Ders Adı İmar Hukuku
Ders Kodu ADL-226
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Vahdettin AYDIN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Kent planı türlerini ve planlama birimleri ile planlamanın temel kavramlarını listeleyebileceklerdir. 2-Plan türleri ile planlama birimleri arasındaki bağı gösterebileceklerdir. 3-İdari yargı kararlarını plânlamanın dayandığı temel kavramlar açısından yorumlayabileceklerdir. 4-Her plan türünde planlamayı yapan birimler, planlamaya temel teşkil eden kavramlar ve plan ilişkisini analiz edebileceklerdir. 5-Başarılı bir planlama modeli tasarlayabileceklerdir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İmar hukukunun tanımı, imar hukukunun kaynakları, imar hukukunun idare hukuku içinde yeri, Türkiye'de plânlama kademeleri, plânlamadan sorumlu olan kamusal kurumlar, imar hukukunun tarihi, 3194 sayılı İmar Kanunu, diğer kanunlar (Çevre Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, vs.), Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararlarının incelemesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Kent planı türlerini ve planlama birimleri ile planlamanın temel kavramlarını listeleyebileceklerdir. 2-Plan türleri ile planlama birimleri arasındaki bağı gösterebileceklerdir. 3-İdari yargı kararlarını plânlamanın dayandığı temel kavramlar açısından yorumlayabileceklerdir. 4-Her plan türünde planlamayı yapan birimler, planlamaya temel teşkil eden kavramlar ve plan ilişkisini analiz edebileceklerdir. 5-Başarılı bir planlama modeli tasarlayabileceklerdir.
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilere imar planlamaları ve uygulamaları hakkında genel bilgiler vermektir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İmar hukukunun tanımı ve tarihsel gelişimi
  Ön Hazırlık: -
2 İmar hukukunun kaynakları
  Ön Hazırlık: -
3 İmar hukukunun Türk Hukukundaki yeri
  Ön Hazırlık: -
4 Türkiye'de plânlama kademeleri
  Ön Hazırlık: -
5 Plânlamadan sorumlu olan kamusal kurumlar
  Ön Hazırlık: -
6 3194 sayılı İmar Kanunu
  Ön Hazırlık: -
7 3194 sayılı İmar Kanunu
  Ön Hazırlık: -
8 3194 sayılı İmar Kanunu
  Ön Hazırlık: -
9 Arasınav
  Ön Hazırlık: -
10 Diğer kanunlar (Çevre Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, vs.)
  Ön Hazırlık: -
11 Mahkeme kararları incelemeleri
  Ön Hazırlık: -
12 Mahkeme kararları incelemeleri
  Ön Hazırlık: -
13 Mahkeme kararları incelemeleri
  Ön Hazırlık: -
14 Mahkeme kararları incelemeleri
  Ön Hazırlık: -
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 1
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 2
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 2
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 1
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 1
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 2
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 1
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 4
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 5
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 3
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 0
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 0
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 0
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1-Mengi, A. ve Keleş, R. 2003; İmar Hukukuna Giriş, İmge Kitabevi, Ankara. 2-Kalabalık, H., 2009, İmar Hukuku Dersleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)