Ders Adı Kıymetli Evrak Hukuku
Ders Kodu ADL-230
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) M. Fahrettin Önder
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Kıymetli evrak hukukunun temel kavramlarını belirleyebilecektir Kıymetli evrak kavramını tanımlar Kıymetli evrakın özelliklerinin belirler, Kıymetli evrakı sınıflandırır Kambiyo senedi kavramının açıklayabilecektir Kambiyo senetlerini sınıflandırır Kambiyo senetlerinin özelliklerini açıklar Poliçe kavramını açıklayabilecektir Poliçenin unsurlarını belirler Ciro kavramını tanımlar Ciro çeşitlerini belirler Poliçede aval kavramını tanımlar Poliçenin ödenmemesinin sonuçlarını belirler Bono kavramının açıklayabilecektir Bononun unsurlarını belirler,Bononun ödenmemesinin sonuçlarını belirler Çek kavramının açıklayabilecektir Çekin unsurlarını belirler Çekin özelliklerini ve diğer kambiyo senetlerinden farklarını belirler Çekin ödenmemesinin sonuçlarını açıklar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği kıymetli evrak, kıymetli evrakın devri, iptali, nama yazılı senetler, hamile yazılı senetler, kambiyo senetleri, poliçe, keşidesi ve şekli, poliçenin devri, cironun hususi çeşitleri,kabul ve aval, ödeme, kabul ve ödemeden imtina hallerinde müracaat hakları, bono, çek, çeklerin keşidesi ve şekli, unsurları, devri,ödeme, hamilin müracaat hakları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kıymetli evrak hukukunun temel kavramlarını belirleyebilecektir Kıymetli evrak kavramını tanımlar Kıymetli evrakın özelliklerinin belirler, Kıymetli evrakı sınıflandırır Kambiyo senedi kavramının açıklayabilecektir Kambiyo senetlerini sınıflandırır Kambiyo senetlerinin özelliklerini açıklar Poliçe kavramını açıklayabilecektir Poliçenin unsurlarını belirler Ciro kavramını tanımlar Ciro çeşitlerini belirler Poliçede aval kavramını tanımlar Poliçenin ödenmemesinin sonuçlarını belirler Bono kavramının açıklayabilecektir Bononun unsurlarını belirler, Bononun ödenmemesinin sonuçlarını belirler Çek kavramının açıklayabilecektir Çekin unsurlarını belirler Çekin özelliklerini ve diğer kambiyo senetlerinden farklarını belirler Çekin ödenmemesinin sonuçlarını açıklar
Dersin Amacı Kıymetli evrak hukuku dersinde, temel kavramlar tanımlanarak, bu çerçevede kıymetli evrak hukukuna hakim olan genel ilkeler ve teoriler detaylı olarak incelenecek, kıymetli evrak hukukuna ilişkin ilke ve kurallar öğretilecektir. Ayrıca bu alanda karşılaşılabilecek hukuki problemlerin çözümüne yönelik uygulamalar örnekler ile gösterilerek, problemleri çözebilme yeteneği kazandırmak amaçlanmaktadır.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Kıymetli evraklar
  Ön Hazırlık: TTK
2 Kıymetli evrakın devri; İptali
  Ön Hazırlık: TTK
3 Nama yazılı senetler;
  Ön Hazırlık: TTK
4 Hamile yazılı senetler
  Ön Hazırlık: TTK
5 Borçlunun defileri
  Ön Hazırlık: TTK
6 Kambiyo senetleri
  Ön Hazırlık: TTK
7 Poliçe, Keşidesi ve unsurları
  Ön Hazırlık: TTK
8 Arasınav
  Ön Hazırlık: TTK
9 Poliçenin devri
  Ön Hazırlık: TTK
10 cironun çeşitleri , Kabul ve aval
  Ön Hazırlık: TTK
11 Ödeme
  Ön Hazırlık: TTK
12 Kabul ve ödemeden imtina hallerinde müracaat hakları
  Ön Hazırlık: TTK
13 Bono
  Ön Hazırlık: TTK
14 Çek, çeklerin keşidesi, unsurları; Devri, Ödeme, Hamilin müracaat hakları
  Ön Hazırlık: TTK
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 4
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 4
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 4
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 4
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 4
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 2
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 2
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 3
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 5
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 3
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 2
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 3
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 4
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 3
15 ------- 4
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 102    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Öztan, F. 2009, Kıymetli Evrak Hukuku, Turhan Yayınları, Ankara
Diğer Kaynaklar Kendigelen, A./Arslan, K./Ülgen, H./Helvacı, M. 2009, Kıymetli Evrak Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)