Ders Adı Mesleki Yabancı Dil
Ders Kodu ADL-227
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Okutman Rabia Akın
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları mesleki metinleri okuyup anlayabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği alanla ilgili makaleler, metinler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri mesleki metinleri okuyup anlayabilme
Dersin Amacı İngilizce mesleki terminolojiye hakimiyet ve asgari mesleki İngilizce bilgisi kazandırılması.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 temel mesleki kelime öğrenimi
  Ön Hazırlık: sözlü anlatım ve metin analizi yapma
2 temel mesleki kelime öğrenimi
  Ön Hazırlık: sözlü anlatım ve metin analizi yapma
3 Türk hukuk sistemine giriş üzerine örnek metin inceleme
  Ön Hazırlık: karşılıklı tartışma yöntemi ile metin analizi yapma
4 Türk hukuk sistemine giriş üzerine örnek metin inceleme
  Ön Hazırlık: karşılıklı tartışma yöntemi ile metin analizi yapma
5 Türk hukuk sistemine giriş üzerine örnek metin inceleme
  Ön Hazırlık: karşılıklı tartışma yöntemi ile metin analizi yapma
6 temel mesleki kelime ve kalıp öğrenimi
  Ön Hazırlık: sözlü anlatım ve metin analizi yapma
7 temel mesleki kelime ve kalıp öğrenimi
  Ön Hazırlık: sözlü anlatım ve metin analizi yapma
8 temel mesleki kelime ve kalıp öğrenimi
  Ön Hazırlık: sözlü anlatım ve metin analizi yapma
9 araınav
  Ön Hazırlık: arasınav
10 Türk Ceza Kanunu ile ilgili metin inceleme
  Ön Hazırlık: karşılıklı tartışma yöntemi ile metin analizi yapma
11 Türk Ceza Kanunu ile ilgili metin inceleme
  Ön Hazırlık: karşılıklı tartışma yöntemi ile metin analizi yapma
12 Türk Ceza Kanunu ile ilgili metin inceleme
  Ön Hazırlık: karşılıklı tartışma yöntemi ile metin analizi yapma
13 örnek metin inceleme
  Ön Hazırlık: karşılıklı tartışma yöntemi ile metin analizi yapma
14 örnek metin inceleme
  Ön Hazırlık: karşılıklı tartışma yöntemi ile metin analizi yapma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 1
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 1
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 2
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 2
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 2
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 2
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 2
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 2
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 2
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 2
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 2
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 2
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 2
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 2
15 ------- 2
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 14 14
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)