- Kişisel potansiyeli geliştirerek hayat boyu kullanılabilecek bir beceriye sahip olma 9- Mesleğe giriş için yapılan (DGS, KPSS) sınavlarında hızlı okuma teknikleri ile zamandan tasarruf sağlayabilirler.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Mevcut okuma alışkanlığınızın değerlendirilmesi, hedef belirleme, hızlı okuma tekniklerinin kapsamı, okuma frenleri ve bunlardan kurtuluş yolları, pratik okumanın püf noktaları, 80/20 kuralı ve hızlı anlama, okuma, göz ve beyin ilişkisi, sol beyin/sağ beyin ilişkisi, hızlı okuma göz egzersizleri, blok okuma çalışmaları, donanım geliştirme alıştırmaları, zihni okumaya hazırlama ve konsantrasyon sağlayarak anlama, belleğimizden yararlanma, yüksek motivasyon ve konsantrasyonla okuma, mevcut okuma gelişimlerinin değerlendirmesi girmektedir. Dersin sonunda okuma, anlama ve kavrama hızını yükseltmek, dikkat ve konsantrasyonu artmış öğrenciler yetiştirilerek, gerek ders çalışırken gerekse günlük hayatta kitap okurken veya mesleğe giriş için yapılan (DGS, KPSS) sınavlarında hızlı okuma teknikleri ile zamandan tasarruf sağlayabilen, okuduklarını daha konsantre, etkin ve hızlı bir şekilde özümseyen, değerlendiren ve daha iyi akılda tutan, verimli bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Daha hızlı ve etkin görme ve algımanın sağlanması 2-Görsel algılama düzeyi geliştirerek okuma 3-Anlama düzeylerini yükseltmek
Dersin Amacı Öğrencilere okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırmada anlayarak ve hızlı okumanın tekniği hakkında bilgi ve beceri kazandırma, öğrencilerin her türlü okuma durumlarını başarı ile gerçekleştirmede yöntem bilgi ve becerisi kazanmalarının yanı sıra gözümüzün kaslarını eğitmeyi, gözümüzün çevik görmesini, görme alanını genişletmeyi, okurken gözlerimize daha etkin bir üretim kazandırmayı ve bütün bunlarla görme ve algılama arasında uyum sağlamayı amaçlar.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Hızlı okumanın önemi,amacı, kapsamı
  Ön Hazırlık: Anthony Rain, Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri, Ankara. MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), Etkin ve hızlı okuma, Ankara
2 Klasik ve hızlı okumayı karşılaştırma
  Ön Hazırlık: Anthony Rain, Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri, Ankara. MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), Etkin ve hızlı okuma, Ankara
3 Hızlı okumanın temel değişkenleri
  Ön Hazırlık: Anthony Rain, Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri, Ankara. MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), Etkin ve hızlı okuma, Ankara
4 Hızlı okumanın aşamaları
  Ön Hazırlık: Anthony Rain, Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri, Ankara. MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), Etkin ve hızlı okuma, Ankara
5 Hızlı kavrama için göz egzersizleri
  Ön Hazırlık: Anthony Rain, Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri, Ankara. MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), Etkin ve hızlı okuma, Ankara
6 Hızlı okuma uygulaması
  Ön Hazırlık: Anthony Rain, Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri, Ankara. MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), Etkin ve hızlı okuma, Ankara
7 Dakikada kaç kelime okunduğunu ölçme, okuma hızını ölçme uygulaması
  Ön Hazırlık: Anthony Rain, Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri, Ankara. MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), Etkin ve hızlı okuma, Ankara
8 Dikkat, odaklanma ve konsantrasyon egzersizleri
  Ön Hazırlık: Anthony Rain, Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri, Ankara. MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), Etkin ve hızlı okuma, Ankara
9 Anlayarak hızlı okuma, manuel egzersizleri ve uygulaması
  Ön Hazırlık: Anthony Rain, Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri, Ankara. MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), Etkin ve hızlı okuma, Ankara
10 Farklı ve amaca yönelik okuma biçimleri
  Ön Hazırlık: Anthony Rain, Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri, Ankara. MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), Etkin ve hızlı okuma, Ankara
11 Hatırlamaya yönelik işaret, yön kullanabilen çeşitli okuma teknikleri
  Ön Hazırlık: Anthony Rain, Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri, Ankara. MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), Etkin ve hızlı okuma, Ankara
12 Tam okuma kaynağını alma, üstün okuma seçerek okuma, atlayarak okuma teknikleri
  Ön Hazırlık: Anthony Rain, Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri, Ankara. MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), Etkin ve hızlı okuma, Ankara
13 Okuma şeklinin alışkanlık haline gelmesi için çalışmalar
  Ön Hazırlık: Anthony Rain, Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri, Ankara. MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), Etkin ve hızlı okuma, Ankara
14 Okuma önerileri ve kontrol çalışmaları
  Ön Hazırlık: Anthony Rain, Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri, Ankara. MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), Etkin ve hızlı okuma, Ankara
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 0
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 0
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 0
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 0
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 0
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 0
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 0
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 0
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 0
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 0
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 0
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 0
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 0
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 14 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 14 2 28
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 99    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1- Anthony Rain, Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri, Ankara. 2- MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), Etkin ve Hızlı Okuma, Ankara
Diğer Kaynaklar Metronom ritm programı Labirent egzersizleri Metin okuma anlama anlama egzersizleri Kronometre kullanma bilgisi
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)